Informace o instalacích produktu Office Klikni a spusť a o souvisejících antimalwarových aplikacích

Souhrn

Pro systém Microsoft Office 2010 nabízí společnost Microsoft nový způsob stažení a instalace jednotlivých produktů systému Office 2010. Pro tuto technologii je používán název Klikni a spusť. Tento článek popisuje technologii Klikni a spusť a její interakci s některými antimalwarovými aplikacemi.

Další informace

Co je technologie Klikni a spusť?

Klikni a spusť je nový způsob poskytování systému Microsoft Office a jeho aktualizací zákazníkům se širokopásmovým připojením. Produkt Klikni a spusť využívá technologie vysílání datových proudů a virtualizace společnosti Microsoft. 

Jak technologie Klikni a spusť funguje?

Produkty Klikni a spusť využívají vysílání datových proudů. Jedná se o obdobu vysílání datového proudu videa. Je možné sledovat první část videa, zatímco se stahuje celý soubor. Podobně lze s technologií Klikni a spusť začít používat systém Office dříve, než je stažena celá sada nebo produkt. V době, kdy používáte požadovanou aplikaci, je na pozadí tiše stahován zbytek systému Office. 

Mezi další zajímavé aspekty technologie Klikni a spusť patří způsob, jímž je systém Office uložen po stažení do počítače. Produkty Klikni a spusť využívají technologii virtualizace společnosti Microsoft k uchování systému Office 2010 uvnitř virtualizovaného aplikačního prostoru. Tato virtuální „bublina“ odděluje systém Office od běžného systému souborů a aplikací na pevném disku. Díky tomu lze produkt Office 2010 Klikni a spusť používat souběžně s libovolnou stávající verzí systému Office, která již je v počítači nainstalována. Produkty Office Klikni a spusť mají i další výhody. Další informace naleznete na následujícím webu s blogem společnosti Microsoft:

Proč se při použití produktu Klikni a spusť k instalaci systému Office v počítači objevuje jednotka Q nebo R?

Jednotka Q (nebo v některých případech jednotka R) se objeví, když uživatelé instalují sadu nebo produkt systému Office 2010, který je nasazen prostřednictvím technologie Klikni a spusť. Tyto produkty vyžadují instalaci virtuálního souborového systému na logické jednotce, a proto se uživatelům zobrazuje jednotka Q nebo jednotka R.

Které produkty používají technologii Klikni a spusť?

Technologie Klikni a spusť je k dispozici pro systém Office 2010 pro studenty a domácnosti a systém Office 2010 pro podnikatele, pokud je stahujete přímo z webu společnosti Microsoft. Technologie Klikni a spusť je rovněž použita pro systém Office Starter 2010.

Produkt Office Klikni a spusť a antimalwarové aplikace

Kompatibilita produktu Klikni a spusť s antimalwarovým softwarem

Implementace jednotky Q (nebo v některých systémech jednotky R) není dosud plně kompatibilní s některými stávajícími antimalwarovými řešeními. Dokud dodavatelé antimalwaru nebudou distribuovat verze softwaru, které jsou kompatibilní s technologií virtualizace společnosti Microsoft, může se stát, že některé antimalwarové aplikace nezjistí nebo nevyčistí malware, který se dostal do virtuálního prostředí systému Office 2010 nainstalovaného prostřednictvím technologie Klikni a spusť.

Představuje produkt Klikni a spusť riziko pro uživatele, kteří jej použili k získání systému Office 2010?

Implementace Klikni a spusť využívající technologii virtualizace společnosti Microsoft vyhovuje přísným standardům zabezpečení společnosti Microsoft. Uživatelé nejsou ohroženi více, než když neměli produkt Klikni a spusť. Technologie Klikni a spusť úspěšně prošla nezávislými testy průniku a byly dokončeny rozsáhlé revize zabezpečení.

Znamená to tedy, že konfigurace jednotky Q nebo R bude nekompatibilní s některými antimalwarovými řešeními. Proto se může stát, že malware nebude na jednotce Q nebo R detekován, ale pouze v případě, že počítač uživatele již je zneužit. Společnost Microsoft v současnosti neví o žádném výskytu této situace, ale je považována za možnou.

Co mohou uživatelé dělat pro ochranu proti malwaru do doby, než dodavatelé příslušných antimalwarových produktů vydají aktualizaci, která je kompatibilní s technologií virtualizace společnosti Microsoft?

Uživatelé by měli nadále používat stávající antimalwarový software. Nejsou ohroženi o nic více, než když neměli produkt Klikni a spusť nainstalován. Pokud při instalaci systému Office dojde k potížím, je možné provést opravu systému Office. V rámci tohoto postupu bude odstraněn veškerý obsah jiných subjektů než Microsoft a systém Office bude obnoven do stavu původní instalace. Společnost Microsoft rovněž doporučuje, aby uživatelé se žádostí o specifickou pomoc související s malwarem kontaktovali dodavatele příslušných antimalwarových produktů.

Jak postupovat, když dodavatel antimalwaru nemá řešení pro detekci a vyčištění malwaru na jednotce Q nebo R?

Dodavatelé antimalwaru by měli kontaktovat společnost Microsoft.

Vlastnosti

ID článku: 2028653 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor