V některých e-mailových klientech nelze dešifrovat e-mailové zprávy odeslané z aplikace Outlook 2010

Příznaky

Je-li z aplikace Microsoft Office Outlook 2010 odeslána zašifrovaná zpráva příjemci používajícímu e-mailového klienta jiných výrobců, např. Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey nebo Thunderbird, se může stát, že příjemce nebude moci tuto zašifrovanou zprávu přečíst. V případě klienta Thunderbirdemail se může po otevření v těle zprávy zobrazit následující zpráva:

Thunderbird nemůže dešifrovat tuto zprávu

Odesílatel zašifroval zprávu pomocí některého z vašich veřejných certifikátů, ale aplikaci Thunderbird se nepodařilo k tomuto certifikátu nalézt odpovídající privátní klíč.

Možná řešení:

 • Používáte-li čipovou kartu, prosím vložte ji.
 • Používáte-li nový počítač nebo nový uživatelský profil aplikace Thunderbird, obnovte ze zálohy vaše certifikáty a odpovídající privátní klíče. Zálohy certifikátů mají většinou příponu ".p12".

Klient Thunderbird může zobrazit následující varování:

Zabezpečení zprávy

Zpráva neobsahuje elektronický podpis

Tato zpráva neobsahuje elektronický podpis odesílatele. Chybějící podpis znamená, že zprávu mohl odeslat kdokoliv, kdo zná danou e-mailovou adresu. Je také možné, že tato zpráva byla pozměněna během cesty sítí. Nicméně je nepravděpodobné, že některá z těchto dvou událostí nastala.

Zprávu nelze dešifrovat

Zpráva byla před odesláním zašifrována, ale nyní ji nelze dešifrovat. Se zašifrovanou zprávou jsou neznámé problémy.

Může se rovněž stát, že aplikace Microsoft Entourage 2008 (součástí sady Microsoft Office 2008 for Mac) a Microsoft Outlook 2011 for Mac nebudou moci dešifrovat e-mailové zprávy odeslané z aplikace Outlook 2010. V aplikaci Outlook 2011 for Mac se může zobrazit následující chyba:

The security of this message cannot be verified because of an error. (Zabezpečení této zprávy nelze z důvodu chyby ověřit.)

Příčina

Syntaxe CMS (Cryptographic Message Syntax) je popsána v dokumentu RFC 5652. Tato specifikace umožňuje použít subjectKeyIdentifier nebo issuerAndSerialNumber jako SignerIdentifier. Verze RTM aplikace Outlook 2010 používá subjectKeyIdentifier jako SignerIdentifier, zatímco předchozí verze používají issuerAndSerialNumber. Pokud v certifikátu není definováno rozšíření subjectKeyIdentifier, aplikace Outlook 2010 RTM je vytvoří. Někteří e-mailoví klienti a operační systémy jiných výrobců nemohou používat identifikátor subjectKeyIdentifier vytvořený aplikací Outlook. Následkem toho příjemce nemůže příslušnou zprávu dešifrovat a přečíst.

Řešení

Tyto potíže jsou vyřešeny v aktualizaciMicrosoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2460049Popis aktualizace Office 2010 SP1

Pokud po dokončení instalace aktualizace SP1 není rozšíření subjectKeyIdentifier v certifikátu k dispozici, aplikace Outlook se vrátí zpět k použití issuerAndSerialNumber jako SignerIdentifier.

Řešení

Pokud nemůžete nainstalovat aktualizaci Microsoft Office 2010 Service Pack 1, můžete použít následující řešení.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okněStažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50724Poznámka: Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

V klientovi odesílatele použijte následující hodnotu registru, která způsobí, že se aplikace Outlook 2010 vrátí k chování předchozích verzí aplikace Outlook.

Důležité:Tato metoda obsahuje kroky, které popisují úpravuregistru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastatzávažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Pro zajištěnívětší ochrany vytvořte před úpravouregistru jeho zálohu, aby jejregistr bylo možné v případě potíží obnovit. Další informace o zálohování anásledném obnoveníregistru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnoveníregistru v systému Windows

 1. Spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security
  .
  Poznámka:Pokud klíč registru \Security neexistuje, vytvořte jej.
 3. Přidejte následující data registru do tohoto klíče:

  Typ hodnoty: DWORD
  Název hodnoty: UseIssuerSerialNumber
  Údaj hodnoty: 1
 4. Ukončete program Editor registru.

Další informace

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnouzáruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech najiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech najiné výrobce.

Další informace o postupu při kontaktování společností uvedených v tomto článku naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Microsoft Internal Support Information

Kroky pro reprodukci

Číslo chyby produktu:Office14:764778; Office14:778965
ID autora (alias v e-mailu): aruiz
ID zapisovatele (alias v e-mailu): aruiz
ID odborného recenzenta (alias v e-mailu): RandyTo
Potvrzení odborného recenzování článku: Ano
Potvrzení vydání článku ke zveřejnění: Ano
Vlastnosti

ID článku: 2142236 - Poslední kontrola: 22. 10. 2011 - Revize: 1

Váš názor