DODATKOVÉ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 PRO MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 A WINDOWS SERVER 2008 R2

Licenci na tento dodatek vám uděluje společnost Microsoft Corporation (nebo některá z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Pokud máte licenci k používání softwaru Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 (pro které tento dodatek platí) (dále jen „software“), smíte tento dodatek používat. Nesmíte ho používat, pokud nemáte licenci na tento software. Tento dodatek smíte používat se všemi platně licencovanými kopiemi tohoto softwaru.

Následující licenční podmínky popisují další podmínky pro používání tohoto dodatku. Tyto podmínky a licenční podmínky pro software platí pro použití dodatku. V případě konfliktu platí tyto dodatkové licenční podmínky.

Použitím tohoto dodatku tyto podmínky přijímáte. Pokud je nepřijímáte, nepoužívejte tento dodatek.

Pokud tyto licenční podmínky dodržíte, máte následující práva.

 1. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.
  • Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Internet Explorer 9 se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby přes internet. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.
  • Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.
   • Akcelerátory. Když v Internet Exploreru kliknete nebo najedete myší na akcelerátor, můžou se poskytovateli služby poslat jakékoli z následujících údajů:

    • název a úplná webová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky
    • standardní informace o počítači
    • a jakýkoli vybraný obsah.

    Pokud používáte akcelerátor od Microsoftu, podléhá použití těchto informací Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. Toto prohlášení je dostupné na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. Pokud používáte akcelerátor od třetí strany, bude použití odeslaných informací podléhat pravidlům ochrany osobních údajů této třetí strany.

   • Aktualizace zprostředkovatelů hledání. Po instalaci si software stáhne aktualizaci pro data v počítači, která se týkají zprostředkovatelů hledání. Tato aktualizace upgraduje vaše zprostředkovatele o nejnovější funkce, jako jsou nové ikony nebo návrhy hledání. Tato aktualizace je jednorázová, ale software se pokusí tuto aktualizaci provést několikrát, pokud ji úspěšně nestáhne. Další informace naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Použití informací Informace o počítači můžeme použít ke zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je také sdílet s ostatními, například s dodavateli hardwaru a softwaru. Ti mohou tyto informace použít ke zlepšení kompatibility svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.
  • Zneužívání internetových služeb. Tyto služby nesmíte využívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo narušit jejich používání dalšími osobami. Pomocí služeb se žádným způsobem nesmíte pokusit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.
 2. SLUŽBY PODPORY PRO DODATEK. Společnost Microsoft poskytuje pro tento software podpůrné služby.
Vlastnosti

ID článku: 19999 - Poslední kontrola: 22. 6. 2016 - Revize: 1

Váš názor