Shromáždění informací o chybě na modré obrazovce po vytvoření výpisu stavu paměti v systému Windows 2000 či Windows NT

Souhrn

Tento článek popisuje, jak získat více informací o chybě na modré obrazovce. Tyto kroky nemusí vždy vést k získání požadovaných výsledků a mohou pouze představovat příznaky jiných potíží.

Další informace

Zprávy v protokolu událostí

 • Nakonfigurujte systém Windows tak, aby do protokolu událostí zapisoval zprávy s informacemi o kontrole chyb. Systém Windows NT Server 4.0 je takto nastavený již ve výchozím nastavení. Systém Windows NT Workstation tak ve výchozím nastavení nastavený není. Pro toto nastavení zaškrtněte políčko
  Zapsat událost do systémového protokolu
  , které naleznete v části
  Obnovení
  karty
  Spouštění / vypínání
  na panelu Vlastnosti systému. Takto bude každá událost zapsána do systémového protokolu.
 • Popis a formát protokolu událostí se liší od formátu zobrazovaného, když počítač zapisuje soubor Memory.dmp, ale většina těchto informací je stejná. Níže je uvedený příklad protokolu událostí:
  ID události: 1001

  Zdroj: Save Dump

  Popis:

  Počítač se znovu spustil z kontroly chyb. Kontrola chyb byla: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Výpis byl uložen do: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
  Tyto informace obsahují kód chyby STOP 0xc000021a a čtyři parametry. Tyto parametry mohou být užitečné při odstraňování určitých typů chyb STOP. V závislosti na typu chyby STOP mají tyto parametry různý význam. Další informace o významu jednotlivých parametrů naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Nejsou v ní ovšem uvedeny všechny parametry chyb STOP.


  Znalostní bázi Microsoft Knowledge Base naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:

Získání výpisu stavu paměti pomocí programu Dumpchk.exe

Pokud použijete program Dumpchk.exe, který je k dispozici na disku CD-ROM aktualizace Service Pack 3, můžete získat všechny výše uvedené informace a také adresu ovladače, který danou chybu STOP vygeneroval. Tyto informace vám často mohou pomoci při odstraňování souvisejících potíží. Před spuštěním programu Dumpchk.exe nastavte příkazový řádek tak, aby velikost vyrovnávací paměti obrazovky byla 999 řádků. Takové nastavení umožní pohodlně listovat ve výpisu programu. Program Dumpchk.exe spusťte z příkazového řádku pomocí následujícího příkazu:
dumpchk.exe Memory.dmp
Následující text představuje příklad nejužitečnějších částí výstupu:
MachineImageType i386

NumberProcessors 1

BugCheckCode 0xc000021a

BugCheckParameter1 0xe1270188

BugCheckParameter2 0x00000001

BugCheckParameter3 0x00000000

BugCheckParameter4 0x00000000


ExceptionCode 0x80000003

ExceptionFlags 0x00000001

ExceptionAddress 0x8014fb84
Jednotlivé části obsahují podle typu chyby STOP vždy různé informace. Výše uvedené informace obsahují kód chyby STOP (0xc000021a) a její parametry (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) a dále adresu ovladače, který vyvolal danou výjimku (0x8014fb84). Tato adresa může být užitečná pro určení názvu ovladače pomocí programu Pstat.exe, který je k dispozici v příručce Resource Kit.


Program Dumpchk.exe také ověřuje platnost výpisu stavu paměti.

Nalezení informací o ovladači pomocí programu Pstat.exe

Program Pstat.exe, který je k dispozici v sadě Resource Kit, poskytuje informace o procesech a ovladačích aktuálně běžících v počítači. Nejužitečnější informace bude představovat seznam načtených ovladačů, který je na konci výstupu. Spusťte program Pstat.exe z příkazového řádku. Výstup programu může být přesměrován do souboru zadáním následujícího příkazu:
pstat.exe >
název_souboru
Toto je příklad seznamu ovladačů uvedeného na konci výstupu programu:

ModuleName Load Addr Code Data Paged LinkDate
----------------------------------------------------------------------
ntoskrnl.exe 80100000 270272 40064 434816 Sun May 11 00:10:39 1997
hal.dll 80010000 20384 2720 9344 Mon Mar 10 16:39:20 1997
aic78xx.sys 80001000 20512 2272 0 Sat Apr 05 21:16:21 1997
SCSIPORT.SYS 801d7000 9824 32 15552 Mon Mar 10 16:42:27 1997
Disk.sys 80008000 3328 0 7072 Thu Apr 24 22:27:46 1997
CLASS2.SYS 8000c000 7040 0 1632 Thu Apr 24 22:23:43 1997
INO_FLPY.SYS 801df000 9152 1472 2080 Tue May 26 18:21:40 1998
Ntfs.sys 801e3000 68160 5408 269632 Thu Apr 17 22:02:31 1997
Floppy.SYS f7290000 1088 672 7968 Wed Jul 17 00:31:09 1996
Cdrom.SYS f72a0000 12608 32 3072 Wed Jul 17 00:31:29 1996
Cdaudio.SYS f72b8000 960 0 14912 Mon Mar 17 18:21:15 1997
Null.SYS f75c9000 0 0 288 Wed Jul 17 00:31:21 1996
KSecDD.SYS f7464000 1280 224 3456 Wed Jul 17 20:34:19 1996
Beep.SYS f75ca000 1184 0 0 Wed Apr 23 15:19:43 1997
cs32ba11.SYS fcd1a000 52384 45344 14592 Wed Mar 12 17:22:33 1997
msi8042.SYS f7000000 20192 1536 0 Mon Mar 23 22:46:22 1998
mouclass.sys f7470000 1984 0 0 Mon Mar 10 16:43:11 1997
kbdclass.sys f7478000 1952 0 0 Wed Jul 17 00:31:16 1996
VIDEOPRT.SYS f72d8000 2080 128 11296 Mon Mar 10 16:41:37 1997
ati.sys f7010000 960 9824 48768 Fri Dec 12 15:20:37 1997
vga.sys f7488000 128 32 10784 Wed Jul 17 00:30:37 1996
Msfs.SYS f7308000 864 32 15328 Mon Mar 10 16:45:01 1997
Npfs.SYS f7020000 6560 192 22624 Mon Mar 10 16:44:48 1997
NDIS.SYS fccda000 11744 704 96768 Thu Apr 17 22:19:45 1997
win32k.sys a0000000 1162624 40064 0 Fri Apr 25 21:17:32 1997
ati.dll fccba000 106176 17024 0 Fri Dec 12 15:20:08 1997
Cdfs.SYS f7050000 5088 608 45984 Mon Mar 10 16:57:04 1997
INO_FLTR.SYS fc42f000 29120 38176 1888 Tue Jun 02 16:33:05 1998
TDI.SYS fc4a2000 4480 96 288 Wed Jul 17 00:39:08 1996
tcpip.sys fc40b000 108128 7008 10176 Fri May 09 17:02:39 1997
netbt.sys fc3ee000 79808 1216 23872 Sat Apr 26 21:00:42 1997
el90x.sys f7320000 24576 1536 0 Wed Jun 26 20:04:31 1996
afd.sys f70d0000 1696 928 48672 Thu Apr 10 15:09:17 1997
netbios.sys f7280000 13280 224 10720 Mon Mar 10 16:56:01 1997
Parport.SYS f7460000 3424 32 0 Wed Jul 17 00:31:23 1996
Parallel.SYS f746c000 7904 32 0 Wed Jul 17 00:31:23 1996
ParVdm.SYS f7552000 1312 32 0 Wed Jul 17 00:31:25 1996
Serial.SYS f7120000 2560 0 18784 Mon Mar 10 16:44:11 1997
rdr.sys fc385000 13472 1984 219104 Wed Mar 26 14:22:36 1997
mup.sys fc374000 2208 6752 48864 Mon Mar 10 16:57:09 1997
srv.sys fc24a000 42848 7488 163680 Fri Apr 25 13:59:31 1997
PSCRIPT.DLL f9ec3000 0 0 0
Fastfat.SYS f9e00000 6720 672 114368 Mon Apr 21 16:50:22 1997
NTDLL.DLL 77f60000 237568 20480 0 Fri Apr 11 16:38:50 1997
----------------------------------------------------------------------
Total 2377632 255040 1696384
Pomocí spouštěcí adresy uvedené výše ve sloupci "load addr" můžete podle adresy výjimky najít název ovladače. Například podle adresy 8014fb84 můžete určit, že výjimku pravděpodobně vyvolal ovladač Ntoskrnl.exe, protože jeho spouštěcí adresa je nejblíže pod adresou výjimky. Na základě těchto informací pak můžete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base hledat podobné události či potíže.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

129845 Příprava před kontaktováním společnosti Microsoft z důvodu chyby na modré obrazovce
Vlastnosti

ID článku: 192463 - Poslední kontrola: 20. 3. 2008 - Revize: 1

Váš názor