Použití funkce automatického dokončování v aplikaci Internet Explorer verze 5 a 6

Souhrn

V tomto článku je popsán způsob použití funkce automatického dokončování v aplikaci Internet Explorer verze 5 a 6. Funkce automatického dokončování navrhuje pro položky zadávané do pole Adresa, do formuláře na webové stránce nebo do polí pro zadání uživatelského jména a hesla na webové stránce možné odpovídající položky.

Jakmile začne aplikace Internet Explorer verze 5 a 6 rozpoznávat známé modely, zobrazí funkce automatického dokončování seznam návrhů. Pokud určitý návrh v seznamu odpovídá požadovaným kritériím pro dané pole, klepněte na něj nebo jej vyberte pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ a potom stiskněte klávesu ENTER.

Další informace

Ve výchozím nastavení je funkce automatického dokončování v aplikaci Internet Explorer verze 5 a 6 zapnuta pro webové adresy a před jejím zapnutím pro položky formulářů na webových stránkách se zobrazí následující dotaz:

Funkce automatického dokončování uchovává položky zadávané ve webových formulářích, jakou je například položka, kterou jste právě zadali. V budoucnu pak může kontrolovat předchozí zadané položky a při zadávání nových položek zobrazovat návrhy.

Chcete povolit funkci automatického dokončování?
Při prvním zadání uživatelského jména a hesla na webové stránce se zobrazí následující dotaz:

Chcete toto heslo uložit v systému Windows, abyste je při příští návštěvě této stránky nemuseli zadávat?


K dispozici je také zaškrtávací políčko Příště již nezobrazovat výzvy k uložení hesla, pomocí kterého lze funkci automatického dokončování pro uživatelská jména a hesla ve formulářích vypnout.

Úprava nastavení funkce automatického dokončování

Chcete-li v aplikaci Internet Explorer změnit nastavení funkce automatického dokončování nebo vymazat všechny položky ze seznamu návrhů hesel či položek formulářů, postupujte podle následujících kroků:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Obsah.
 3. Klepněte na tlačítko Automatické dokončování.
 4. Zaškrtněte požadovaná políčka pro automatické dokončování nebo klepnutím na tlačítko Vymazat formuláře či Vymazat hesla vymažte z příslušné historie automatického dokončování všechny uložené položky.
 5. Klepněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.
Chcete-li ze seznamu návrhů hesel nebo položek formulářů vymazat jednotlivé položky, klepněte v seznamu návrhů pro dané pole na požadovanou položku a potom stiskněte klávesu DELETE. Seznam návrhů funkce automatického dokončování se automaticky zobrazí při provedení některé z následujících akcí ve formuláři, který byl již někdy dříve vyplňován:

 • zadání prvního znaku do pole,
 • stisknutí klávesy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ v poli,
 • poklepání do prázdné oblasti v poli.
Chcete-li v aplikaci Internet Explorer vymazat historii automatického dokončování pro webové adresy, postupujte podle následujících kroků:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Obecné.
 3. Klepněte na tlačítko Vymazat historii a potom na tlačítko OK.
Chcete-li v aplikaci Internet Explorer zapnout funkci automatického dokončování v řádku pro webové adresy, postupujte podle následujících kroků:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit.
 3. Zaškrtněte políčko Používat automatické dokončování u webových adres zobrazené pod položkou Procházení a potom klepněte na tlačítko OK.
POZNÁMKA: Aplikace Internet Explorer 4.x používá funkci automatického dokončování v řádku pro webové adresy a příkazy nebo názvy složek. Tato funkce poskytuje návrhy pro zadávané položky tak, že automaticky doplní adresu nebo příkaz v řádku podle položky, která se nejvíce shoduje. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta v Průzkumníkovi Windows a vypnuta (a nahrazena rozevíracím seznamem) pro webové adresy v aplikaci Internet Explorer verze 5 a 6.

Chcete-li v aplikaci Internet Explorer zapnout funkci automatického dokončování v řádku pro webové adresy, postupujte podle následujících kroků:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit.
 3. Zaškrtněte políčko Používat automatické dokončování u webových adres zobrazené pod položkou Procházení a potom klepněte na tlačítko OK.
POZNÁMKA: Po vypnutí funkce automatického dokončování pro webové adresy (viz část Úprava nastavení funkce automatického dokončování uvedená v tomto článku) a zapnutí automatického dokončování v řádku se bude funkce automatického dokončování pro webové adresy chovat stejně jako v aplikaci Internet Explorer 4.x.

POZNÁMKA: Pokud je funkce automatického dokončování v řádku zapnuta pro webové adresy, nebudou automaticky doplňovány adresy, které neobsahují předponu identifikátoru zdroje (například http:// nebo ftp://). Tento problém můžete vyřešit tak, že u webových adres, u kterých chcete použít funkci automatického dokončování v řádku, zadáte předponu identifikátoru zdroje nebo že vypnete funkci automatického dokončování pro webové adresy a použijete pouze automatické dokončování v řádku (funkce automatického dokončování v aplikaci Internet Explorer 4.x).

Princip funkce automatického dokončování

Funkce automatického dokončování aplikace Internet Explorer verze 5 a 6 navrhuje při zadávání textu do následujících oblastí odpovídající položky:

 • pole Adresa v aplikaci Internet Explorer, v Průzkumníkovi Windows nebo na ploše či hlavním panelu systému Windows,
 • pole Otevřít v dialogovém okně Spustit, které lze otevřít pomocí nabídky Start, nebo pole Otevřít, které lze otevřít pomocí nabídky Soubor v aplikaci Internet Explorer,
 • formuláře (včetně polí pro zadání uživatelského jména a hesla) na webových stránkách.
Jestliže používáte součást Windows Desktop Update, která je součástí aplikace Internet Explorer 4, systému Windows 98 či pozdějšího nebo systému Windows 2000, bude funkce automatického dokončování navrhovat odpovídající položky při zadávání textu do pole Adresa v Průzkumníkovi Windows nebo do pole Otevřít v dialogovém okně Spustit, které lze otevřít pomocí nabídky Start. Další informace o instalaci součásti Windows Desktop Update pro systém Windows 95 nebo Windows NT 4.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

165695 Jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update

Seznam odpovídajících položek, které funkce automatického dokončování navrhne pro určitou webovou adresu, složku nebo název programu, je určen na základě prohledání následujících položek:

 • složek Oblíbené položky a Historie,
 • obsahu složky zadané pro soubory a složky,
 • obsahu levého podokna Průzkumníka Windows,
 • seznamu naposledy zadávaných adres, příkazů nebo dotazů funkce AutoSearch uložených v registru.
Součástí funkce automatického dokončování pro webové adresy je také funkce Automatické opravy, která umí opravit běžné chyby. Pokud například místo řetězce http:// nechtěně zadáte řetězec htp:// nebo http:\\, může aplikace Internet Explorer verze 5 a 6 po klepnutí na tlačítko Přejít nebo stisknutí klávesy ENTER tuto chybu automaticky opravit.

Seznam odpovídajících položek, které funkce automatického dokončování navrhuje pro položky formulářů nebo uživatelská jména a hesla ve formulářích, je uložen v počítači a je šifrován, čímž je zajištěna ochrana osobních údajů. Pokud formulář neodešlete nebo se nepřihlásíte pomocí navrženého hesla, nemohou weby k těmto informacím získat přístup.

Další informace o použití funkce automatického dokončování v aplikaci Internet Explorer 4.x naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

171230 Použití funkce automatického dokončování v aplikaci Internet Explorer 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o funkcích AutoSearch a AutoScan v aplikaci Internet Explorer 5 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

221754 Vyhledávání na webu pomocí pole Adresa aplikace Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aplikace Internet Explorer verze 4 a 5 podporuje funkci automatického dokončování pro formuláře na webových stránkách používající nástroj Asistent profilu. Další informace o použití nástroje Asistent profilu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

220017 Popis nástroje Asistent profilu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 217148 - Poslední kontrola: 22. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor