OFF2000: Použití programu SelfCert k vytváření digitálních certifikátů pro projekty VBA

Souhrn

Sada Microsoft Office 2000 obsahuje program, který můžete používat k vytváření digitálních certifikátů pro podepisování projektů v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Název tohoto programu je SelfCert.exe. Tento program můžete používat k vytváření testovacích certifikátů pro podepisování projektů VBA.

Další informace

Poznámka
: Digitální podpisy vytvořené pomocí programu SelfCert jsou určené pouze pro osobní použití. Nejsou určeny pro komerční distribuci programů v jazyce VBA. Generované certifikáty neověřují identitu autora projektu.


Certifikáty s automatickým podpisem byste měli používat pouze pro osobní účely. Pokud potřebujete ověřený certifikát, obraťte se na certifikační úřad, jejichž seznam je uveden na webové stránce společnosti Microsoft na adrese:
Program popsaný v tomto článku je poskytovaný "tak jak je" a společnost Microsoft nezaručuje, že je možné jej používat ve všech situacích. Technici odborné pomoci společnosti Microsoft vám mohou pomoci s instalací a vysvětlit funkčnost programu, avšak nemohou jej jakkoli upravovat ani vytvářet nové funkce podle vašich individuálních požadavků.

Vytvoření testovacího certifikátu

Pokud chcete vytvořit testovací certifikát pro použití v projektu VBA v sadě Microsoft Office 2000, postupujte podle následujících pokynů:
 1. V nabídce
  Start
  přejděte na příkaz
  Programy
  a poté klepněte na položku
  Průzkumník Windows
  .
 2. V programu Průzkumník Windows přejděte do složky
  Program Files
  \Microsoft Office\Office, kde
  Program Files
  je jednotka a složka, kde je nainstalována sada Microsoft Office 2000.
 3. Nalezněte program SelfCert.exe a poklepejte na něj.


  Poznámka
  : Program SelfCert.exe není součástí standardní instalace sady Microsoft Office. Pokud je třeba program SelfCert.exe nainstalovat, spusťte z disku CD-ROM č. 1 sady Office instalační program a klepněte na položku
  Přidat či odebrat součásti
  . Klepněte na symbol plus (+) vedle položky
  Nástroje sady Office
  ; klepněte na položku
  Digitální podpis pro projekty v jazyce VBA
  a poté klepněte na položku
  Spouštět z tohoto počítače
  . Klepněte na tlačítko
  Aktualizovat
  .
 4. Po spuštění programu SelfCert zapište do pole
  Vaše jméno
  vaše jméno a klepněte na tlačítko
  OK
  .
Takto vygenerujete digitální certifikát pro zadané jméno.

Odkazy

Další informace o digitálních certifikátech a podpisech naleznete po klepnutí na položku
Nápověda pro Microsoft
název_produktu
v nabídce
Nápověda
, kde zadejte heslo
Jak mohu digitálně podepsat projekt
v poli Pomocníka Office nebo Průvodce odpověďmi. Klepnutím na tlačítko
Hledat
zobrazíte požadovaná témata.


Na následující webové stránce společnosti Microsoft si můžete stáhnout dokument white paper o použití digitálních certifikátů a podpisů:
Vlastnosti

ID článku: 217221 - Poslední kontrola: 9. 1. 2007 - Revize: 1

Váš názor