Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

Tento článek popisuje, jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění.Další informace o odstraňování potíží se systémem Windows Millennium Edition (ME) pomocí čistého spuštění naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition

Další informace

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být vyřešeny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače je soubor metod, které omezují možnost výskytu potíží způsobených prostředím počítače. K mnoha potížím dochází z důvodu konfliktu ovladačů, rezidentních programů (TSR) či jiných nastavení, která jsou načítána při spuštění počítače. Mezi prostředí počítače patří nastavení v následujících souborech:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Tyto soubory jsou načítány jako součást spouštěcího procesu systému Windows a napomáhají vytvářet prostředí používané operačním systémem a programy.


Další informace o těchto souborech naleznete v oddílu "Poznámky" v tomto článku.

Jak používat nástroj Pomůcka systémové konfigurace

Systém Windows 98 obsahuje nástroj Pomůcka systémové konfigurace (Msconfig.exe), který usnadňuje čisté spouštění počítače.Další informace o odstraňování potíží se systémem Windows 98 pomocí nástroje msconfig naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • 281965 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí nástroje Msconfig

Nástroj Pomůcka systémové konfigurace můžete spustit podle jedněch z následujících pokynů:
 • Spusťte nástroj Systémové informace a poté spusťte nástroj Pomůcka systémové konfigurace:
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , dále na položku
   Programy
   , dále na položku
   Příslušenství
   , dále na položku
   Systémové nástroje
   a poté klepněte na položku
   Systémové informace
   .
  2. V nabídce
   Nástroje
   klepněte na položku
   Pomůcka systémové konfigurace
   .
 • Nástroj Pomůcka systémové konfigurace spusťte pomocí příkazu
  Spustit
  . Klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  msconfig.exe
  do pole
  Otevřít
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
Pro použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace k čistému spuštění počítače jej spusťte výše uvedeným postupem a poté pokračujte podle následujících pokynů:
 1. Na kartě
  Obecné
  klepněte na přepínač
  Výběrové spuštění
  a poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
  • Zpracovat soubor Config.sys
  • Zpracovat soubor Autoexec.bat
  • Zpracovat soubor Winstart.bat
   (pokud je v počítači přítomen)
  • Zpracovat soubor System.ini
  • Zpracovat soubor Win.ini
  • Načíst položky skupiny Po spuštění

 2. Klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
Každé z uvedených zaškrtávacích políček (kromě políčka
Načíst položky skupiny Po spuštění
) představuje soubor, který je po zrušení zaškrtnutí políčka přejmenován na soubor s příponou .tsh. Políčko
Načíst položky skupiny Po spuštění
představuje zástupce ve složce Po spuštění a položky v následujících klíčích registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


-a-


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Po zrušení zaškrtnutí políčka
Načíst položky skupiny Po spuštění
jsou tyto položky registru zapsány do následujících klíčů:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-


-a-


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices-
-a-


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Zástupci ve složce Po spuštění jsou přesunuti do složky Nepřístupné položky nabídky Po spuštění ve složce Windows\Start Menu\Programs.


Při zrušení zaškrtnutí políčka některého ze souborů je na začátek každého řádku v daném souboru doplněn příkaz poznámky. Na řádky souborů Config.sys a Autoexec.bat je doplněn příkaz "rem tshoot" následovaný mezerou. Na řádky souborů System.ini a Win.ini je doplněn příkaz "; tshoot" následovaný mezerou. Tyto příkazy jsou při zaškrtnutí políčka daného souboru opět odstraněny. Při zaškrtnutí políčka položky na kartě
Po spuštění
je odpovídající položka registru přesunuta do původního klíče.


Při každé změně v kterémkoli spouštěcím souboru je nutné restartovat počítač, protože jsou načítány pouze v okamžiku jeho spouštění.


Pokud není nástroj Pomůcka systémové konfigurace k dispozici, proveďte čisté spuštění počítače ručně. Další informace o ručním čistém spouštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

243039 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows 95

Jak zúžit rozsah při hledání chyby

Pokud již k předchozím potížím nedochází, můžete se pokusit zúžit rozsah hledání dané chyby. Pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace obnovujte soubory či položky v souborech a určete tak konkrétní položku, která potíže způsobuje. Tento postup se obecně nazývá "obnovování pomocí půlení", protože je povolena vždy polovina zakázaných položek, restartován počítač a poté testováno, jestli stále ještě dochází k potížím:
 1. Zrušte zaškrtnutí všech políček ve skupině
  Výběrové spuštění
  karty
  Obecné
  nástroje Pomůcka systémové konfigurace, klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 2. Pokud nebyly potíže odstraněny, použijte kartu
  Upřesnit nastavení Poradce při potížích
  v nástroji Pomůcka systémové konfigurace. Další informace naleznete v oddílu "Rozšířené odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače" v tomto článku.
 3. Pokud nebyly potíže stále odstraněny, restartujte počítač v Nouzovém režimu. Pokud ani nadále nejsou potíže odstraněny, obraťte se na službu odborné pomoci. Pokud chcete počítač spustit v Nouzovém režimu, restartujte jej, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a v zobrazené
  spouštěcí
  nabídce vyberte možnost
  Nouzový režim
  . Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  180902 Jak spustit počítač se systémem Windows 98 v Nouzovém režimu

 4. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Pokud po zrušení zaškrtnutí všech políček k potížím nedochází, zaškrtněte políčka
  Zpracovat soubor System.ini
  a
  Zpracovat soubor Win.ini
  , restartujte počítač a poté vyzkoušejte, zda k potížím dochází.

 5. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Pokud po zpracování obou souborů dochází k potížím, jsou způsobeny jedním z těchto souborů. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka jednoho z těchto souborů. Takto zjistíte, který ze souborů je příčinou potíží. Příčinou potíží je některá z položek daného problematického souboru. V takovém případě přejděte ke kroku 9.

 6. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Pokud po zaškrtnutí políček
  Zpracovat soubor System.ini
  a
  Zpracovat soubor Win.ini
  k potížím nedochází, zaškrtněte políčko
  Zpracovat soubor Autoexec.bat
  , restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny. Pokud ne, je příčinou potíží některá z položek v souboru Autoexec.bat. V takovém případě přejděte ke kroku 9.

 7. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Pokud ani po zaškrtnutí políčka
  Zpracovat soubor Autoexec.bat
  k potížím nedochází, zaškrtněte políčko
  Zpracovat soubor Config.sys
  , restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny. Pokud ano, je příčinou potíží některá z položek ve složce Po spuštění nebo v souboru Winstart.bat.

 8. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Zaškrtněte políčko
  Zpracovat soubor Winstart.bat
  , restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny. Pokud ano, je příčinou potíží některá z položek ve složce
  Po spuštění
  .

 9. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Na kartě
  Obecné
  zaškrtněte políčko souboru, který jste určili jako příčinu potíží, klepněte na kartu odpovídající tomuto souboru, zrušte zaškrtnutí poloviny políček v seznamu, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny.


  Pokud je příčinou potíží například položka v souboru Config.sys, zaškrtněte políčko
  Zpracovat soubor Config.sys
  na kartě
  Obecné
  , klepněte na kartu
  Config.sys
  , zrušte zaškrtnutí čtyř z osmi uvedených políček, klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.

 10. Další informace o spouštění počítače v Nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Pokud dále dochází k potížím, je příčinou jedna ze zaškrtnutích položek. Pokud k potížím nedochází, je příčinou jedna z položek, jejichž zaškrtnutí jste zrušili.


  Pokud je příčinou potíží jedna se zaškrtnutých položek, zrušte zaškrtnutí poloviny zaškrtnutých položek, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, zda dochází k potížím. Pokud ano, jedna z položek, jejichž zaškrtnutí jste zrušili, je příčinou potíží. Zaškrtněte polovinu položek, jejichž zaškrtnutí jste zrušili, restartujte počítač a poté vyzkoušejte, zda stále dochází k potížím.
Tímto postupem naleznete konkrétní položku, která způsobuje potíže. Po jejím nalezení je vhodné tuto položku ze souboru nebo registru odstranit a poté vrátit nástroj Pomůcka systémové konfigurace zpět do režimu
Normální spuštění
.


Při navracení nástroje Pomůcka systémové konfigurace zpět do režimu
Normální spuštění
postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  msconfig
  do pole
  Otevřít
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 2. Na kartě
  Obecné
  klepněte na přepínač
  Normální spuštění
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 3. Při dotazu na restartování počítače klepněte na tlačítko
  Ne
  .
Pokud se položka způsobující potíže nachází v souboru Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini nebo System.ini, zakažte v daném souboru pomocí nástroje Editor systémové konfigurace (Sysedit.exe) odpovídající řádek či řádky:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  sysedit
  do pole
  Otevřít
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 2. V nabídce
  Okno
  klepněte na název požadovaného souboru (například
  C:\Windows\System.ini
  ).
 3. Na začátek řádku způsobujícího potíže zapište příkaz
  rem
  následovaný mezerou.
 4. V nabídce
  Soubor
  klepněte na příkaz
  Uložit
  .
 5. V nabídce
  Soubor
  klepněte na příkaz
  Konec
  .
 6. Restartujte počítač.
Pokud se položka způsobující potíže nachází na kartě
Po spuštění
, odeberte daný program ze složky Po spuštění nebo jej odstraňte z registru. Při odstraňování programu ze složky Po spuštění postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  a poté klepněte na položku
  Hlavní panel a nabídka Start
  .
 2. Klepněte na kartu
  Nabídka Start
  a poté klepněte na tlačítko
  Odebrat
  .
 3. Poklepejte na položku
  Po spuštění
  , klepněte na požadovanou položku a poté klepněte na tlačítko
  Odebrat
  .
 4. Klepněte na tlačítko
  Zavřít
  , dále klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
Pokud se položka způsobující potíže nenachází ve složce Po spuštění, je daný program načítán z registru. Při odebírání dané položky z registru postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , klepněte na příkaz
  Spustit
  , zadejte příkaz
  regedit
  do pole
  Otevřít
  a poté stiskněte klávesu Enter.
 2. V programu Editor registru postupně najděte a klepněte na následující klíče a poté klepněte na příkaz
  Exportovat klíč registru
  v nabídce
  Registr
  (z důvodu zálohování).
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


  -a-


  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Odstraňte hodnotu
  název_souboru
  .exe v pravém podokně klíče registru, kde
  název_souboru
  je název programu způsobujícího potíže.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run


  -a-


  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices


  -a-


  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx


  -a-


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Ukončete program Editor registru a poté restartujte počítač.

Příklad postupu při odstraňování potíží

Tento příklad je uveden jako popis postupu při odstraňování potíží a znázorňuje, jak určit konkrétní položku, která dané potíže způsobuje:
 1. Po zrušení zaškrtnutí všech políček ve skupině
  Výběrové spuštění
  restartujete počítač a k potížím již nedochází.
 2. Pokud k potížím dochází i nadále, nebude pravděpodobně možné potíže odstranit pomocí čistého spuštění počítače. Další informace naleznete v oddílu "Rozšířené odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače" v tomto článku, ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base nebo vám je poskytne služba odborné pomoci společnosti Microsoft.
 3. Na kartě
  Obecné
  nástroje Pomůcka systémové konfigurace klepněte na přepínač
  Výběrové spuštění
  , zaškrtněte políčka
  Zpracovat soubor Win.ini
  a
  Zpracovat soubor System.ini
  , klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 4. Testem zjistíte, že k potížím již nedochází. Dále zaškrtněte políčko
  Zpracovat soubor Autoexec.bat
  , klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač. Testem zjistíte, že nyní již opět k potížím dochází. V takovém případě zaškrtněte políčko
  Zpracovat soubor System.ini
  , klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 5. Testem zjistíte, že k potížím již nedochází. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:
  1. Zaškrtněte políčko
   Zpracovat soubor Config.sys
   a poté klepněte na kartu
   Config.sys
   .
  2. Na kartě
   Config.sys
   zrušte zaškrtnutí první poloviny políček v seznamu. V tomto příkladu tedy zrušte zaškrtnutí prvních čtyř z osmi políček. Každé políčko představuje jeden řádek v souboru Config.sys.
  3. Klepněte na tlačítko
   OK
   a poté restartujte počítač.
 6. Testem zjistíte, že k potížím nyní nedochází. Zaškrtněte tedy první polovinu zbývajících políček (v tomto příkladu tedy první dvě políčka), klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 7. Testem zjistíte, že k potížím stále nedochází. Zaškrtněte tedy první polovinu zbývajících políček (v tomto příkladu tedy první políčko), klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 8. Testem zjistíte, že k potížím stále nedochází. V tomto případě jste tedy zjistili konkrétní položku, která způsobuje dané potíže. Pro dokončení tohoto procesu klepněte na přepínač
  Normální spuštění - načíst ovladače zařízení a služby
  na kartě
  Obecné
  nástroje Pomůcka systémové konfigurace, klepněte na tlačítko
  OK
  a poté klepněte na tlačítko
  Ano
  jako odpověď na výzvu k restartování počítače.
 9. Určená problematická položka je pravděpodobně požadovaná z důvodu spuštění nějakého programu nebo přístupu k hardwaru počítače. Pokud je tomu tak, prostudujte dokumentaci daného programu nebo zařízení nebo se obraťte na jeho výrobce se žádostí o aktualizovaný ovladač.

Tipy pro odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače

Zrušením zaškrtnutí následujících políček je obvykle možné zmenšit počet kroků potřebných k odebrání všech spouštěcích souborů uvedených ve skupině
Výběrové spuštění
karty
Obecné
nástroje Pomůcka systémové konfigurace a poté jejich postupnému obnovování po polovinách:
 • Zrušte zaškrtnutí položek ovladačů jiných výrobců, které jsou uvedené v souborech Config.sys a Autoexec.bat.
 • Zrušte zaškrtnutí položek končících příponou .386 v oddílu [386Enh] v souboru System.ini.
 • Pokud jsou přítomny, zrušte zaškrtnutí položek Load= a Run= v oddílu [Windows] v souboru Win.ini.
Další informace o zakazování řádků ve spouštěcích souborech naleznete v oddílu "Jak používat nástroj Pomůcka systémové konfigurace" v tomto článku.

Rozšířené odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače

Pokud použijete přepínač
Výběrové spuštění
na kartě
Obecné
nástroje Pomůcka systémové konfigurace ke zrušení zaškrtnutí všech položek spouštěcích souborů, ale potíže nejsou odstraněny, postupujte podle následujících pokynů:
 • Zaškrtněte všechna políčka na kartě
  Upřesnit nastavení Poradce při potížích
  nástroje Pomůcka systémové konfigurace. Ověřte položky na kartě
  Upřesnit nastavení Poradce při potížích
  :
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig.exe
   do pole
   Otevřít
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  2. Na kartě
   Obecné
   klepněte na tlačítko
   Upřesnit
   , zaškrtněte všechna políčka, klepněte na tlačítko
   OK
   a poté restartujte počítač.
  3. Pokuste se nalézt potíže postupem obnovování po polovinách, o kterém naleznete další informace v oddílu "Jak zúžit rozsah při hledání chyby" v tomto článku. Většina potíží, které je možné tímto postupem nalézt, je způsobena nekompatibilitou hardwaru nebo ovladačů. Pokud naleznete příčinu potíží, obraťte se na výrobce daného hardwaru či softwaru se žádostí o aktualizovaný ovladač nebo informace o kompatibilitě se systémem Windows 98. Další informace o upřesněném nastavení Poradce při potížích v nástroji Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
 • Změňte ovladač grafické karty na ovladač Standardní VGA:
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , dále na položku
   Nastavení
   , dále klepněte na položku
   Ovládací panely
   a poté poklepejte na položku
   Obrazovka
   .
  2. Klepněte na kartu
   Nastavení
   , klepněte na tlačítko
   Upřesnit
   , klepněte na kartu
   Adaptér
   a poté klepněte na tlačítko
   Změnit
   .
  3. Klepněte na tlačítko
   Další
   , klepněte na přepínač
   Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač
   a poté klepněte na tlačítko
   Další
   .
  4. Klepněte na přepínač
   Zobrazit všechna zařízení
   , klepněte na položku
   Standardní typy adaptérů
   v seznamu
   Výrobci
   , klepněte na položku
   Standardní grafický adaptér (VGA)
   v seznamu
   Modely
   a poté klepněte na tlačítko
   Další
   .
  5. Klepněte na tlačítko
   Ano
   , dále klepněte na tlačítko
   Další
   a poté klepněte na tlačítko
   Dokončit
   .
  6. Klepněte na tlačítko
   Zavřít
   , poté znovu klepněte na tlačítko
   Zavřít
   a poté klepněte na tlačítko
   Ano
   jako odpověď na výzvu k restartování počítače.


   Pokud nejsou potíže změnou ovladače grafické karty odstraněny, obraťte se na výrobce karty se žádostí o aktualizovaný ovladač pro systém Windows 98. Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows
 • Klepněte na přepínač
  Diagnostické spuštění
  na kartě
  Obecné
  nástroje Pomůcka systémové konfigurace a poté nenačítejte statické soubory .vxd.
  Diagnostické spuštění
  a zakázání načtení statických ovladačů .vxd proveďte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítko
   Start
   , klepněte na příkaz
   Spustit
   , zadejte příkaz
   msconfig.exe
   do pole
   Otevřít
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  2. Na kartě
   Obecné
   klepněte na přepínač
   Diagnostické spuštění - interaktivně načíst ovladače a software
   a poté klepněte na tlačítko
   OK
   .
  3. Restartujte počítač.
  4. Ve
   spouštěcí
   nabídce vyberte možnost
   Potvrzovat krok za krokem
   a poté stiskněte klávesu Enter.
  5. Následující tabulka obsahuje zobrazené možnosti a doporučené odpovědi:

   Dotaz Odpověď
   ---------------------------------------------------------------
   Chcete zavést DoubleSpace? Ano
   Chcete zpracovat registr systému? Ano
   Chcete zapsat protokol o startu (BOOTLOG.TXT)? Ano
   Chcete zpracovat soubor CONFIG.SYS? Ne
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS Ano
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS Ano
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS Ano
   Chcete zpracovat soubor AUTOEXEC.BAT? Ne
   Chcete zavést grafické rozhraní systému Windows? Ano
   Načíst všechny ovladače Windows? Ano
   Umístění složky Windows se může lišit. Některé z uvedených možností se nemusí v závislosti na spouštěcích souborech v počítači zobrazit. Stisknutí klávesy Enter znamená odpověď
   Ano
   , stisknutí klávesy Esc znamená odpověď
   Ne
   .
  6. Poznamenejte si jednotlivé statické ovladače .vxd a odpovědí Ne zakažte jejich načtení. Následující tabulka obsahuje seznam některých statických ovladačů .vxd společnosti Microsoft:

   Statický soubor .vxd Podpora pro modul
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd Microsoft Networking
   Ndis.vxd Microsoft Networking
   Ndis2sup.vxd Microsoft Networking
   Javasup.vxd Microsoft Java
   Vrtwd.386 Hodiny
   Vfixd.vxd Podpora pro Video Phone
   Vnetbios.vxd Microsoft Networking
   Vserver.vxd Microsoft Networking
   Vredir.vxd Microsoft Networking
   Dfs.vxd Microsoft Networking
   Ndiswan.vxd Microsoft Networking
   Msmouse.vxd Microsoft Mouse
  7. Pokud jsou takto potíže odstraněny, opakujte kroky 1 až 6, ale postupně odpovídejte
   Ano
   pro načtení jednotlivých souborů ve výše uvedeném seznamu. Pokud k potížím nedochází, nesouvisí se žádným souborem .vxd v seznamu.
  8. Postupným obnovováním po polovinách se pokuste nalézt statický ovladač .vxd, který způsobuje potíže.
  9. Nalezený nekompatibilní ovladač odstraňte z registru z klíče
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD
   .

Poznámky

Msdos.sys

Soubor Msdos.sys obsahuje základní informace o umístění složky Windows a spouštěcích souborů a další možnosti. Některé z těchto možností je možné upravovat na kartě
Upřesnit nastavení Poradce při potížích
nástroje Pomůcka systémové konfigurace.Další informace o souboru Msdos.sys naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

118579 Obsah souboru Msdos.sys systému Windows

Config.sys

Soubor Config.sys je používán z důvodu zpětné kompatibility s programy pro systém MS-DOS a staršími programy pro systém Windows. Soubor Config.sys nemusí být v počítači přítomen. Soubor Config.sys načítá nízkoúrovňové ovladače pro systém MS-DOS, které mají obvykle příponu .sys.

Autoexec.bat

Soubor Autoexec.bat je také používán z důvodu zpětné kompatibility s programy pro systém MS-DOS a staršími programy pro systém Windows. Soubor Autoexec.bat nemusí být v počítači přítomen. Soubor Autoexec.bat načítá programy pro systém MS-DOS, které mají obvykle příponu .com nebo .exe.

Winboot.ini

Soubor Winboot.ini je dočasnou verzí souboru Msdos.sys, která může být vytvořena, pokud některý program mění nastavení počítače tak, že tím ovlivní spouštěcí proces. Soubor Winboot.ini je obvykle po ukončení takového programu odstraněn, je uložený v kořenové složce a má větší prioritu než soubor Msdos.sys.

Winstart.bat

Soubor Winstart.bat nemusí mít na kartě
Obecné
nástroje Pomůcka systémové konfigurace odpovídající políčko. Soubor Winstart.bat je vytvářen pro programy, které potřebují pro správnou funkci programu pro systém Windows spustit určitý program pro systém MS-DOS. Většina uživatelů takové programy nemá.

System.ini

Soubor System.ini obsahuje informace o nastavení počítače pro hardware. Aby bylo možné systém Windows spustit, musí být tento soubor přítomen ve složce Windows. Soubor System.ini je používán k načítání různých ovladačů, jako například ovladačů zvukových a grafických karet. Může také obsahovat 16bitové ovladače pro hardware, který nepoužívá 32bitové ovladače.


Po zrušení zaškrtnutí políčka
Zpracovat soubor System.ini
v nástroji Pomůcka systémové konfigurace a následném restartování počítače dojde k následujícím změnám:
 • Rozlišení zobrazení je nastaveno na 640 x 480 pixelů se 16 barvami. Pokud bylo předtím rozlišení větší, budou se ikony na ploše pravděpodobně překrývat.
 • Přestane fungovat zvuková karta.

Win.ini

Soubor Win.ini obsahuje informace ovlivňující celkový vzhled systému Windows. Soubor Win.ini musí být přítomen ve složce Windows. Pokud v této složce není, je systémem znovu vytvořen. Tento soubor je načítán při spouštění počítače z důvodu zpětné kompatibility se systémem Windows 3.x a množství nastavení, které obsahuje, je duplikováno v registru. Po zrušení zaškrtnutí políčka
Zpracovat soubor Win.ini
v nástroji Pomůcka systémové konfigurace je vytvořena obecná verze tohoto souboru.

Wininit.ini

Soubor Wininit.ini je používán pro ukončování instalace různých součástí systému Windows a produktů jiných výrobců. Vždy, když nějaký program potřebuje zkopírovat nebo odebrat používaný soubor, jsou do souboru Wininit.ini zapsány určité pokyny. Systém při spouštění kontroluje přítomnost souboru Wininit.ini a pokud je nalezen, zapsané pokyny provede. Při odstraňování potíží přejmenujte soubor Wininit.ini na soubor s příponou .old, pokud je v počítači přítomen.

System.dat

Soubor System.dat je jeden ze dvou souborů registru požadovaných ke spuštění systému Windows. Soubor System.dat je podobný souboru System.ini a obsahuje nastavení počítače a softwaru. Možnost
Načíst položky skupiny Po spuštění
obsahuje položky načítané ze souboru System.dat registru.

User.dat

Soubor User.dat je druhým ze souborů registru požadovaných ke spuštění systému Windows. Soubor User.dat je podobný souboru Win.ini, protože obsahuje informace o spouštění programů a o celkovém vzhledu systému Windows.

Jak vytvořit zálohu spouštěcích souborů

Pro vytvoření zálohy spouštěcích souborů popisovaných v tomto článku můžete použít nástroj Pomůcka systémové konfigurace. Klepněte na příkaz
Vytvořit zálohu
na kartě
Obecné
nástroje Pomůcka systémové konfigurace. Soubory je možné uložit do složky na pevném disku nebo na disketu, která je doporučeným záložním médiem.


Statické soubory .vxd jsou používány k načítány ovladačů virtuálního hardwaru a softwaru. Mnoho výrobců dodává své vlastní statické soubory .vxd.
Vlastnosti

ID článku: 192926 - Poslední kontrola: 15. 12. 2004 - Revize: 1

Váš názor