Povolení protokolování Instalační služby systému Windows

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314852 .

Souhrn

Systém Windows obsahuje službu protokolování aktivovanou registrem, která pomáhá diagnostikovat problémy s Instalační službou systému Windows. Tento článek popisuje, jak tuto službu protokolování povolit.


Poznámka: Položka registru uvedená v tomto článku platí pro všechny operační systémy Windows.

Další informace

Instalační služba systému Windows může pomocí protokolování řešit problémy s odstraňováním potíží při instalaci softwarovým balíčků. Protokolování se povoluje přidáním klíčů a hodnot do registru. Po přidání a povolení příslušných položek můžete znovu zkusit provést problémovou instalaci. Instalační služba systému Windows bude sledovat její postup a uloží jej do složky Temp. Název nového souboru protokolu je generován náhodně, vždy však začíná písmeny Msi a končí příponou LOG. Chcete-li zjistit umístění složky Temp, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

cd %temp%
Chcete-li, abychom protokolování Instalační služby systému Windows povolili nebo zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li protokolování Instalační služby systému Windows povolit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Povolení protokolování Instalační služby systému WindowsZákaz protokolování Instalační služby systému Windows


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Povolení protokolování Instalační služby systému Windows

Chcete-li protokolování Instalační služby systému Windows povolit sami, otevřete registr pomocí příkazu Regedit.exe a vytvořte následující cestu a klíče:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Hodnota: voicewarmupx
Písmena v poli hodnoty mohou být uvedena v libovolném pořadí. Každé písmeno zapíná jiný režim protokolování. V případě Instalační služby MSI verze 1.1 mají jednotlivá písmena následující funkce:

v – podrobný výstup
o – zprávy o nedostatku místa na disku
i – zprávy o stavu
c – počáteční parametry uživatelského rozhraní
e – všechny chybové zprávy
w – nezávažná upozornění
a – spouštění akcí
r – záznamy specifické pro různé akce
m – informace o nedostatku paměti nebo závažném ukončení
u – požadavky uživatelů
p – vlastnosti terminálu
+ – připojit k existujícímu souboru
! - vyprázdnit všechny řádky do protokolu
x – dodatečné ladicí informace Příznak x je k dispozici pouze v systému Windows Server 2003 a v novějších operačních systémech a také ve verzi služby MSI 3.0 určené k opětovné distribuci a v novějších verzích služby MSI určených k opětovné distribuci.

* – zástupný znak, protokolovat všechny informace kromě možností v a x Chcete-li zahrnout možnosti v a x, zadejte příznak /l*vx.
Poznámka: Tato možnost by měla být použita pouze za účelem odstraňování potíží a neměla by být ponechána zapnutá, může mít totiž negativní dopad na výkon systému a prostor na disku. Při každém použití nástroje Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely je vytvořen nový soubor Msi*.log.


Povolení protokolování Instalační služby systému Windows v zásadách skupiny

V zásadách skupiny můžete povolit protokolování úpravou příslušné organizační jednotky nebo zásad skupiny adresáře. V modulu Zásady skupiny rozbalte položky Konfigurace počítače, Šablony pro správu a Součásti systému Windows a vyberte možnost Instalační služba systému Windows.

Dvakrát klikněte na možnost Protokolování a klikněte na příkaz Povoleno. Do pole Protokolování zadejte možnosti, které chcete protokolovat. Ve složce Temp systémového svazku se objeví soubor protokolu Msi.log.

Další informace o protokolování Instalační služby MSI naleznete v nápovědě systému Windows. Stačí vyhledat výraz „protokolování msi“ a vybrat položku Správa možností počítačů prostřednictvím modulu Zásady skupiny.


Poznámka: Možnost přidání příznaku x je k dispozici nativně v systému Windows Server 2003 a v novějších operačních systémech a také ve verzi služby MSI 3.0 určené k opětovné distribuci a v novějších verzích služby MSI určených k opětovné distribuci.
Vlastnosti

ID článku: 223300 - Poslední kontrola: 23. 2. 2011 - Revize: 1

Váš názor