Nejčastější dotazy o Fpexedll.dll

Další informace

Co je Fpexedll.dll?

Pomocí rozšíření FrontPage Server Extensions na Internetová informační služba (IIS) k zajištění zpětné kompatibility s Microsoft FrontPage pro Windows verze 1.1 a Microsoft FrontPage pro Macintosh verze 1.0 je nainstalován soubor Fpexedll.dll.


Při vytváření obsahu na serveru se službou IIS Web, provést FrontPage verze 1.0 a 1.1 požadavky na starší soubory založené na CGI rozšíření serveru (Shtml.exe, Author.exe a Admin.exe) místo novější založené ISAPI soubory (Shtml.dll, Author.dll a Admin.dll) známém FrontPage 97 a novější. Filtr Fpexedll.dll prověří každý požadavek HTTP přicházející do systému a je-li žádost pro jednu spustitelné soubory založené na CGI, filtr Fpexedll.dll převede adresu URL tak, aby se nazývá odpovídající soubor založen ISAPI dynamická knihovna (DLL).
Je nutné použít Fpexedll.dll?

Filtr Fpexedll.dll ISAPI poskytuje pouze zpětné kompatibility s FrontPage verze 1.0 a 1.1. Pokud nepoužíváte tyto verze aplikace FrontPage, není nutné použít tento filtr. Můžete bezpečně odebrat všechny odkazy na filtru z konfigurace služby IIS.


Poznámka: Není nutné fyzicky odstranit soubor DLL z pevného disku.
Když měli odebrat odkazy IIS Fpexedll.dll?

 • Pokud jsou dva odkazy na soubor Fpexedll.dll uvedené v konfiguraci služby IIS, odeberte jeden z nich. Zbývající odkaz směřovat na správné umístění Fpexedll.dll, podle toho, kterou verzi rozšíření FrontPage Server Extensions nainstalována.
 • Pokud existuje pouze jeden odkaz na Fpexedll.dll, ujistěte se, že jsou na serveru pomocí aplikace FrontPage 1.0 nebo FrontPage 1.1 vytváření žádní klienti. Pokud neexistují žádné takové klienty, můžete odebrat odkaz na Fpexedll.dll. To slouží účelu žádné funkční a může zpomalit teoreticky požadavků, které jsou zpracovány službou IIS.
Poznámka: Není nutné fyzicky odstranit soubor DLL z pevného disku.
Kde je Fpexedll.dll fyzicky uloženy?

Fyzické umístění Fpexedll.dll závisí na verzi rozšíření FrontPage Server Extensions, který používáte:

 • Rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions nebo službu SharePoint Team Services společnosti Microsoft

  Jednotka: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\Bin\Fpexedll.dll
 • Rozšíření FrontPage 2000 Server Extensions

  Jednotka: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bin\Fpexedll.dll
 • FrontPage 98 Server Extensions

  Drive:\Program Files\Microsoft FrontPage\version3.0\Bin\Fpexedll.dll
 • Rozšíření serveru FrontPage 97

  Drive:\Program Files\Microsoft FrontPage\Bin\Fpexedll.dll
Umístění odkazy Fpexedll.dll závisí na verzi služby IIS, který používáte:

 • Služba IIS verze 4.0, 5.0 a 5.1

  Ve vlastnostech hlavního serveru WWW v části Filtry ISAPI.

  Poznámka: Pokud používáte rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions, může být odkazy v seznamu Filtrů ISAPI pro každý web, který má nainstalována rozšíření Server Extensions. Další informace naleznete v části "odkazy" dále v tomto článku.
 • Služba IIS verze 2.0 a 3.0

  V následujícím podklíči registru:
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3svc\Parameters\Filter dlls


Jak odebrat odkazy Fpexedll.dll z IIS 4.0 a novější

Chcete-li odebrat odkazy pro Fpexedll.dll ze serveru založené na službě IIS 4.0 a novější, postupujte takto:

 1. Otevřete Správce služeb sítě Internet. Chcete-li to provést, postupujte podle kroků pro vaši verzi služby IIS.
  • Pro službu IIS 4.0:
   1. V nabídce Start systému Windows přejděte na příkaz programya potom klepněte na položku Windows NT 4.0 Option Pack.
   2. Klepněte na položku Microsoft Internet Information Server.
   3. Vyberte Správce služeb sítě Internet.
  • Pro službu IIS 5.0:
   1. V nabídce Start systému Windows přejděte na příkaz programya potom klepněte na položku Nástroje pro správu.
   2. Vyberte Správce služeb sítě Internet.
  • Pro službu IIS 5.1:
   1. Otevřete Ovládací panely.
   2. Poklepejte na položku Nástroje pro správu.
   3. Poklepejte na položku Internetová informační služba.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši název počítače a potom v zobrazené nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti .
 3. Klepněte na tlačítko Upravit Chcete-li upravit vlastnosti předlohy pro Webovou službu.
 4. Klepněte na kartu Filtry ISAPI .
 5. Vyberte Fpexedll.dll a klepněte na tlačítko Odebrat. Může existovat více než jedna položka; Odstraňte všechny.
Poznámka: Pokud používáte rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions, může být odkazy v seznamu Filtrů ISAPI pro každý web, který má nainstalována rozšíření Server Extensions. V takovém případě opakujte tento postup pro každý web, který není nutné odkaz Fpexedll.dll. Další informace naleznete v části "odkazy" dále v tomto článku.

Poznámka: Není nutné fyzicky odstranit soubor DLL z pevného disku.
Jak odebrat odkazy Fpexedll.dll z IIS 2.0 nebo IIS 3.0

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Pomocí Editoru registru na vlastní nebezpečí.
Fpexedll.dll odebrat ze serveru na základě IIS 2.0 nebo 3.0, postupujte takto:

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz Regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/služby/W3SVC/parametry/Filter DLL
 4. Poklepejte na podklíč, který chcete upravit.
 5. Odstranit odkaz do souboru Fpexedll.dll a v případě potřeby středník (";") oddělovač mezi nimi a další filtr. Například pro FrontPage 98 odstraňte následující:
  C:\Program Files\Microsoft FrontPage\version3.0\bin\Fpexedll.dll;

  Neodstraňujte odkazy na další knihovny DLL, které předcházejí nebo následují odkaz do souboru Fpexedll.dll.
 6. Ukončete Editor registru.
Poznámka: Není nutné fyzicky odstranit soubor DLL z pevného disku.
Odkazy

Další informace o rozšíření FrontPage Server Extensions nebo služba SharePoint Team Services získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

310931 kde hledat aplikace FrontPage 2000 Server Extensions Resource Kit (SERK)

310932 FP2002: kde najít služby SharePoint Team Services Administrator's Guide

294150 FP2002: rozšířené servery jsou přidány položky pro Fpexedll.dll

Vlastnosti

ID článku: 189799 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor