Povolení protokolování ladění uživatelského prostředí v prodejních verzích systému Windows

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Verze systému Microsoft Windows uvedené v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“ umožňují úpravu registru, která zapne protokolování při ladění uživatelského profilu a zpracování zásad systému Windows. Toto protokolování lze využít také k vysledování problémů souvisejících se spuštěním rozšíření na straně klienta Desktop Standard PolicyMaker. Funkce protokolování při ladění je rovněž k dispozici v systému Microsoft Windows NT 4.0. V systému Microsoft Windows NT 4.0 však tato funkce vyžaduje kontrolované (ladicí) sestavení souboru Userenv.dll.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

154120 Ladění uživatelských profilů a systémových zásad v systému Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Výstup protokolování při ladění lze použít k řešení problémů s uživatelskými profily a zpracováním zásad skupiny.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Pomocí Editoru registru přidejte nebo upravte následující položku registru:
Podklíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Položka: UserEnvDebugLevel
Typ: REG_DWORD
Údaj hodnoty: 10002 (šestnáctkově)
Položka UserEnvDebugLevel může nabývat následujících hodnot:
ŽÁDNÉ 0x00000000
NORMÁLNÍ 0x00000001
PODROBNÉ 0x00000002
SOUBOR PROTOKOLU 0x00010000
LADICÍ PROGRAM 0x00020000
Výchozí hodnota je NORMÁLNÍ|SOUBOR PROTOKOLU (0x00010001).

Poznámka: Chcete-li protokolování zakázat, vyberte možnost ŽÁDNÉ (hodnota 0x00000000).

Tyto hodnoty lze kombinovat. Například sloučením hodnot PODROBNÉ 0x00000002 a SOUBOR PROTOKOLU 0x00010000 získáte hodnotu 0x00010002. Je-li tedy položka UserEnvDebugLevel nastavená na hodnotu 0x00010002, jsou zapnuté možnosti SOUBOR PROTOKOLU i PODROBNÉ. Sloučení těchto hodnot je stejné jako při použití operátoru OR:
0x00010000 OR 0x00000002 = 0x00010002
Poznámka: Při nastavení položky UserEnvDebugLevel na hodnotu 0x00030002 jsou nejpodrobnější informace protokolovány do souboru Userenv.log.

Protokol je zapisován do souboru %Systemroot%\Debug\UserMode\Userenv.log. Je-li soubor Userenv.log větší než 300 kB, je přejmenován na Userenv.bak a dojde k vytvoření nového souboru Userenv.log. Dojde k tomu, když se uživatel přihlásí místně nebo prostřednictvím Terminálové služby a spustí se proces Winlogon. Jelikož ke kontrole velikosti souboru dochází pouze při přihlášení uživatele, může velikost souboru Userenv.log přesáhnout mezní velikost 300 kB.

Mezní hodnotu velikosti 300 kB nelze změnit.
Vlastnosti

ID článku: 221833 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor