Chybová zpráva: Došlo ke kritické výjimce 0E na adrese 0028:<XXXXXXXX>

Pokud tento článek nepopisuje zobrazenou chybovou zprávu, naleznete popis dalších chybových zpráv v článcích uvedených v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315854 Centrum chybových zpráv systémů Windows 98 a Windows ME


DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru se přesvědčte, zda víte, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Informace o tom, jak postupovat, naleznete v tématu nápovědy Obnovení registru v editoru Regedit.exe nebo v tématu nápovědy Obnovení klíče registru v editoru Regedt32.exe.

Klepnutím na následující odkaz zobrazíte seznam dalších článků vztahujících se ke kritické výjimce 0E v systému Windows 98:
Seznam článků týkajících se kritické výjimky 0E v systému Windows 98
Klepnutím na následující odkaz zobrazíte seznam dalších článků vztahujících se ke kritické výjimce 0E v systému Windows ME:
Seznam článků týkajících se kritické výjimky 0E v systému Windows ME
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.

Příznaky

Po instalaci systému Windows můžete při jeho spuštění obdržet následující chybovou zprávu:
Na adrese 0028:XXXXXXXX ve VXD SYMEvent(02)+XXXXXXXX došlo k zásadní výjimce 0E.

Příčina

K tomuto chování může dojít tehdy, pokud je v počítači nainstalována starší verze programu společnosti Symantec (například Norton AntiVirus).

Řešení

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Antivirový program je navržen tak, aby napomáhal ochraně počítače před viry. Pokud je antivirový program zakázán, nesmíte stahovat a otevírat soubory z nedůvěryhodných zdrojů, navštěvovat nedůvěryhodné weby ani otevírat přílohy e-mailů.

Další informace o počítačových virech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129972 Počítačové viry: popis, prevence a obnovení
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití Editoru registru může způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru najdete v tématu nápovědy Změna klíčů a hodnot v Editoru registru (Regedit.exe) nebo v tématech nápovědy Přidání a odstranění informací v registru a Úpravy dat v registru v editoru Regedt32.exe. Nezapomeňte registr před jeho úpravou zálohovat.

Tyto potíže odstraníte zakázáním souboru Symantec Symevnt.386. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Pomocí Editoru registru odstraňte následující klíč registru, pokud existuje:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Okno klepněte na položku System.ini.
 4. V nabídce Hledat klepněte na příkaz Najít.
 5. Do pole Najít zadejte symevnt.386 a poté stiskněte klávesu ENTER.
 6. Na začátek řádku obsahujícího položku symevnt.386 vložte středník (;).
 7. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit a poté na příkaz Konec.
 8. Restartujte počítač.
 9. Po úspěšném dokončení instalace přeinstalujte program Symantec. Pokud nebyly potíže odstraněny, obraťte se se žádostí o další pomoc na společnost Symantec.

Další informace

Soubor Symevnt.386 je součástí modulu Symantec Event Handler, který je ve skutečnosti tvořen soubory Symevnt.386, Symevnt1.dll a S32evnt1.dll. Tyto soubory programu Norton sledují informace o systému a hlásí je programu Norton AntiVirus a dalším nástrojům společnosti Symantec.
Produkt jiného výrobce popisovaný v tomto článku vyrábí dodavatel nezávislý na společnosti Microsoft. Na výkon nebo spolehlivost tohoto produktu neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku.


Další informace o aktualizaci produktů Norton naleznete na následujícím webu společnosti Symantec:
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
Vlastnosti

ID článku: 189655 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor