Použití nástroje Eseutil (Eseutil.exe) k defragmentaci

Souhrn

Nástroj Eseutil je určen k defragmentaci souborů služby Information Store a Directory serveru Microsoft Exchange Server 5.5 nebo k defragmentaci souborů služby Information Store serveru Microsoft Exchange 2000 Server nebo Microsoft Exchange Server 2003. Tento nástroj prochází strukturu tabulek a záznamů databází a čte, kontroluje, opravuje a defragmentuje databázi na nízké úrovni (knihovna Ese.dll).

Nástroj Eseutil je umístěný ve složce Winnt\System32 serveru Exchange Server 5.5 nebo ve složce Exchsrvr/Bin serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003. Je spouštěn z příkazového řádku a při každém spuštění může být použit vždy pouze na jednu databázi.

Další informace

Defragmentace zajišťuje spojitost použitého a nepoužitého místa na disku a komprimací databáze zmenšuje její velikost. Nástroj Eseutil kopíruje záznamy do nové databáze. Po dokončení defragmentace je původní databáze odstraněna nebo uložena do složky určené uživatelem, nová databáze je přejmenována pomocí názvu původní databáze. Pokud nástroj narazí na chybný záznam, zastaví se a zobrazí chybovou zprávu.

Defragmentace databáze serveru Exchange Server 5.5

Poznámka: Defragmentace databáze požaduje na disku volné místo o velikosti 110 % velikosti databáze, kterou chcete defragmentovat. Následujícím způsobem zjistíte skutečné požadované místo na disku:
 1. Ujistěte se, zda není spuštěna služba Information Store.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  eseutil /ms "database.edb"
 3. Vynásobíte-li počet volných stránek hodnotou 4 kB, získáte hodnotu volného místa.
 4. Hodnotu vypočtenou v kroku 3 odečtěte od velikosti databáze na disku.
 5. Hodnota vypočtená v kroku 4 představuje objem dat v databázi. Vynásobte toto číslo 110 %. Výsledná hodnota představuje volné místo na disku potřebné k defragmentaci databáze.
 6. Číslo vypočtené v kroku 3 vydělte hodnotou 9 GB za hodinu. Výsledná hodnota představuje přibližný čas potřebný k defragmentaci databáze.

  Poznámka: 9 GB za hodinu je rychlost, jakou pracuje nástroj Eseutil. Tato hodnota je pouze orientační. Přesná hodnota závisí na hardwaru a na provozním prostředí.
Defragmentaci databáze serveru Exchange Server 5.5 provedete následujícím způsobem:
 1. Pomocí panelu Služby v Ovládacích panelech zastavte službu, kterou chcete defragmentovat.
  • V případě databáze Exchange Directory zastavte službu Microsoft Exchange Directory.
  • V případě databází poštovních schránek nebo veřejných složek serveru Exchange zastavte službu Microsoft Exchange Information Store.
 2. Na příkazovém řádku přejděte do složky Winnt\System32 a zadejte příkaz eseutil /d, parametr databáze a případně další parametry, které chcete použít.
Následující příklad spouští standardní defragmentaci databáze služby Directory a ukládá její kopii do uživatelem zadaného souboru:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Pokud chcete defragmentovat určitou databázi, zadejte jeden z následujících parametrů databáze.

Parametr Popis
----------------------------------------
/ds Databáze služby Directory

/ispriv Databáze Private služby Information Store

/ispub Databáze Public služby Information Store
Pokud chcete provést s databází další operace, zadejte jeden nebo několik následujících parametrů.

Parametr Popis
-----------------------------------------------------------------------
/b <cesta> Vytvoří záložní kopii původní nekomprimované databáze
v zadaném umístění.

/p Zachová původní nekomprimovanou databázi
v původním umístění a uloží novou zkomprimovanou
do výchozího souboru Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.

/t <název_souboru> Vytvoří a přejmenuje novou zkomprimovanou databázi
v zadané cestě.

/o Nezobrazí hlavičku serveru Microsoft Exchange Server.

Defragmentace databáze serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003

Poznámka: Defragmentace databáze požaduje na disku volné místo o velikosti 110 % velikosti databáze, kterou chcete defragmentovat.
 1. V nástroji Exchange System Manager klepněte pravým tlačítkem na soubor služby Information Store, který chcete defragmentovat, a potom klepněte na příkaz Dismount Store (Odpojit úložiště).
 2. Na příkazovém řádku přejděte do složky Exchsrvr\Bin a zadejte příkaz eseutil /d, parametr databáze a případně další parametry, které chcete použít.
Následující příklad spouští standardní defragmentaci databáze úložiště poštovní schránky:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Pokud chcete defragmentovat určitou databázi, zadejte následující parametr databáze:
eseutil /d <název_databáze> [parametry]

Defragmentace/komprese

Tato operace provádí kompresi databáze v režimu offline.

Syntaxe: eseutil /d <název_databáze> [parametry]

Parametry: <název_databáze> je název databáze, kterou chcete komprimovat.

Následující parametry používat nemusíte, ale použijte jeden nebo několik z nich (oddělené mezerami), pokud chcete provést s databází další operace.

Parametr Popis
----------------------------------------------------------------
/b<databáze> Vytvoří záložní kopii se zadaným názvem.

/t<databáze> Nastaví název dočasné databáze (výchozí je
Tempdfrg.edb).

/s<soubor> Nastaví název souboru datového proudu (výchozí není žádné).

/f<soubor> Nastaví název dočasného souboru datového proudu (výchozí je
Tempdfrg.stm).

/p Zachová dočasnou databázi (tedy nevytvoří
její instanci).

/o Nezobrazí logo.

/i Nebude defragmentovat soubor datového proudu.
Poznámka: Pokud je zakázáno vytvoření instance (například při použití parametru /p), původní databáze zůstane nezkomprimovaná a dočasná databáze bude obsahovat defragmentovanou kopii původní databáze.

Další informace o serveru Exchange Server 4.0 a 5.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

163627 Jak defragmentovat soubor EDB na serveru jiném než Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Další informace o spuštění nástroje Eseutil v počítači bez serveru Exchange Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

244525 Jak použít program Eseutil v počítači bez serveru Exchange Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Soubor Tempdfrg.edb je vytvořen na logické jednotce, ze které je spuštěn program eseutil /d, pokud nepoužijete parametr /t. Pokud například chcete vytvořit soubor Tempdfrg.edb v kořenovém adresáři jednotky D:, zadejte následující příkaz:
D:\>eseutil /d /ispriv
Lze také použít parametr /t, pomocí kterého nastavíte jiný název nebo jiné umístění dočasné databáze. Pokud například spustíte příkaz eseutil z jednotky C: a chcete vytvořit soubor Sample.edb v kořenovém adresáři jednotky D:, zadejte následující příkaz:

C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb

Vlastnosti

ID článku: 192185 - Poslední kontrola: 25. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor