Základní operace služby Systémový čas systému Windows

Souhrn

Systém Windows 2000 používá novou službu synchronizace času k synchronizaci data a času počítačů pracujících v síti založené na operačním systému Windows 2000. Synchronizovaný čas je v systému Windows 2000 velice důležitý, protože výchozí protokol pro ověřování (MIT Kerberos verze 5) používá čas pracovní stanice jako součást procesu generování lístků pro ověření.

Informace v tomto článku se vztahují ke klientům se systémem Windows 2000, kteří patří do domény služby Active Directory systému Windows 2000. Pokud klient se systémem Windows 2000 patří do pracovní skupiny, je třeba ručně konfigurovat nastavení synchronizace času.

Další informace

Služba Synchronizace času systému Windows (W32Time) zahrnuje plně kompatibilní implementaci protokolu SNTP (Simple Network Time Protocol). Podrobnosti najdete v dokumentu IETF RFC 1769.


Základní operace

 1. Spuštění klienta Nevyžaduje žádné specifické informace pro spuštění klienta.

 2. Smyčka dotazování
  1. Klient kontaktuje ověřovací řadič domény.
   • Dojde k výměně paketů, aby byla zjištěna čekací doba komunikace mezi těmito dvěma počítači.
   • Služba W32Time určí, jaký aktuální čas má být převeden na místní čas (cílový čas).
  2. Klient opraví místní čas.
   • Pokud cílový čas předchází místní čas, bude místní čas okamžitě nastaven na cílový čas.
   • Jestliže se cílový čas opožďuje za místním časem, budou místní hodiny zpomaleny, dokud se časy nebudou shodovat. Pokud se však místní čas liší od synchronizovaného času o více než 3 minuty, bude ihned nastaven na správnou hodnotu.
  3. Klient časového serveru provádí pravidelné kontroly.
   • Klient se připojuje k ověřovacímu řadiči domény jednou za každé časové období.
   • Počáteční výchozí období je 45 minut.
  4. Pokud pokus o synchronizaci proběhne úspěšně třikrát za sebou, je interval kontrolního období prodloužen na 8 hodin. Jestliže pokus neproběhne úspěšně třikrát za sebou, je nastavení změněno na 45 minut.
 3. Hierarchie sbližování času
  1. Všechny klientské počítače si vyberou ověřovací řadič domény (řadič domény vrácený příkazem DSGetDCName()) jako svůj zdroj času. Pokud tento řadič domény není k dispozici, klient znovu odešle požadavek na řadič domény.
  2. Všechny členské servery provádějí stejný proces.
  3. Všechny řadiče domény v doméně zadají tři požadavky na řadič domény:
   • spolehlivá časová služba v nadřízené doméně (upřednostňováno),
   • spolehlivá časová služba v aktuální doméně (požadováno),
   • primární řadič domény (PDC) v aktuální doméně. Klient si vybere jeden z těchto vrácených řadičů domény jako zdroj času.

  4. Role PDC FSMO v kořenové doméně doménové struktury je autoritativní a lze ji ručně nastavit na synchronizaci s externím zdrojem času (například s observatoří United States Naval Observatory).
Další informace o konfiguraci služby Systémový čas systému Windows získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base (Tento článek může být k dispozici pouze v angličtině.):

216734 Konfigurace autoritativního časového serveru v systému Windows 2000 (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Vlastnosti

ID článku: 224799 - Poslední kontrola: 26. 10. 2007 - Revize: 1

Váš názor