Použití přepínačů příkazového řádku v aplikaci Microsoft Access

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 97 naleznete pod číslem 105128 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Střední: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

Tento článek se týká databází aplikace Microsoft Access (MDB) a projektů aplikace Microsoft Access (ADP).

Souhrn

Při spuštění aplikace Microsoft Access z nabídky Start nebo z místní nabídky lze pomocí přepínačů příkazového řádku upravit proces spuštění. Lze například otevřít konkrétní databázi, spustit makro nebo zadat heslo.

Další informace

Následující tabulka obsahuje seznam parametrů příkazového řádku aplikace Microsoft Access.

Parametr Výsledek Týká se
-----------------------------------------------------------------
databáze Otevře zadanou databázi nebo projekt databáze
aplikace Microsoft Access. aplikace Access
Je-li třeba, zadejte cestu. Pokud používáte nebo projekt
systém Windows 95, výchozí cestou je aplikace Access
složka Dokumenty.

/excl Otevře zadanou databázi s pouze
výhradním přístupem. Chcete-li otevřít databázi databáze
se sdíleným přístupem ve víceuživatelském aplikace Access
prostředí, nepoužívejte tento parametr.

/ro Otevře zadanou databázi nebo projekt databáze
aplikace Access s přístupem pro čtení. aplikace Access
nebo projekt
aplikace Access

/user Spustí aplikaci Access s použitím zadaného pouze
uživatelské jméno uživatelského jména. databáze
aplikace Access

/pwd Spustí aplikaci Access s použitím zadaného pouze
heslo hesla. databáze
aplikace Access

/profile Spustí aplikaci Access pomocí možností v databáze
uživatel zadaném profilu uživatele místo aplikace Access
uživatele standardních nastavení v registru systému nebo projekt
Microsoft Windows vytvořených při instalaci aplikace Access
aplikace Access. Nahrazuje parametr /ini použitý
v dřívějších verzích aplikace Access
než Access 97, který určoval
inicializační soubor.

/compact Zkomprimuje a opraví databázi aplikace databáze
cílová Access nebo zkomprimuje projekt aplikace aplikace Access
databáze nebo Access zadaný před parametrem /compact nebo projekt
cílový a potom ukončí aplikaci Access. Pokud vynecháte cílový název aplikace Access
projekt souboru projektu za parametrem /compact,
aplikace Access soubor je zkomprimován do původního
názvu a složky. Chcete-li provést komprimaci do jiného
názvu, zadejte cílový soubor. Pokud v cílové
databázi nebo projektu aplikace Access nezahrnete
cestu, je ve výchozím nastavení cílový
soubor vytvořen ve složce Dokumenty. V
projektu aplikace Access tento parametr
zkomprimuje soubor projektu (ADP), nikoli
databázi serveru SQL Server.

/repair Opraví databázi aplikace Access zadanou pouze
před parametrem /repair a potom ukončí databáze
aplikaci Access. V aplikaci Access 2000 je funkce aplikace Access
komprimace a opravy spojena v
parametru /compact. Parametr /repair je
podporován z důvodu zpětné kompatibility.

/convert Převede databázi aplikace Access v pouze
cílová dřívější verzi na verzi aplikace Access databáze
databáze 2000 s novým názvem a poté ukončí aplikace Access
aplikaci Access. Před použitím parametru /convert
zadejte zdrojovou databázi.

/x makro Spustí aplikaci Access a v ní zadané databáze
makro. Makro lze po otevření databáze aplikace Access
spustit také pomocí makra nebo projekt
AutoExec. aplikace Access

/cmd Určuje, že následující text v příkazovém databáze
řádku je hodnota, která bude vrácena aplikace Access
funkcí Command. Tento nebo projekt
parametr musí být posledním v aplikace Access
příkazovém řádku. Místo parametru /cmd lze
použít středník (;).

/nostartup Spustí aplikaci Access bez zobrazení databáze
úvodního dialogového okna (druhé dialogové aplikace Access
okno zobrazené při spuštění aplikace Access). nebo projekt
aplikace Access

/wrkgrp Spustí aplikaci Access s použitím zadaného pouze
informační informačního souboru pracovní skupiny. databáze
soubor pracovní aplikace Access
skupiny

Poznámky

 • Chcete-li při otevření databáze spustit proceduru jazyka Visual Basic for Applications, použijte akci RunCode v makru AutoExec nebo v makru, které spustíte pomocí parametru příkazového řádku /x. Při otevření databáze lze také spustit proceduru jazyka Visual Basic. K tomu je třeba vytvořit formulář s procedurou jazyka Visual Basic definovanou jako událost OnOpen. Tento formulář lze určit jako spouštěcí klepnutím pravým tlačítkem myši v okně Databáze, klepnutím na příkaz Spuštění a zadáním daného formuláře do pole Zobrazit formulář nebo stránku.
 • Chcete-li na příkazovém řádku zadat lomítko (/) nebo středník (;), zadejte příslušný znak dvakrát. Pokud například chcete na příkazovém řádku zadat heslo ;mjs/md, zadejte ;;mjs//md a poté parametr příkazového řádku /pwd.
 • Příklady:

  Chcete-li v dialogovém okně Spustit otevřít databázi aplikace Access 2000 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Chcete-li otevřít databázi aplikace Access 2002 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte v dialogovém okně Spustit příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Chcete-li podobně otevřít databázi aplikace Access 2003 s výhradním přístupem, která při spuštění spustí zadané makro, zadejte v dialogovém okně Spustit příkaz:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Odkazy

Další informace o použití parametru /y získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

208488 Řešení potíží s chybou stránkování v aplikaci Microsoft Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametru /Pwd získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

207891 Nelze použít parametr /Pwd u databáze chráněné heslem v aplikaci Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292302 Nelze použít parametr /pwd u databáze chráněné heslem v aplikaci Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametrů při vytvoření distribuovatelného balíčku runtime získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

236519 Psaní maker a parametrů pro místní nabídky v Průvodci pro balíčky a nasazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití parametru /convert získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

319253 Použití parametru příkazového řádku /convert pro převod pouze databáze do formátu souborů aplikace Access 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o potížích při otevření databáze aplikace Access s použitím vlastního profilu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

266769 Chyba při spuštění aplikace Microsoft Access 2000 s vlastním profilem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o parametrech příkazového řádku zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Access v nabídce Nápověda, zadáním textu spouštěcí parametry příkazového řádku do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.
Vlastnosti

ID článku: 209207 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor