Aplikace sady Office otevře prázdné okno ze služby Sharepoint, WebDAV nebo webu, pokud jde o HTTP

Dojde-li k těmto potížím, mohou se rovněž vyskytnout následující příznaky:
 • Při pokusu o otevření nebo stažení souboru se nezobrazí výzva k zadání hesla pro základní ověřování.
 • Při pokusu o otevření souboru se nezobrazí chybová zpráva. Přidružená aplikace systému Office se spustí, ale vybraný soubor se neotevře.

Potíže nastanou v případě splnění následujících podmínek:
 • Na serveru je nakonfigurováno základní ověřování.
 • Připojení mezi počítačem a webovým serverem nepoužívá protokol SSL (Secure Sockets Layer).
Ve výchozím nastavení jsou operace se soubory, které využívají základní ověřování prostřednictvím jiného připojení než SSL HTTP, jsou v aplikacích systému Office 2010 a Office 2013 zakázány.

Je-li zablokováno základní ověřování, dojde k jedné z následujících událostí:
 • Klientská aplikace použije jinou metodu ověřování. K této situaci dojde, pokud server podporuje jinou metodu ověřování.
 • Požadavek selže (podrobné informace o tom, co se v takovém případě stane, naleznete v části Další podrobné informace o příznacích).
Pokud alternativní řešení spočívající v použití protokolu HTTPS místo protokolu HTTP nefunguje, je řešením povolit na webovém serveru šifrování SSL a umožnit tak klientský přístup prostřednictvím protokolu HTTPS.

Poznámka: Ve výchozím nastavení mohou aplikace systému Office 2010 přistupovat k souborům na webovém serveru, který používá základní ověřování pouze přes připojení SSL, a stahovat je.
Chcete-li vyřešit tyto potíže, umožněte aplikacím systému Office 2010 a Office 2013 připojit se k webovému serveru s využitím základního ověřování přes připojení SSL.

Upozornění: Povolení základního ověřování bez protokolu SSL může představovat významné bezpečnostní riziko.

Základní ověřování vyžaduje pro přístup k obsahu zadání platného uživatelského jména a hesla. Tato metoda ověřování nevyžaduje konkrétní prohlížeč a podporují ji všechny hlavní prohlížeče. Základní ověřování rovněž funguje i při použití bran firewall a proxy serverů. Z těchto důvodů představuje dobrou volbu, pokud chcete omezit přístup k určitému (ale ne veškerému) obsahu na serveru.

Nevýhodou základního ověřování však je, že v síti přenáší nešifrovaná hesla v kódování base64. Pokud takové heslo v síti zachytí sledovací program, může neoprávněný uživatel zjistit uživatelské jméno a heslo a pak tyto přihlašovací údaje využít. Toto bezpečnostní riziko je důvodem toho, proč je ve výchozí konfiguraci aplikací systému Office 2010 zakázáno základní ověřování prostřednictvím jiného připojení než SSL.

Základní ověřování byste měli používat pouze v případě, že víte, že připojení mezi klientem a serverem j bezpečné. The connection should be established prostřednictvím vyhrazené linky nebo s využitím šifrování SSL a protokolu TLS (Transport Layer Security). Chcete-li například použít základní ověřování u protokolu WebDAV, měli byste nakonfigurovat šifrování SSL.

Další informace o Základním ověřování naleznete v tématech Základní ověřování a Konfigurace základního ověřování (IIS 7).

Další informace o protokolu SSL a certifikátech naleznete v článku Protokol SSL a certifikáty.
Následující dva kroky popisují, jak aplikacím systému Office 2013 a Office 2010 povolit otevírání souborů Office přímo ze serveru, který podporuje pouze základní ověřování prostřednictvím jiného připojení než SSL. Tyto kroky byste měli použít pouze v případě, že jste si jisti zabezpečením připojení mezi uživatelem a webovým serverem. Pro zabezpečená připojení se za optimální považují přímé propojení prostřednictvím kabelu nebo vyhrazené linky.

Poznámka: Pro aplikace systému Office 2013 a Office 2010 je třeba provést oba kroky. Pro aplikace ostatních systémů Office je vyžadován pouze krok 1.

Krok 1: Nakonfigurujte přesměrovač WebDAV na klientském počítači
Poznámka: Tento krok je vyžadován pro aplikace systému Office 2007, Office 2013 a Office 2010.

V klientském počítači nakonfigurujte přesměrovač WebDAV tak, aby bylo povoleno základní ověřování prostřednictvím jiných připojení než SSL.

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.

Windows XP a Windows Server 2003

Chcete-li povolit základní ověřování v klientském počítači, postupujte následovně:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte UseBasicAuth a pak stiskněte klávesu Enter.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku UseBasicAuth a potom klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Základní ověřování je povoleno, je-li položka registru UseBasicAuth nastavena na nenulovou hodnotu. Základní ověřování je zakázáno, pokud položka registru UseBasicAuth není k dispozici nebo je-li položka registru UseBasicAuth nastavena na hodnotu 0 (nula).

  Mapování hodnot je následující:
  0 - Základní ověřování je zakázáno
  1 - Základní ověřování je povoleno pouze pro připojení SSL
  2 - Základní ověřování je povoleno pro připojení SSL i pro připojení jiného typu
 7. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8

Chcete-li povolit základní ověřování v klientském počítači, postupujte následovně:
 1. V systému Windows Vista nebo Windows 7 klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz regedit do pole Spustit hledání a pak stiskněte klávesu ENTER.

  V systému Windows 8 podržte kombinaci kláves Windows + F, zvýrazněte Aplikace v pruhu Nabídka, zadejte text regedit do pole Hledat a pak stiskněte klávesu Enter.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte text BasicAuthLevel a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku BasicAuthLevel a pak klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 2 a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Mapování hodnot je následující:
  0 - Základní ověřování je zakázáno
  1 - Základní ověřování je povoleno pouze pro připojení SSL
  2 - Základní ověřování je povoleno pro připojení SSL i pro připojení jiného typu
 7. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.

Další informace o postupu při konfiguraci přesměrovače WebDAV k povolení základního ověřování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
841215 Chybová zpráva při pokusu o připojení ke knihovně dokumentů služby Windows SharePoint: „Došlo k systémové chybě 5.“
Krok 2: Aktualizovat registr v klientovi
Poznámka: Tento krok je vyžadován pro aplikace systému Office 2013 a Office 2010.

V klientském počítači přidejte klíč registru BasicAuthLevel a příslušnou hodnotu. Použijte tento postup.

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.
 1. Spusťte Editor registru.
  • V systému Windows 8 podržte kombinaci kláves Windows + F, zvýrazněte Aplikace v pruhu Nabídka, zadejte text regedit do pole Hledat a pak stiskněte klávesu Enter. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz regedit do pole Spustit hledání a pak stiskněte klávesu ENTER. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • V systému Windows XP klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte text regedit a pak klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte a klikněte na jeden z následujících podklíčů registru:

  Pro sadu Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
  Pro sadu Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte text BasicAuthLevel a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku BasicAuthLevel a pak klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 2 a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Mapování hodnot je následující:
  0 - Základní ověřování je zakázáno
  1 - Základní ověřování je povoleno pouze pro připojení SSL
  2 - Základní ověřování je povoleno pro připojení SSL i pro připojení jiného typu
 7. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.

Vlastnosti

ID článku: 2123563 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor