Postup při konfiguraci autoritativního časového serveru v systému Windows 2000

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314054 .

Souhrn

Tento článek popisuje konfiguraci služby Systémový čas v systému Windows Server 2000. Službu Systémový čas systému Windows lze nakonfigurovat k použití interních hardwarových hodin nebo externího zdroje informací o času. Doporučujeme používat interní hardwarové hodiny.

Úvod

Systém Windows obsahuje nástroj W32Time, neboli Systémový čas, který je vyžadován ověřovacím protokolem Kerberos. Účelem nástroje Systémový čas systému Windows je zajistit, aby všechny počítače v organizaci se systémem Windows 2000 nebo novějším používaly společný čas. K zajištění správného společného času používá služba Systémový čas hierarchický vztah, který řídí oprávnění, a nepovoluje smyčky.

Ve výchozím nastavení používají počítače se systémem Windows následující hierarchii:
 • Všechny klientské počítače nominují ověřovací řadič domény jako svého partnera pro příchozí čas.
 • Všechny členské servery dodržují stejný postup jako klientské počítače.
 • Řadiče domény nominují hlavní operační server primárního řadiče domény jako svého partnera pro příchozí čas, ale mohou použít nadřazený řadič domény podle číslování vrstev.
 • Všechny hlavní operační servery primárních řadičů domény postupují při výběru svého partnera pro příchozí čas podle hierarchie domén.
V této hierarchii se hlavní operační server primárního řadiče domény v kořenu doménové struktury stává určujícím (autoritativním) časovým serverem organizace. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat tento určující časový server, aby získával čas z hardwarového zdroje. Pokud nakonfigurujete určující časový server na synchronizaci s internetovým časovým zdrojem, nebude k dispozici ověření. Také doporučujeme, abyste snížili nastavení oprav času pro servery a samostatné klienty. Tato doporučení zajistí v doméně větší přesnost a lepší zabezpečení.

Další informace

Konfigurace služby Systémový čas k použití interních hardwarových hodin

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Velmi doporučujeme nakonfigurovat tento určující časový server tak, aby získával čas z hardwarového zdroje. Pokud nakonfigurujete určující časový server na synchronizaci s internetovým časovým zdrojem, nebude k dispozici ověření. Chcete-li konfigurovat službu Systémový čas na použití interních hardwarových hodin, postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku ReliableTimeSource a pak klepněte na příkaz Změnit.
 4. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 1 a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku LocalNTP a pak klepněte na příkaz Změnit.
 7. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 1 a pak klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
 9. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz, který provede restartování služby Systémový čas, a pak stiskněte klávesu ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Ve všech počítačích s výjimkou časového serveru spusťte následující příkaz, kterým nastavíte čas místního počítače na čas časového serveru:

  w32tm -s
Poznámka: Časový server nesmíte nakonfigurovat tak, aby se synchronizoval sám se sebou. Pokud konfigurujete časový server na synchronizaci se sebou samým, budou do protokolu aplikace uloženy následující události:Chcete-li získat další informace o příkazu w32tm, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:

w32tm /?

Konfigurace služby Systémový čas k použití externího zdroje informací o času

Správci mohou nakonfigurovat službu Systémový čas na hlavním operačním serveru primárního řadiče domény v kořenu doménové struktury tak, aby byl externí časový server SNTP (Simple Network Time Protocol) rozpoznáván jako určující. Jako externí časový server SNTP můžete použít například časový server společnosti Microsoft (time.windows.com). Chcete-li službu Systémový čas systému Windows nakonfigurovat k použití externího časového serveru SNTP, postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Chcete-li změnit typ serveru na NTP, postupujte takto:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku TYPE a pak klepněte na příkaz Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu NTP a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Chcete-li server nakonfigurovat jako spolehlivý zdroj informací o času, postupujte takto:
  1. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku ReliableTimeSource a pak klepněte na příkaz Změnit.
  2. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 1 a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Chcete-li nakonfigurovat položku LocalNTP serveru na hodnotu 0, postupujte takto:
  1. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku LocalNTP a pak klepněte na příkaz Změnit.
  2. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 0 a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Při zadávání zdrojů informací o času postupujte takto:
  1. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku NtpServer a pak klepněte na příkaz Změnit.
  2. V dialogovém okně Upravit hodnotu do pole Údaj hodnoty zadejte druhé strany a pak klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Položka druhé strany představuje seznam druhých stran, ze kterých počítač získává časová razítka. Jednotlivé položky by měly být odděleny mezerami. Každý uvedený název DNS musí být jedinečný.
 6. Pouze pro aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 je nutné nakonfigurovat nastavení oprav času. Postupujte takto:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku MaxAllowedClockErrInSecs a pak klepněte na příkaz Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu čas v sekundách a pak klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: čas v sekundách je hodnota (v sekundách) pro maximální rozdíl mezi místními hodinami a časem přijatým ze serveru NPT, aby byl tento čas považován za nový platný čas.

 7. Chcete-li nastavit interval dotazování, postupujte takto:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Period a pak klepněte na příkaz Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 24 a pak klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 9. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz, kterým restartujete službu Systémový čas, a potom stiskněte klávesu ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Ve všech počítačích s výjimkou časového serveru spusťte následující příkaz, kterým nastavíte čas místního počítače na čas časového serveru:
  w32tm -s

Ve výchozím nastavení protokol SNTP používá port UDP (User Datagram Protocol) 123. Není-li tento port otevřen pro Internet, není možné synchronizovat server s internetovými servery SNTP. Počítač, který je nakonfigurován jako spolehlivý zdroj informací o času, bude označen jako kořenový server služby Systémový čas. Kořenový server služby Systémový čas je autoritativním serverem pro danou doménu a obvykle bývá nakonfigurován tak, aby časové údaje získával z externího serveru NTP nebo hardwarového zařízení. Jako spolehlivý zdroj informací o času můžete nakonfigurovat časový server. Tím zajistíte optimalizaci přenosu časových údajů v celé doménové hierarchii. Je-li jako spolehlivý zdroj informací o času nakonfigurován řadič domény, bude službou Přihlašování k síti tento řadič domény ohlášen jako spolehlivý zdroj informací o času v okamžiku přihlášení k síti. Když ostatní řadiče domény hledají zdroj informací o času, se kterým by mohly provést synchronizaci, vybírají nejprve spolehlivý zdroj (pokud je k dispozici).

Klíč registru HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period určuje četnost synchronizace služby Systémový čas systému Windows. Zadaná hodnota musí být některou ze speciálních hodnot uvedených v následujícím seznamu:
 • 65531, "DailySpecialSkew". Nastavuje synchronizaci jednou za 45 minut, dokud neproběhne úspěšná synchronizace, a pak jednou za den.
 • 65532, "SpecialSkew". Nastavuje synchronizaci jednou za 45 minut, dokud neproběhnou tři úspěšné synchronizace, a pak jednou za 8 hodin. Toto je výchozí nastavení.
 • 65533, "Weekly". Nastavuje synchronizaci jednou za sedm dní.
 • 65534, "Tridaily". Nastavuje synchronizaci jednou za tři dny.
 • 65535, "BiDaily". Nastavuje synchronizaci jednou za dva dny.
 • 0. U typu NT5DS je četnost synchronizace jednou za 45 minut, dokud neproběhnou tři úspěšné synchronizace, a pak jednou za 8 hodin. U typu NTP je synchronizace prováděna jednou za 8 hodin.
 • frekvence. Parametr frekvence udává, kolikrát za den má být provedena synchronizace služby Systémový čas systému Windows. Chcete-li použít hodnotu, která v seznamu není uvedena, musíte použít tuto možnost.

Odkazy

Další informace o službě Systémový čas najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

884776 Konfigurace služby Systémový čas systému Windows proti velkému časovému posunu

816042 Postup při konfiguraci autoritativního časového serveru v systému Windows Server 2003
314054 Postup při konfiguraci autoritativního časového serveru v systému Windows XP


Další informace o službě Systémový čas v doménové struktuře Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu:
Vlastnosti

ID článku: 216734 - Poslední kontrola: 12. 3. 2008 - Revize: 1

Váš názor