Použití nástroje Histogram v aplikaci Excel

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Excel 98 naleznete pod číslem
189519 .

Souhrn

Pomocí nástroje Histogram doplňku Analytické nástroje aplikace Microsoft Office Excel můžete provést analýzu dat a zobrazit je pomocí histogramu (sloupcový graf, který zobrazuje distribuci dat). Chcete-li vytvořit histogram, je třeba uspořádat data v listu do dvou sloupců. Tyto sloupce musí obsahovat vstupní data a čísla tříd. Vstupní data jsou údaje, které chcete analyzovat pomocí nástroje Histogram. Čísla tříd jsou čísla reprezentující intervaly, které má nástroj Histogram při analýze použít k měření vstupních dat.


Použijete-li nástroj Histogram, aplikace Excel zjistí počet datových bodů v každé třídě dat. Datový bod je zahrnut do konkrétní třídy dat, pokud je jeho hodnota větší než dolní mez a rovna nebo menší než horní mez třídy dat. Pokud vynecháte určení rozsahu tříd dat, aplikace Excel vytvoří sadu rovnoměrně rozdělených tříd mezi minimální a maximální hodnotou dat.


Výstup analýzy histogramu je zobrazen na novém listu (nebo v novém sešitě) a zobrazuje tabulku histogramu a sloupcový graf, který zaznamenává data v tabulce histogramu.


Před použitím nástroje Histogram je třeba se ujistit, zda je nainstalován doplněk Analytické nástroje.

Ověření, zda je nainstalován doplněk Analytické nástroje

Chcete-li ověřit, zda je nainstalován doplněk Analytické nástroje, postupujte takto:Excel 2010
 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Možnosti.

  Excel 2013:  Excel 2010:

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Doplňky.


 3. V rozevíracím seznamu Spravovat klepněte na položku Doplňky aplikace Excel a potom klepněte na tlačítko Přejít.
 4. V dialogovém okně Doplňky zkontrolujte, zda je v seznamu Doplňky k dispozici zaškrtnuté políčko Analytické nástroje, a pak klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka: Políčko Analytické nástroje se v dialogovém okně Doplňky zobrazí pouze tehdy, pokud byl tento doplněk nainstalován do počítače. Pokud nevidíte políčko Analytické nástroje v dialogovém okně Doplňky, spusťte instalační program aplikace Microsoft Excel a přidejte tuto součást do seznamu instalovaných položek.
Excel 2007
 1. Klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Doplňky.

 3. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a potomklikněte na tlačítko Přejít.
 4. V dialogovém okně Doplňky zkontrolujte, zda je v seznamu Doplňky k dispozici zaškrtnuté políčko Analytické nástroje, a pak klikněte na tlačítko OK.


Excel 2003 a předchozí verze aplikace Excel
 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Doplňky.
 2. V dialogovém okně Doplňky zkontrolujte, zda je v seznamu Doplňky k dispozici zaškrtnuté políčko Analytické nástroje, a pak klikněte na tlačítko OK.  Poznámka: Políčko Analytické nástroje se v dialogovém okně Doplňky zobrazí pouze tehdy, pokud byl tento doplněk nainstalován do počítače. Pokud nevidíte políčko Analytické nástroje v dialogovém okně Doplňky, spusťte instalační program aplikace Microsoft Excel a přidejte tuto součást do seznamu instalovaných položek.

Vytvoření tabulky histogramu

Při vytváření tabulky histogramu postupujte takto:

 1. Zkopírujte následující data a vložte je do nového listu.
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • V aplikaci Excel 2013, Excel 2010 nebo Excel 2007 klikněte na kartě Data na položku Analýza dat ve skupině Analýza.


  • V aplikaci Excel 2003 a dřívějších verzích aplikace Excel klikněte v nabídce Nástroje na příkaz Analýza dat.
 3. V dialogovém okně Analýza dat klepněte na položku Histogram a potom na tlačítko OK.


 4. Do pole Vstupní oblast zadejte A1:A10.


 5. Do pole Hranice tříd zadejte B1:B4.
 6. Ve skupinovém rámečku Možnosti výstupu vyberte přepínač Nový sešit, zaškrtněte políčko Vytvořit graf a potom klepněte na tlačítko OK.

Aplikace Excel vytvoří nový sešit s tabulkou histogramu a vloženým grafem.V závislosti na ukázkových datech z kroku 1 bude tabulka histogramu podobná následující tabulce:


A1: Třídy B1: Četnost
A2: 20 B2: 2
A3: 40 B3: 1
A4: 60 B4: 3
A5: 80 B5: 3
A6: Další B6: 1
Zobrazí se sloupcový graf, který znázorňuje data v tabulce histogramu. V tomto příkladu třída odpovídající hodnotám dat od 0 do 20 obsahuje dva datové body: 3 a 20. 

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
214029 Použití nástrojů Analýza dat v seskupených listech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 214269 - Poslední kontrola: 31. 10. 2013 - Revize: 1

Váš názor