Je k dispozici nová položka registru CWDIllegalInDllSearch pro řízení algoritmu vyhledávací cesty knihoven DLL

Souhrn

Tato aktualizace zavádí novou položku registru CWDIllegalInDllSearch, která uživatelům umožňuje řídit algoritmus vyhledávací cesty knihoven DLL. Algoritmus vyhledávací cesty knihoven DLL je využíván rozhraním API LoadLibrary API a LoadLibraryEx API v případě, že knihovny DLL jsou načteny bez určení plně kvalifikované cesty.


Tato aktualizace umožňuje správci definovat následující akce v rámci celého systému nebo pro jednotlivé aplikace:
 • Odebrat aktuální pracovní adresář z vyhledávací cesty knihoven
 • Zabránit aplikaci v načtení knihovny z umístění WebDAV
 • Zabránit aplikaci v načtení knihovny jak z umístění WebDAV, tak ze vzdáleného umístění UNC

Další informace

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Jak funguje položka registru CWDIllegalInDllSearch

Když aplikace dynamicky načte knihovnu DLL bez určení plně kvalifikované cesty, systém Windows se pokusí tuto knihovnu DLL vyhledat pomocí dobře definované sady adresářů. Pro tuto sadu adresářů je používán termín vyhledávací cesta knihoven DLL. Jakmile systém Windows nalezne knihovnu DLL v adresáři, načte ji. Pokud systém Windows nenalezne požadovanou knihovnu DLL v žádném z adresářů v pořadí hledání knihoven DLL, vrátí operaci načítání knihovny DLL chybu.


Funkce LoadLibrary a LoadLibraryEx se používají k dynamickému načítání knihoven DLL. Dále je uvedeno pořadí hledání knihoven DLL pro tyto dvě funkce:
 1. Adresář, z něhož je aplikace načtena
 2. Adresář systému
 3. Adresář 16bitového systému
 4. Adresář Windows
 5. Aktuální pracovní adresář (CWD)
 6. Adresáře, které jsou uvedeny v proměnné prostředí PATH
Nová položka registru CWDIllegalInDllSearch umožňuje správcům počítače změnit chování algoritmu vyhledávací cesty knihoven DLL, který je používán funkcemi LoadLibrary a LoadLibraryEx. Tato položka registru může umožnit přeskočení určitých typů adresářů.

Položku registru CWDIllegalInDllSearch lze přidat do následující cesty:
 • Chcete-li tuto položku registru použít pro všechny aplikace v počítači:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 • Chcete-li tuto položku registru použít pro vybranou aplikaci v počítači:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
  Položka registru pro jednotlivou aplikaci vždy přepíše nastavení pro celý systém. Díky tomu lze nastavení pro celý systém nastavit restriktivně. Nastavení na úrovni aplikace pak lze nastavit pro libovolnou aplikaci, pro niž nastavení pro celý systém nefunguje správně.

  Správce může například blokovat načtení knihovny DLL z umístění WebDAV i ze vzdálené sdílené složky použitím nastavení 2 pro celý systém a pak v případě potřeby změnit chování pro určitou aplikaci, a to nastavením možnosti Image File Execution na hodnotu 0 nebo 1.

  Hodnota položky registru CWDIllegalInDllSearch mění chování funkcí LoadLibrary a LoadLibraryEx následujícím způsobem.


Situace 1: Aplikace je spuštěna z místní složky, například C:\Program Files

Hodnota klíče CWDIllegalInDllSearchChování vyhledávací cesty knihoven DLL ve funkcích LoadLibrary a LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFOdebere aktuální pracovní adresář z výchozího pořadí hledání knihoven DLL
0Použije výchozí vyhledávací cestu knihoven DLL uvedenou výše
1Blokuje načtení knihovny DLL z aktuálního pracovního adresáře, je-li jako aktuální pracovní adresář nastavena složka WebDAV
2Blokuje načtení knihovny DLL z aktuálního pracovního adresáře, je-li jako aktuální pracovní adresář nastavena vzdálená složka (například umístění WebDAV nebo UNC)
Žádný klíč nebo jiná hodnotaPoužije výchozí vyhledávací cestu knihoven DLL uvedenou výše

Scénář 2: Aplikace je spuštěna ze vzdálené složky, například \\remote\share)

Hodnota klíče CWDIllegalInDllSearchChování vyhledávací cesty knihoven DLL ve funkcích LoadLibrary a LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFOdebere aktuální pracovní adresář z výchozího pořadí hledání knihoven DLL
0Použije výchozí vyhledávací cestu knihoven DLL uvedenou výše
1Blokuje načtení knihovny DLL z aktuálního pracovního adresáře, je-li jako aktuální pracovní adresář nastavena složka WebDAV
2Umožňuje načtení knihovny DLL z aktuálního pracovního adresáře, je-li jako aktuální pracovní adresář nastavena vzdálená složka (například umístění WebDAV nebo UNC)
Žádný klíč nebo jiná hodnotaPoužije výchozí vyhledávací cestu knihoven DLL uvedenou výše

Scénář 3: Aplikace je spuštěna ze složky WebDav, například http://remote/share)

Hodnota klíče CWDIllegalInDllSearchChování vyhledávací cesty knihoven DLL ve funkcích LoadLibrary a LoadLibraryEx
0xFFFFFFFFOdebere aktuální pracovní adresář z výchozího pořadí hledání knihoven DLL
Žádný klíč nebo jiná hodnotaPoužije výchozí vyhledávací cestu knihoven DLL uvedenou výše

Příklady

Příklad 1: Jak zakázat načítání knihoven DLL ze sdílené složky WebDAV pro všechny aplikace, které jsou nainstalovány v místním počítači

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Spusťte program Editor registru.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Session Manager, přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Zadejte CWDIllegalInDllSearch a pak klikněte na tlačítko Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a pak klikněte na tlačítko OK.

Příklad 2: Jak zakázat načítání knihoven DLL ze sdílené složky WebDAV pouze pro určitou aplikaci, která je nainstalována v místním počítači

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Spusťte program Editor registru.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Pokud klíč s binárním názvem aplikace neexistuje, bude třeba jej vytvořit. 
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na <binární názevaplikace>, přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD.
 6. Zadejte CWDIllegalInDllSearch a pak klikněte na tlačítko Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a pak klikněte na tlačítko OK.

Příklad 3: Jak zakázat načítání knihoven DLL ze vzdálené sdílené složky (SMB) pouze pro určitou aplikaci, která je nainstalována v místním počítači

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Spusťte program Editor registru.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\<application binary name>
 4. Pokud klíč s binárním názvem aplikace neexistuje, bude třeba jej vytvořit. 
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na <binární názevaplikace>, přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD.
 6. Zadejte CWDIllegalInDllSearch a pak klikněte na tlačítko Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 2 a pak klikněte na tlačítko OK.

Automatická oprava

Oprava popsaná v této části není určena jako náhrada žádné aktualizace zabezpečení. Doporučujeme vždy nainstalovat nejnovější aktualizace zabezpečení. Tuto opravu nabízíme jako alternativní řešení pro zákazníky, kteří chtějí chránit své systémy po dobu, kdy aktualizace zabezpečení není k dispozici nebo ji nelze nainstalovat.

Tato oprava nasadí pouze položku registru, která je nutná k blokování nezabezpečeného načítání knihoven DLL z umístění WebDAV a SMB.


Poznámka: Před spuštěním této opravy musíte nejprve stáhnout a nainstalovat aktualizaci 2264107, která je popsána dále v tomto článku. Ve výchozím nastavení je ochrana po dokončení instalace aktualizace 2264107 zakázána. Potom lze ochranu nakonfigurovat ručně, jak je popsáno v tomto článku, nebo lze spustit příslušnou opravu. Po spuštění opravy je povolena ochrana před vzdáleným nezabezpečeným načítáním knihoven DLL.

Chcete-li ručně vrátit zpět nastavení změněné touto opravou, můžete resetovat následující položku registru CWDIllegalInDLLSearch na hodnotu 0 (nula): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CWDIllegalInDLLSearchHodnota 0 vrátí zpět změny provedené touto opravou.


Chcete-li automaticky povolit nebo zakázat tuto opravu, klikněte na tlačítko Opravit, na odkaz pod nadpisem Povolení této opravy nebo na odkaz pod nadpisem Zákaz této opravy. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Povolení této opravyZákaz této opravy
Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Informace o aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Aktualizace pro systém Windows XP


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows XP x64 Edition


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2003


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Vista


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Vista pro systémy platformy x64


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2008


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 x64 Edition


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows 7


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows 7 pro systémy platformy x64


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 R2 pro počítače s procesorem Itanium


Stáhnout Stáhnout balíček

Aktualizace pro systém Windows Server 2008 R2 x64 Edition


Stáhnout Stáhnout balíčekDatum vydání: 23. srpna 2010

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.1.2600.6007179,71230-Jun-201013:16x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:56x86SP3SP3GDR
Mrxdav.sys5.1.2600.6007180,09630-Jun-201013:34x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.6007715,77630-Jun-201014:54x86SP3SP3QFE

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,261,56803-Jul-201008:24x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737273,40803-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,262,08003-Jul-201008:21x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68003-Jul-201008:21x86SP2SP2QFE\WOW

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:28x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:17x86SP2SP2GDR
Mrxdav.sys5.2.3790.4737188,92830-Jun-201013:34x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4737774,65630-Jun-201016:35x86SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxdav.sys5.2.3790.4737552,44805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,12805-Jul-201017:05IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:05x86SP2SP2GDR\WOW
Mrxdav.sys5.2.3790.4737553,47205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47371,648,64005-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.46666,582,27205-Jul-201017:02IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4737775,68005-Jul-201017:02x86SP2SP2QFE\WOW

Informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, verze (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory milníku RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,203,03230-Jun-201022:28x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,203,54430-Jun-201022:28x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184991,557,88830-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.227211,558,91230-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.182791,582,09630-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6002.224351,583,12030-Jun-201022:24x64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:24x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:24x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.184992,564,50430-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227212,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.182792,563,99230-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.224352,565,52830-Jun-201022:19IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.184991,164,90430-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6001.227211,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.182791,165,41630-Jun-201022:19x86
Ntdll.dll6.0.6002.224351,166,46430-Jun-201022:19x86

Další informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,736
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,899
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,375
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,218
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_61bc60071b9b61aa76d40c4f113bd741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_05c2a7101317839c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_71510d48a9321ed421ef3af3bd651c3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_2662730a644dd47b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3665c674acde7d63aa008ba77eff09c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_01374d7fc696329b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_e2046630a9c590b709642d53c914312a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_28fb1ffa8d76f99b.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_587e9927fc6e803a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594be6e3155a8c03.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7aaccdf9849aa3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2b8a0712856274.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File nameAmd64_234fb62a80b953b5b5f7211350ee0db5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_cb62d321a994b6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ad8c43c2333fa28d3a0baeb43117898_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b2e86a01282bcc24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_730c524d4462e4279b8a7ab928e9ed6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_48c2155287d44bbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e6d8041559b20f1f2a0f8c55712116_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_fde71f6f4aa8e5f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9af854c86e2ef45814cf8a51d65f80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_bb366403f3d0c6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa2942bf653af7a7acc85572973d8fa2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_036ad2da2a591eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b49d34abb4cbf170.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_b56a8266cdb7fd39.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_b6994851b1e20bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_b74a258acae2d3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,118
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,600
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,541
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,377
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,719
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,731
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:43
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File nameIa64_01ed13e0b81bda0e486983c95f335672_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_a0b3362fd31f6289.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0dd02d5231bf597cc6f42c0bb7ba9c4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_f57937f3f2ce200b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81be58e5ac0f424b83c94f79168f86a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_b5decde4b0b49d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4f5ad45e16ffbace434662e779fbed3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_7aabb0954c38bfb9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f13865be1a2675f95f6e38e0931edd30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_ac5cd62625149dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f908b94687b66697c94b746000e7c21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_e6776d2f5f6e3452.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_58803d1dfc6c8936.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_594d8ad9155894ff.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_5a7c50c3f982a39f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_5b2d2dfd12836b70.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,270
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,201
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,536
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,683
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,714
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)05-Jul-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18499_none_bef1defde92cb36b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22721_none_bfbf2cb90218bf34.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18279_none_c0edf2a3e642cdd4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22435_none_c19ecfdcff4395a5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)22:42
PlatformNot Applicable

Informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, verze (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.7600.16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,286,96030-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,286,95230-Jun-201006:20x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166251,736,60030-Jun-201007:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.207451,737,62430-Jun-201007:32x64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166252,784,24830-Jun-201005:47IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.207452,784,76030-Jun-201005:41IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166251,290,05630-Jun-201006:27x86
Ntdll.dll6.1.7600.207451,291,07230-Jun-201006:20x86

Další informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,779
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,431
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,850
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_2045a589aaa17c99881b63c9bbc7512e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_48b95d16d73babe2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ff10b93251f422739846b250b29b7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_633ab693bb449a7c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58ee199f5d509156.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_59621692767e6902.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_8966f7bc47286abb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b6ef796b96806e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f17b0e56e01a63c92b34a6524458f99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_7ed7f804e56af77b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_781dd2a8176197181e8874fed7e9e798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_79941a4eba3f8b6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c757053d7e8fc7552a56a286f1db3a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_aa5e4e7046c9f576.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd09fe43aafcff5990f874aa5af056fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_816e6b6501ce3b9f.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_b50cb52315ae028c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_b580b2162edbda38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,068
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,294
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,373
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

File nameIa64_284d06872f26ffc9dbd8f4b5ad4a40d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_0bb3c667b68e275c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e508c9a14911d7cc089aaa8d5ab8a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_2d4a002e8ec90281.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_60b46a4071ff17f63038e17efde27ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5ad281ddde210660.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e9ba15c32fb5a7d9f4d55380dbbe2a49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_033898e00a16976e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_58efbd955d4e9a52.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_5963ba88767c71fe.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)07:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2264107~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,858
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,931
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2264107_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,664
Date (UTC)02-Jul-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16625_none_bf615f754a0ec487.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20745_none_bfd55c68633c9c33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)30-Jun-2010
Time (UTC)06:44
PlatformNot Applicable

Odkazy

Další informace o funkcích LoadLibrary a LoadLibraryEx naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 2264107 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor