V aplikaci Outlook nelze otevřít propojené přílohy souborů: Aplikace Outlook zablokovala přístup k následujícím přílohám, které mohou být nebezpečné

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Příznaky

Pokusíte-li se ve zprávě aplikace Microsoft Outlook otevřít propojenou přílohu souboru, aplikace Outlook blokuje přístup k danému odkazu. Pokud k těmto potížím dojde, může se na informačním panelu aplikace Outlook zobrazit zpráva podobná této:

Aplikace Outlook zablokovala přístup k následujícím přílohám, které mohou být nebezpečné: název_souboru.


Přílohy ovlivněné těmito potížemi jsou poměrně neobvyklé. Jsou většinou vytvořeny vlastními řešeními pomocí rozšířeného rozhraní MAPI nebo objektového modelu aplikace Outlook k rozšíření funkcí poštovní schránky systému Microsoft Exchange nebo místní sady složek aplikace Outlook.

Příčina

K těmto potížím dochází, protože aplikace Outlook 2010 a Outlook 2013 ve výchozím nastavení nepovolují otevření propojených příloh souborů. Rovněž aktualizace zabezpečení vydaná v červenci 2010 provedla změnu chování aplikací Outlook 2002, Outlook 2003 a Outlook 2007 tak, aby toto chování zahrnovaly. 

Další informace o této aktualizaci zabezpečení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

978212 MS10-045: Chyba zabezpečení v Centru pro nápovědu a podporu by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu


Další informace naleznete v následujícím bulletinu střediska Microsoft Security Response Center:


Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte následující metody:

 • Metoda 1
  Jste-li vývojář vlastního řešení, které využívá propojené přílohy souborů, doporučujeme změnit řešení tak, aby propojené přílohy souborů již nepoužívalo. Vyhněte se zejména následujícím možnostem pro vlastnost PR_ATTACH_METHOD přílohy:
  • ATTACH_BY_REFERENCE
  • ATTACH_BY_REF_ONLY
  • ATTACH_BY_REF_RESOLVE
  Jedním z možných přístupů je použít místo toho v textu zprávy hypertextový odkaz.


 • Metoda 2

  Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo vůči škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

  Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

  K zabránění blokování propojených příloh souborů v aplikaci Outlook tak, aby je bylo možné otevřít přímo, je možné použít položku registru. Použití této položky registru se však nedoporučuje, protože snižuje zabezpečení aplikace Outlook a může umožnit přístup ke škodlivým přílohám.

  Chcete-li nakonfigurovat položku registru AllowAttachByRef, přidejte proměnnou AllowAttachByRef typu DWORD s hodnotou 1. Chcete-li přidat tuto položku registru, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru a klikněte na něj:


   • Outlook 2013 (verze 15,0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security neboHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security 
   • Outlook 2010 (verze 14.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security nebo HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
   • Outlook 2007 (verze 12.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security nebo HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
   • Outlook 2003 (verze 11.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security nebo HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
   • Outlook 2002 (verze 10.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security nebo

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
  4. Jako název hodnoty DWORD zadejte AllowAttachByRef a potom stiskněte klávesu ENTER.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na položku AllowAttachByRef a pak klikněte na příkaz Změnit.
  6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
  7. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.

  Důležité: Položka registru AllowAttachByRef znovu povoluje pouze přílohy typu ATTACH_BY_REFERENCE a ATTACH_BY_REF_ONLY. Přílohy typu ATTACH_BY_REF_RESOLVE jsou stále blokovány.

Další informace

Aplikace Outlook 2002 a dřívější verze aplikace Outlook umožňují vytvořit propojené přílohy pomocí příkazu Vložit soubor. Tato možnost však byla k dispozici pouze u zpráv s formátovaným textem. Tento příkaz není v novějších verzích aplikace Outlook k dispozici. Můžete však místo toho vložit do textu zprávy hypertextový odkaz.

Objektový model aplikace Outlook umožňuje uživatelům vytvářet a odesílat propojené přílohy. Rozhraní MAPI však při odesílání těchto zpráv převede propojené přílohy na vložené.

Vzhledem k tomu, že škála možných scénářů je velmi rozsáhlá a protože aplikace Outlook v závislosti na konfiguraci rovněž blokuje další typy příloh, měli byste scénáře otestovat, abyste zjistili, zda se tyto potíže mohou vztahovat k neočekávanému chování, k němuž může dojít v aplikaci Outlook. Nejlepší metodou jak zjistit, zda je příloha propojeným souborem, je použít nástroj využívající rozhraní MAPI, například nástroj MFCMAPI, a zkontrolovat, zda vlastnost PR_ATTACH_METHOD přílohy je nastavena na jednu z následujících hodnot:
HodnotaPříznak rozhraní MAPI
2ATTACH_BY_REFERENCE
3ATTACH_BY_REF_RESOLVE
4ATTACH_BY_REF_ONLY
Chcete-li pomocí nástroje MFCMAPI zjistit, zda příloha je propojená, použijte následující postup:
 1. Spusťte nástroj MFCMAPI.
 2. V nabídce Session (Relace) klikněte na položku Logon and Display Store Table (Tabulka úložišť zobrazení a přihlášení).
 3. Dvakrát klikněte na úložiště MAPI v seznamu. Úložiště se otevře. Pravděpodobně se jedná o úložiště obsahující zprávu s podezřelou přílohou.
 4. Rozbalte strom složek v navigačním podokně, vyhledejte správnou složku a pak ji otevřete dvojím kliknutím na její název.
 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na zprávu s podezřelou přílohou a pak klikněte na příkaz Display Attachment Table (Zobrazit tabulku příloh).
 6. Vyberte podezřelou přílohu a pak v seznamu vlastností vyhledejte vlastnost PR_ATTACH_METHOD. Data jsou zobrazena ve sloupcích Value a SmartView. Příloha je propojenou přílohou, pokud data odpovídají jedné ze tří hodnot uvedených v tabulce Příznak rozhraní MAPI výše.
Další informace o nástroji MFCMAPI naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.


Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.


Vlastnosti

ID článku: 2271150 - Poslední kontrola: 29. 11. 2013 - Revize: 1

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

Váš názor