Ruční obnovení registru systému Windows 98 nebo Windows ME

Souhrn

V tomto článku je popsán postup při obnovení záložní kopie registru systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition (ME).

Další informace

Za normálních okolností je systém Windows schopen automaticky rozpoznat chyby registru a registr obnovit. Pokud tomu tak není, lze poslední kopii registru obnovit ručně. Systém Windows každý den při úspěšném spuštění počítače vytvoří a uloží záložní kopii registru. Ve výchozím nastavení zůstává uloženo pět posledních kopií registru. Obnovení jedné z těchto posledních kopií:

  1. Spusťte počítač, stiskněte a podržte klávesu CTRL a ve spouštěcí nabídce systému Windows 98 vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS. Pokud používáte systém Windows ME, spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety.
  2. Do příkazového řádku systému MS-DOS zadejte příkaz cd\windows\command a potom stiskněte klávesu ENTER. Windows je název složky, v níž je nainstalován systém Windows.

  3. V příkazovém řádku jednotky C: zadejte příkaz scanreg /restore a potom stiskněte klávesu ENTER.
  4. Vyberte kopii registru, kterou chcete obnovit, a stiskněte klávesu ENTER. POZNÁMKA: U správně fungujícího registru je vedle data zobrazeno slovo Spuštěn.

  5. Jakmile se zobrazí oznámení, že jste obnovili správně fungující registr, restartujte počítač stisknutím klávesy ENTER.

Odkazy

Další informace o nástroji Kontrola registru systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

183887 Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)
Vlastnosti

ID článku: 221512 - Poslední kontrola: 24. 3. 2005 - Revize: 1

Váš názor