Jak ověřit základní připojení IMAP pomocí programu Telnet

Souhrn

Tento článek popisuje, jak používat program Telnet k ověření, zda máte Internet Message Access Protocol verze 4rev1 (IMAP4) připojení k poštovní schránce, který je umístěn v počítači se systémem Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server nebo Microsoft Exchange Server 2003.

Další informace

Chcete-li se, zda máte správný IMAP4 připojení k poštovní schránce, která je umístěna v počítači se serverem Exchange, zadejte následující příkazy na příkazovém řádku.

Poznámka: S výjimkou první příkaz musíte zadat otazník (?) a mezery na začátku každého příkazu. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
 1. Telnet IP adresy poštovního serveru (Exchange) 143

  Tento příkaz spustí relaci Telnet. Pokud je příkaz úspěšný, obdržíte následující odpověď ze serveru:
  +OK Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version x.x.x (F.Q.D.N.) ready 
 2. ? PŘIHLAŠOVACÍ Účet NTACCOUNT/NTDOMAIN/ALIAS HESLO

  Tento příkaz spustí komunikaci, přihlaste se k poštovní schránce. Pokud je příkaz úspěšný, obdržíte následující odpověď:
  +OK LOGIN completed 
 3. ? SEZNAM "" "*"

  Tento příkaz poskytuje seznam složek, které jsou k dispozici.
 4. ? Vyberte složku (kde je Složka složky poštovní schránky, který chcete, jako je například Doručená pošta nebo Odstraněná pošta)

  Tento příkaz vybere příslušné poštovní schránky. Pokud je příkaz úspěšný, obdržíte odpověď podobná následující, v závislosti na počtu zpráv, které jsou v poštovní schránce:
  * <#> EXISTS
  * <#> RECENT
  * FLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)
  * OK [PERMANENTFLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)]
  * OK [UNSEEN <#>] Is the first unseen message
  * OK [UIDVALIDITY 73] UIDVALIDITY value.
  ? OK [READ-WRITE] SELECT completed.

 5. ? NAČÍTÁNÍ zprávy číslo> všechny ( číslo zprávy je 1, 2, 3 a tak dále)
  ? NAČÍTÁNÍ zprávy číslo subjektu ( číslo zprávy je 1, 2, 3 a tak dále)

  Tyto příkazy načíst konkrétní zprávy. Pokud je příkaz úspěšný, obdržíte zprávu, která jste zadali pomocí "číslo zprávy" odpověď, která je podobná následující:
  * 1 FETCH (FLAGS ( ) INTERNALDATE "25-JUN-1998 10:57:38 -500"
  RFC822.SIZE 417 ENVELOPE 9"Thu, 25 Jun 1998 10:57:33 -500" "Test"
  (("Administrator" NIL "Administrator" "microsoft.com"))
  (("Administrator" NIL "Administrator" "microsoft.com"))
  (("Administrator" "microsoft".com")) NIL NIL NIL
  "219876E11AFBD111A43F00C04F8FECCA33D4@mail2.dns.microsoft.com"))
  * ? OK FETCH completed.
 6. ? ODHLÁŠENÍ

  Tento příkaz přihlásí uživatele z relace IMAP4 pomocí počítače se serverem Exchange. Pokud je příkaz úspěšný, obdržíte zprávu, která je podobná následující:
  ? LOGOUT
  * BYE Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version 5.5.2654.50 signing off
  ? OK LOGOUT completed.
  Poznámka: Číslo verze v této zprávě se může lišit v závislosti na nainstalované aktualizace service pack serveru Exchange. Tento příklad předpokládá, že používáte Exchange 5.5 s aktualizací Service Pack 4 (SP4) nainstalován.
Pokud můžete úspěšně dokončit tento postup, třeba libovolného klienta IMAP4, který vyhovuje požadavku pro Comment (RFC) 2060 schopen připojit se k poštovní schránce v počítači se serverem Exchange.
Vlastnosti

ID článku: 189326 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor