Nastavení v registru pro funkci Ochrana souborů systému Windows

Souhrn

Nastavení registru pro nástroj Ochrana souborů systému Windows/Kontrola systémových souborů jsou primárně umístěna v následujícím klíči v registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Nastavení registru pro nástroj Ochrana souborů systému Windows/Kontrola systémových souborů mohou být také umístěna v následujícím klíči v registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Další informace

Při spuštění systému Windows synchronizuje (zkopíruje) služba WFP (Windows File Protection) své nastavení z následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
do následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Pokud jsou tedy některé z následujícího hodnot uvedeny v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection, mají tyto hodnoty přednost před stejnými hodnotami v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

Ve výchozím nastavení mohou tato nastavení měnit pouze uživatelé s právy účtu Administrator či System.

Hodnoty registru

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = povoleno (výchozí)
1 = zakázáno, výzva k povolení při spouštění
2 = zakázáno pouze při příštím spuštění, bez výzvy k povolení při spouštění
4 = povoleno se zakázanými oznámeními


Poznámka: Pro možnosti 1 a 2: Obě tyto možnosti požadují pro své použití ladicí program jádra. Pokud není ladicí program jádra spuštěný, nelze nástroj Ochrana souborů systému Windows zakázat.


SFCScan (REG_DWORD)

0 = nekontrolovat při spouštění chráněné soubory (výchozí)
1 = kontrolovat chráněné soubory při každém spuštění počítače
2 = kontrolovat chráněné soubory jen jednou

SFCQuota (REG_DWORD)

n = velikost (v megabajtech) kvóty složky dllcache (výchozí hodnota je 0xffffffff, tedy přibližně 300 MB)
FFFFFFFF = ukládat všechny chráněné systémové soubory do mezipaměti na místním pevném disku

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Cesta = místní nebo síťové umístění složky dllcache (výchozí hodnota je %SystemRoot%\System32)

Poznámka: Sdílené síťové položky pro adresář dllcache již nejsou podporovány.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = nezobrazovat indikátor průběhu nástroje Kontrola systémových souborů (výchozí)
1 = zobrazovat indikátor průběhu nástroje Kontrola systémových souborů

Poznámka: Informace o umístění zdrojových souborů systému Windows 2000 jsou uloženy v následujícím umístění v registru a mohou být použity k určení písmene jednotky svazku obsahujícího složku i386 s instalačními soubory nebo ke změně hodnoty registru SourcePath a mohou místo na namapovanou síťovou jednotkou odkazovat na cestu UNC (Universal Naming Convention).

Hodnota SourcePath je umístěna v následujícím klíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Příklad:

Je-li složka I386 umístěna v cestě C:\I386, bude hodnota SourcePath C:\.

Je-li složka I386 umístěna v cestě \\Servera\w2kflat\I386, bude hodnota SourcePath \\Servera\W2KFlat.

Po restartování počítače použijí příkazy WFP a SFC /SCANNOW novou zdrojovou cestu namísto výzvy ke vložení disku CD-ROM systému Windows 2000.
Vlastnosti

ID článku: 222473 - Poslední kontrola: 25. 8. 2006 - Revize: 1

Váš názor