Připojení k VPN ve Windows 10 Mobile

Na telefonu s Windows 10 Mobile se můžete připojit k síti VPN (Virtual Private Network) a používat ji k pracovním nebo osobním účelům. Připojení VPN nabízí bezpečnější připojení k firemní síti a internetu (třeba když jste v internetové kavárně).

Abyste se mohli k síti VPN připojit, potřebujete na telefonu získat profil VPN. Tady jsou dva způsoby, jak ho získat:

 • Vytvořte si profil VPN sami.
 • Nastavte si pracovní účet, abyste profil VPN mohli získat od společnosti.

Vytvoření profilu VPN

Pokud v telefonu nemáte profil VPN, budete ho muset vytvořit. Než začnete:

 • Pokud nastavujete pracovní připojení, až budete v práci, podívejte se, jestli nastavení VPN a/nebo aplikace VPN není na firemním intranetu. Můžete se taky obrátit na pracovníka technické podpory společnosti.
 • Pokud službu VPN odebíráte pro vlastní použití, navštivte Windows Store a podívejte se, jestli je ke službě aplikace. Pak přejděte na web služby VPN a podívejte se, jestli tam není nastavení připojení k síti VPN, které se má použít.
 1. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a vyberte Nastavení  > Síť a bezdrátové připojení > Síť VPN > Přidat připojení VPN.
 2. V dialogovém okně Přidat připojení VPN udělejte tohle:
  • V poli Poskytovatel připojení VPN zvolte Windows (integrováno).
  • Do pole Název připojení zadejte popisný název profilu připojení VPN.
   Tento název připojení VPN budete hledat, když se budete chtít připojit.
  • Do pole Název nebo adresa serveru zadejte adresu serveru VPN.
  • V poli Typ sítě VPN zvolte, jaký typ připojení k síti VPN chcete vytvořit.
   I tady platí, že musíte vědět, jaký druh připojení k síti VPN vaše společnost nebo služba VPN používá.
  • V poli Typ přihlašovacích údajů zvolte, jaký typ přihlašovacích údajů (neboli pověření) chcete použít.
   Pokud se připojujete k pracovní síti VPN, může to být uživatelské jméno a heslo, jednorázové heslo, certifikát nebo čipová karta.
  • Jestli chcete, můžete uživatelské jméno a heslo zadat do příslušných polí.
 3. Vyberte Uložit.
 4. Pokud potřebujete upravit informace o připojení VPN nebo chcete zadat další nastavení, třeba nastavení proxy používané pro připojení VPN, vyberte Připojení k síti VPN > Vlastnosti.

Připojení k síti VPN

Až budete mít profil VPN, můžete se připojit.

 1. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a vyberte Nastavení  > Síť a bezdrátové připojení > VPN.
 2. Vyberte připojení VPN, které chcete použít > Připojit.
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo nebo jiné přihlašovací údaje.
  Když jste připojení, zobrazí se pod názvem připojení VPN údaj Připojeno.

Vlastnosti

ID článku: 20512 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor