Při importu, exportu nebo propojení souborů v aplikaci Access 2000 se zobrazí chybová zpráva „Nelze najít instalovatelnou metodu ISAM“ nebo chybějí některé typy souborů.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Střední: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

Tento článek se týká databází aplikace Microsoft Access (MDB) a projektů aplikace Microsoft Access (ADP).

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 2002 nebo Microsoft Office Access 2003 naleznete pod číslem
283881 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 97 naleznete pod číslem
90111 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Příznaky

Při importu, exportu nebo propojení souborů v aplikaci Microsoft Access chybějí některé typy souborů v rozevíracím seznamu Typ souboru v dialogovém okně Import, Export nebo Propojení. Pokud nemůže aplikace Access najít ovladač ISAM (indexed sequential access method) pro daný typ souboru, může se zobrazit následující chybová zpráva:

Chybová zpráva 1
Nelze najít instalovatelnou metodu ISAM
Chybová zpráva 2
Průvodce nemá přístup k informacím v souboru '<cesta>'. Prověřte, zda soubor existuje a je ve správném formátu.
Tyto chybové zprávy se mohou zobrazit také v případě, že se pokoušíte importovat z aplikace Microsoft FoxPro, vytvořit s touto aplikací propojení nebo do ní exportovat data z aplikace Access 2000. Aplikace Access 2000 vyžaduje použití ovladače Microsoft Visual FoxPro Open Database Connectivity (ODBC). Aplikace Access 97 používá ovladač ISAM. K tomuto problému může dojít v případě upgradu databáze z Access 97 na Access 2000.

Další informace o nastavení připojení ODBC k databázi Visual FoxPro získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
225861 Neexistuje žádná možnost importu, propojení nebo exportu do souboru typu FoxPro (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Příčina

Ovladače ISAM jsou používány aplikací Access pro aktualizaci formátů souborů, které nejsou této aplikaci vlastní. Pokud není cesta ovladače ISAM v registru systému Windows platná nebo pokud ovladač ISAM neexistuje, může dojít k tomuto problému.

Řešení

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li problém vyřešit, můžete se pokusit zaregistrovat soubor ručně, případně je nutné opravit chyby v cestě v registru systému Windows a poté znovu nainstalovat nebo nahradit problémový soubor. Použijte následující postup.

Poznámka: V chybové zprávě zmíněné v části Příznaky se název souboru vztahuje přímo k operaci, o níž se pokoušíte. V chybové zprávě 2 zmíněné v části Příznaky je název souboru uveden v textu zprávy.
 1. V následující tabulce vyhledejte relevantní soubor:
  Název souboruImport/export metody ISAM pro:Registr systému Windows
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTextHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Soubor vyhledejte pomocí programu Průzkumník Windows.
 3. Pokud je soubor nalezen, zaznamenejte si cestu k tomuto souboru. Pokud soubor není nalezen, přejděte ke kroku 13.
 4. Spusťte Editor registru systému Windows.
 5. Vyhledejte podklíč registru popsaný v tabulce a poté zkontrolujte cestu podle skutečné cesty. Pokud klíč registru neexistuje, přejděte ke kroku 8.
 6. Pokud je cesta nesprávná, opravte ji. Je-li cesta správná, pokračujte těmito kroky.
 7. Ukončete Editor registru.

  Pokud jste cestu změnili, opakujte postup, který vedl k původní chybě.
 8. Pokud k chybě stále dochází, pokuste se soubor ručně zaregistrovat pomocí nástroje Regsvr32.exe

  Nástroj Regsvr32.exe je aplikace, která se používá k registraci knihoven DLL a ovládacích prvků ActiveX v registru systému Windows. Pomocí tohoto souboru lze vyřešit problém neshodujících se souborů .DLL. Chcete-li znovu registrovat soubory .DLL pomocí nástroje Regsvr32.exe, přejděte k následujícímu kroku.
 9. Ověřte, zda se soubor Regsvr32.exe nachází v systémové složce, ve které je nainstalovaný systém Windows.

  Soubor Regsvr32.exe se například zpravidla nachází ve složce C:\Windows\System nebo C:\Winnt\System32.
 10. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 11. V dialogovém okně Spustit zadejte následující příkaz do pole Otevřít.

  Poznámka: Cesta souboru Regsvr32.exe a název a cesta knihovny DLL se ve vašem počítači mohou lišit. Následující příkaz zaregistruje metodu ISAM pro aplikaci Excel:

  Regsvr32 c:\winnt\system32\msexcl40.dll

  Poznámka: Další metodou registrace knihoven DLL je vyhledání knihovny DLL pomocí programu Průzkumník Windows.

  Poklepejte na knihovnu DLL. V dialogovém okně Otevřít v programu klepněte na položku Regsvr32.exe a pak klepněte na tlačítko OK.

  Touto akcí vytvoříte trvalé přidružení všech knihoven DLL k souboru Regsvr32.exe. Další neregistrované knihovny DLL můžete registrovat tak, že na ně poklepete.

  Další informace o možnostech získání tohoto souboru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  267279 Soubor Regsvr32.exe je dostupný na webu Stažení softwaru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 12. Pokud k chybě stále dochází nebo pokud byla cesta v kroku 5 správná, soubor přejmenujte.
 13. Spusťte nástroj Přidat nebo odebrat programy, spusťte instalační program sady Office 2000 a potom klepněte na možnost Oprava sady Office.

Odkazy

Další informace o úpravě registru systému Windows zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Access v nabídce Nápověda, zadáním textu Registr do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.

Další informace o používání importu, propojení nebo exportu do souboru typu FoxPro najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
225861 Neexistuje žádná možnost importu, propojení nebo exportu do souboru typu FoxPro (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 209805 - Poslední kontrola: 6. 4. 2007 - Revize: 1

Váš názor