Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows 98

Souhrn

V tomto článku je popsán postup při odstraňování potíží, ke kterým může dojít při pokusu o vypnutí a restartování počítače.

Tyto informace jsou k dispozici také v Průvodci odstraňováním potíží se spouštěním a vypínáním systému Windows 98. Společnost Microsoft doporučuje používat tohoto průvodce, ale z praktických důvodů je k dispozici ještě tento článek. Průvodce odstraňováním potíží se spouštěním a vypínáním systému Windows 98 je umístěn na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

273746 Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows ME

Další informace

Potíže s vypínáním systému Windows 98 mohou být způsobeny některou z následujících příčin:
 • nekompatibilní či poškozené ovladače zařízení nebo ovladače zařízení způsobující konflikt,
 • poškozený zvukový soubor přehrávaný při ukončení systému,
 • nesprávně nakonfigurovaný nebo poškozený hardware.
Při odstraňování těchto potíží postupujte podle následujících kroků (v uvedeném pořadí) a po dokončení každého kroku zjistěte, zda byly potíže odstraněny. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.
 1. Jestliže jste do počítače nainstalovali nový hardware nebo software, odinstalujte jej a zkontrolujte, zda byly potíže s vypínáním odstraněny. Pokud ano, obraťte se na výrobce daného hardwaru nebo softwaru.
 2. Spusťte počítač v nouzovém režimu a potom jej vypněte. Není-li možné počítač správně vypnout ani v nouzovém režimu, může se jednat o problém s kompatibilitou mezi systémem Windows 98 a systémem BIOS počítače. Informace o způsobu kontaktování dodavatele hardwaru naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  Informace o kontaktech na jiné výrobce uvedené v tomto článku jsou určeny k tomu, aby vám usnadnily získání potřebné odborné pomoci. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
  Informace o způsobu kontaktování požadovaného dodavatele naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Informace o kontaktech na dodavatele hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

  • Zjistěte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobeny příkazem nebo ovladačem, který je automaticky načten ze souboru Win.ini, System.ini, Autoexec.bat či Config.sys, nebo zda nedochází ke konfliktu určitého programu ve složce Po spuštění s procesem spouštění. Lze to zjistit tak, že se pokusíte o odstranění potíží pomocí čistého spuštění počítače.

   Další informace o odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače

  • Zakažte určité ovladače zařízení. Mezi nejběžnější ovladače zařízení, které mohou způsobovat potíže, patří ovladače zvukových karet a grafických a síťových adaptérů. Zakažte všechna zařízení v následujících kategoriích:
   • grafické adaptéry,
   • řadiče disketových jednotek,
   • řadiče pevného disku,
   • klávesnice,
   • myš,
   • síťové adaptéry,
   • zásuvka PCMCIA,
   • porty,
   • řadiče SCSI,
   • řadiče zvuku, videa a herních zařízení.
   Postup při zakázání ovladačů zařízení:
   1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ploše na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Správce zařízení.
   2. Poklepejte na typ zařízení, například Ovladače zvuku,videaa her.
   3. Klepněte na některé z uvedených zařízení a potom na tlačítko Vlastnosti.
   4. Zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu.

    Důležité: Poznamenejte si všechna zařízení, která zakazujete, abyste je mohli později znovu povolit.
   5. Klepněte na tlačítko OK, potom znovu na tlačítko OK a restartujte počítač.
   Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až e, přičemž v kroku d zakažte jiné hardwarové zařízení. Vyzkoušejte také grafický adaptér, a to tak, že klepnete na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáte příkaz msconfig, klepnete na tlačítko OK, klepnete na tlačítko Upřesnit, zaškrtnete políčko Rozlišení VGA 640 × 480 × 16 a potom klepnete na tlačítko OK. Pokud zakážete zvukovou kartu i grafický a síťový adaptér a potíže přesto nebudou odstraněny, znovu tato zařízení povolte tak, že budete postupovat podle kroků a až e, ale v kroku d zrušíte zaškrtnutí políčka Zakázat v tomto hardwarovém profilu. Potom přejděte k dalšímu kroku.

   Poznámka: Pokud nemůžete změnit grafický adaptér pomocí těchto kroků, změňte ovladač grafického adaptéru na standardní grafický adaptér (VGA). Použijte následující postup:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a potom poklepejte na panel Obrazovka.
   2. Na kartě Nastavení klepněte na tlačítko Upřesnit a potom na kartě Adaptér klepněte na tlačítko Změnit.
   3. Klepněte na tlačítko Další, klepněte na přepínač Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač (abyste mohli vybrat požadovaný ovladač) a potom na tlačítko Další.
   4. Klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení, v seznamu Výrobci klepněte na položku Standardní typy adaptérů, v seznamu Modely klepněte na položku Standardní grafický adaptér (VGA) a potom klepněte na tlačítko Další.
   5. Klepněte na tlačítko Ano, na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
   6. Klepněte na tlačítko Zavřít, potom znovu na tlačítko Zavřít a po zobrazení dotazu, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko Ano.
   Pokud jsou potíže po změně grafického adaptéru na standardní ovladač (VGA) odstraněny, obraťte se na výrobce grafického adaptéru se žádostí o aktualizovaný ovladač grafického adaptéru pro systém Windows 98.

   Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows

   Další informace o odstraňování potíží s ovladači zařízení a hardwarem naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení

  • Zjistěte, zda potíže s vypínáním nezpůsobují soubory virtuálních ovladačů zařízení (s příponou VXD). Použijte následující postup:
   1. Restartujte počítač a během restartování stiskněte a podržte klávesu CTRL. Zobrazí se spouštěcí nabídka systému Windows 98.
   2. Vyberte možnost Potvrzovat krok za krokem a stiskněte klávesu ENTER.
   3. Při zobrazení následujících dotazů stiskněte klávesu A a u všech ostatních dotazů stiskněte klávesu N: – Chcete zavést DoubleSpace? – Chcete zpracovat registr systému? – DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS – DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS – Chcete zavést grafické rozhraní systému Windows? – Načíst všechny ovladače Windows?
   4. Po načtení všech ovladačů systému Windows budete postupně dotazováni na načtení jednotlivých souborů statických ovladačů VXD. Poznamenejte si názvy všech souborů statických ovladačů VXD a při zobrazení jednotlivých dotazů vždy odpovězte „Ne“, čímž zabráníte načtení těchto souborů. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé soubory statických ovladačů VXD společnosti Microsoft:

    +-----------------------------------------+
    | Soubor statického ovladače VXD | Podpora pro |
    +-----------------------------------------+
    | Vnetsup.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Ndis.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Ndis2sup.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Javasup.vxd | Microsoft Java |
    +-----------------------------------------+
    | Vrtwd.386 | Hodiny |
    +-----------------------------------------+
    | Vfixd.vxd | Pomocník pro videotelefon |
    +-----------------------------------------+
    | Vnetbios.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Vserver.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Vredir.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Dfs.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Ndiswan.vxd | Síť Microsoft |
    +-----------------------------------------+
    | Msmouse.vxd | Myš Microsoft |
    +-----------------------------------------+
   Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Pokud je možné počítač správně vypnout, určete příčinu potíží podrobněji tak, že budete opakovat kroky a až d, přičemž vždy pro jeden soubor ve výše uvedeném seznamu odpovězte „Ano“ a poté restartujte počítač. Vyzkoušejte takto postupně všechny soubory a vždy restartujte počítač. Nebude-li možné počítač správně vypnout, bude potíže způsobovat naposledy vybraný soubor statického ovladače VXD.

   Kontrolou vlastností nekompatibilního souboru statického ovladače VXD určete program, který je k němu přidružen. Odinstalujte a následně přeinstalujte daný program, čímž nahradíte původní soubor VXD jeho novou kopií.

   Další informace o nástroji Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží

  • Nainstalujte systém Windows 98 do nové složky. Tento postup představuje pravděpodobně nejrychlejší způsob, jak lze zjistit, zda nejsou potíže způsobeny chybou hardwaru. Pokud nainstalujete systém Windows do nové složky a k potížím s vypínáním bude docházet stále, obraťte se na výrobce hardwaru se žádostí o aktualizovaný systém BIOS nebo jiné řešení.

   Další informace o instalaci systému Windows 98 do nové složky naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   193902 Instalace systému Windows 98 do nové složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 3. Zakažte funkci rychlého vypnutí. Chcete-li zakázat funkci rychlého vypnutí, postupujte podle následujících kroků:

  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a klepněte na položku Systémové informace.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pomůcka systémové konfigurace.
  3. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.
  4. Zaškrtněte políčko Zakázat rychlé vypnutí, klepněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.
  5. Po zobrazení dotazu, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko Ano.
  Další informace o zakázání funkce rychlého vypnutí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  187607 Jak v systému Windows 98 zakázat funkci rychlého vypnutí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, přejděte k dalšímu kroku.
 4. Zjistěte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobeny poškozeným zvukovým souborem přehrávaným při ukončení systému. Použijte následující postup:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a potom poklepejte na panel Zvuky.
  2. Poznamenejte si název a umístění zvukového souboru přehrávaného při ukončení systému Windows, v seznamu Události klepněte na položku Konec Windows a v rozevíracím seznamu Název klepněte na položku Není.
  3. Klepněte na tlačítko OK a restartujte počítač.
  Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až c, ale v kroku b obnovte původní nastavení zvuku přehrávaného při ukončení systému Windows. Potom přejděte k dalšímu kroku. Jestliže byly potíže odstraněny, je zvukový soubor přehrávaný při ukončení systému Windows poškozený a je nutné jej vyměnit.
 5. Zakázáním funkcí vylepšeného řízení spotřeby (APM) zjistěte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobeny těmito funkcemi. (Funkce APM nejsou podporovány ve všech počítačích.) Použijte následující postup:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Systém a potom klepněte na kartu Správce zařízení.
  2. Poklepáním rozbalte položku Systémová zařízení.
  3. V seznamu zařízení poklepejte na položku Podpora vylepšeného řízení spotřeby a potom na kartě Nastavení zaškrtněte políčka Použít režim APM 1.0 a Zakázat vzorkování napájení. V případě, že jsou tato políčka již zaškrtnutá, zrušte jejich zaškrtnutí.
  4. Opakovaným klepnutím na tlačítko OK přejděte zpět do okna Ovládací panely a potom restartujte počítač.
  Zjistěte, zda byly potíže restartováním počítače odstraněny. Není-li možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až d, ale zrušte zaškrtnutí políček Použít režim APM 1.0 a Zakázat vzorkování napájení. Potom přejděte k dalšímu kroku.
 6. Pokud používáte systém Windows 98 Second Edition a stále dochází k potížím s vypínáním počítače, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  238096 Potíže s vypínáním systému Windows 98 Druhé vydání

Pokud tento článek nepopisuje vaše potíže s vypínáním počítače, naleznete další články o vypínání systému Windows 98 na následujícím webu společnosti Microsoft:

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 202633 - Poslední kontrola: 28. 8. 2006 - Revize: 1

Váš názor