Popis trvalých souborů cookie a souborů cookie relací v aplikaci Internet Explorer

Souhrn

Aplikace Internet Explorer 5 obsahuje samostatné ovládací prvky zabezpečení pro trvalé soubory cookie a pro soubory cookie relací. Soubory cookie slouží webovému serveru k uchování informací o stavu uživatelů při procházení různých stránek na webu a při pozdějším návratu na web.

Další informace

Trvalé soubory cookie jsou uloženy po dobu, kterou nastaví webový server při předání souboru cookie aplikaci Internet Explorer. Tyto soubory cookie se používají k uložení informací o stavu mezi jednotlivými návštěvami webu.

Soubory cookie relací se používají k uložení informací o stavu pouze v rámci relace. Tyto soubory cookie jsou v mezipaměti uloženy pouze po dobu návštěvy webového serveru, který soubor cookie relace vydal, a při ukončení relace jsou z mezipaměti odstraněny.

Soubory cookie relací jsou často používány stránkami ASP (Active Server Pages) spuštěnými na serveru Microsoft Internet Information Server 3.0 nebo novějším. Tyto soubory cookie slouží k uložení informací o relaci během procházení stránek ASP na webu.

Další informace o přizpůsobení nastavení souborů cookie v aplikaci Internet Explorer 5 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

196955 Nastavení a přizpůsobení možností souborů cookie v aplikaci Internet Explorer

Odkazy

Soubory cookie jsou definovány v dokumentu RFC (Request for Comments) číslo 2965 HTTP State Management Mechanism (Mechanismus správy stavu protokolu HTTP). Dokumenty RFC naleznete na následujícím webu:


Vlastnosti

ID článku: 223799 - Poslední kontrola: 21. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor