Změna nastavení skrytých titulků

Platí pro: Windows 10

Skryté titulky umožňují číst text používaný ve zvukové stopě videa, televizního pořadu nebo filmu.

Když chcete přizpůsobit zobrazování skrytých titulků ve Windows a v některých aplikacích pro Windows, vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Skryté titulky. Vyberte požadovaná nastavení a v náhledu se podívejte, jak budou vypadat.

Nastavení skrytých titulků v aplikaci Nastavení