Způsob použití přepínačů příkazového řádku ke spuštění aplikace Word 2003, Word 2002 a Word 2000

Souhrn

Tento článek popisuje přepínače příkazového řádku, které lze využít ke spuštění aplikace Word, a jejich účel. Některé z těchto přepínačů jsou popsány také v Nápovědě aplikace Word.

Další informace o spouštěcích přepínačích zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Word v nabídce Nápověda, zadáním textu co se má stát při spuštění aplikace Word do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.

Další informace

Chcete-li ke spuštění aplikace Word použít přepínač příkazového řádku, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Použití příkazu Spustit

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit.
 2. Klepněte na tlačítko Procházet.
 3. Vyhledejte složku sady Office, klepněte na soubor Winword.exe a potom na příkaz Otevřít. Ve výchozím nastavení je soubor Winword.exe umístěn v následující složce:
  • aplikace Microsoft Office Word 2003
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  • aplikace Microsoft Word 2002
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
  • aplikace Microsoft Word 2000
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  Poznámka: Cesta k souboru Winword.exe je uzavřena v uvozovkách.
 4. Klepněte do pole Otevřít a přesuňte kurzor doprava za koncovou uvozovku zápisu cesty.
 5. Zadejte mezeru a potom přepínač, který chcete použít.

  Chcete-li například spustit aplikaci Word a zamezit načítání doplňků a globálních šablon, zadejte do pole Otevřít následující zápis včetně uvozovek:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

Metoda 2: Použití zástupce

Následujícím postupem vytvoříte zástupce, který umožňuje spuštění aplikace Word z plochy systému Windows.
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu, v místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Zástupce.
 2. V dialogovém okně Vytvořit zástupce klepněte na tlačítko Procházet.
 3. V dialogovém okně Procházet změňte zadání v poli Oblast hledání na složku:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  . Poznámka: Ve vašem systému může být místění této složky odlišné.
 4. Klepněte na soubor Winword.exe a pak klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. Klepněte do pole Příkazový řádek a umístěte kurzor na konec uvedené cesty. Cesta uvedená v poli Příkazový řádek by se měla podobat následujícímu zápisu:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
  .
 6. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a potom požadovaný přepínač. Cesta uvedená v poli Příkazový řádek by se nyní měla podobat následujícímu zápisu:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
  .
 7. V dialogovém okně Vytvořit zástupce klepněte na tlačítko Další.
 8. Do pole Zvolte název tohoto zástupce zadejte název nového zástupce a klepněte na tlačítko Dokončit.

Metodické poznámky:

Zadáte-li přepínač před koncovou uvozovku a klepnete na tlačítko OK, zobrazí se některá z následujících chybových zpráv:
Soubor 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (nebo některou jeho součást) nelze najít. Zkontrolujte správnost zadané cesty a názvu souboru a dostupnost požadovaných knihoven.
nebo
Systém Windows nemůže nalézt soubor 'D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE /a'. Zkontrolujte, zda jste název správně zadali, a pokus zopakujte. Chcete-li vyhledat soubor, klepněte na tlačítko Start a potom na možnost Hledat.
Zadáváte-li cestu nebo název souboru obsahující mezery za přepínačem, uzavřete cestu do uvozovek. Chcete-li například spustit aplikaci Word a automaticky vytvořit dokument založený na šabloně Moderní fax, měl by přepínač vypadat podobně jako následující zápis:
/t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Celý spouštěcí příkaz by měl tedy vypadat podobně jako následující zápis:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\program files\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Toto platí také pro přepínač /l.

Seznam spouštěcích přepínačů aplikace Word

V Nápovědě aplikace Word jsou uvedeny následující spouštěcí přepínače (příkazového řádku) aplikace Word.
PřepínačAkce
/aSpustí aplikaci Word a zakáže automatické stažení doplňků a globálních šablon (včetně šablony Normal).

Přepínač /a také uzamkne soubory nastavení; to znamená, že při použití tohoto přepínače není možné číst ani upravovat soubory nastavení.
/lcesta_k_doplňkuSpustí aplikaci Word a potom stáhne určitý doplněk aplikace Word.
/mSpustí novou instanci aplikace Word a přitom nespustí žádné makro AutoExec.
/mnázev_makraSpustí aplikaci Word a potom určité makro. Přepínač /m také brání aplikaci Word ve spuštění jakýchkoli maker AutoExec.
/nSpustí novou instanci aplikace Word a přitom neotevře žádný dokument. Dokumenty otevřené v jednotlivých instancích aplikace Word se nezobrazí jako možnosti v nabídce Okno v ostatních instancích.
/tnázev_šablonySpustí aplikaci Word s novým dokumentem na základě jiné šablony než Normal.
/wSpustí novou instanci aplikace Word s prázdným dokumentem. Dokumenty otevřené v jednotlivých instancích aplikace Word se nezobrazí jako možnosti v nabídce Okno v ostatních instancích.
(bez přepínače) Otevře se nové okno aplikace Word s prázdným dokumentem při použití stávající instance aplikace Word.
Následující spouštěcí přepínače (příkazového řádku) aplikace Word nejsou uvedeny v Nápovědě aplikace Word.
PřepínačAkce

/cSpustí novou instanci aplikace Word a potom vyvolá program NetMeeting.
/qSpustí aplikaci Word bez zobrazení úvodní obrazovky aplikace Word. Tento přepínač je k dispozici pouze v aktualizaci Word 2000 Service Release 1 (SR-1).
/rSpustí aplikaci Word, spustí instalaci, provede změny v registru systému Windows a ukončí aplikaci. Tento přepínač vynutí přeregistraci aplikace Word v registru systému Windows.
/uNemá žádnou funkci a nespustí aplikaci Word.
/xSpustí novou instanci aplikace Word z operačního prostředí (například pro tisk v aplikaci Word). Tato instance aplikace Word reaguje pouze na jeden požadavek DDE a ignoruje všechny ostatní požadavky DDE a jejich opakování. Při spuštění nové instance aplikace Word v operačním prostředí (například v systému Windows) doporučujeme používat přepínač /w, kterým se spouští plně funkční instance.
/zJde o něco podobného přepínači /t. Tento přepínač však vyvolá Novou událost. Příklad: winword.exe /z"mytemplate.dot. Další informace naleznete na následujícím webu MSDN:
cesta\název_souboruSpustí aplikaci Word a přitom otevře určitý dokument.

Poznámka: Chcete-li otevřít více souborů najednou, zadejte příkaz cesta\název_souboru.

Příklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" c:\filename1.doc c:\filename2.doc
(kterýkoli jiný přepínač) Spustí novou instanci aplikace Word. Spustíte-li aplikaci Word například pouze se znakem / bez přepínače, nebo s neuvedenou kombinací přepínačů, spustí se pouze nová instance aplikace Word s novým prázdným dokumentem.
Následující přepínač (příkazového řádku) aplikace Word je uveden v Nápovědě aplikace Word 2000, ale nikoli v Nápovědě aplikací Word 2002 a Word 2003.
PřepínačAkce
/msoubornSpustí aplikaci Word a otevře určený soubor na seznamu naposledy použitých položek v nabídce Soubor.
Vlastnosti

ID článku: 210565 - Poslední kontrola: 21. 11. 2006 - Revize: 1

Váš názor