Kompletní průvodce Předčítáním

Platí pro: Windows 10

Předčítání je aplikace pro čtení obsahu obrazovky, která je součástí Windows 10. Tento průvodce popisuje, jak používat Předčítání ve Windows na stolních počítačích, abyste mohli začít používat aplikace, prohledávat web atd. Je určen pro uživatele, kteří čtečku obrazovky používají pravidelně.
 
Když si budete chtít číst tohoto průvodce, vyberte odkaz z obsahu níže. Po dočtení kapitoly nebo přílohy můžete vybrat odkaz Obsah na konci kapitoly a vrátit se na tuto stránku nebo vybrat odkaz na další kapitolu.
 
Pod obsahem se nachází část o tom, co je v Předčítání nového.
 

Obsah


Kapitola Co obsahuje
Kapitola 1: Představujeme Předčítání Přehled Předčítání, včetně toho, jak ho spustit a zastavit
Kapitola 2: Základy práce s Předčítáním Jak se pohybovat po obrazovce, jak hledat a spouštět aplikace, jak změnit, co Předčítání čte, a jak upravit rychlost a hlasitost řeči.
Kapitola 3: Práce s režimem procházení Jak používat režim procházení k navigaci v aplikacích, v e-mailu a na webu.
Kapitola 4: Čtení textu Jak číst a získávat informace o textu, jako je písmo, barva textu a interpunkce.
Kapitola 5: Zobrazení v Předčítání Návod k získání dalších informací o aplikaci nebo prohledávané stránce pomocí zobrazení Předčítání
Kapitola 6: Dotykové ovládání Předčítání Jak Předčítání ovládat dotykově, včetně základních gest.
Kapitola 7: Přizpůsobení Předčítání Jak změnit způsob spouštění Předčítání, jak určit rozsah zpětné vazby, kterou uslyšíte při psaní, jak změnit příkazy Předčítání a jak používat software pro převod textu na řeč od jiných výrobců.
Kapitola 8: Používání Předčítání s Braillovým písmem Jak používat Předčítání s obnovitelným zobrazením Braillova písma.
Příloha A: Podporované jazyky a hlasy Seznam podporovaných jazyků a dostupných hlasů pro převod textu na řeč v Předčítání.
Příloha B: Klávesové příkazy a dotyková gesta Předčítání Seznam klávesových příkazů a dotykových gest v Předčítání
Příloha C: Podporované braillské řádky Seznam braillských řádků podporovaných v Předčítání

Novinky


Co je nového v nejnovější verzi Předčítání:

Standardní rozložení klávesnice

Přidali jsme nově standardní rozložení klávesnice, aby se vám Předčítání lépe používalo, jak se s ním budete učit pracovat. Aktualizované rozložení se více podobá rozložení klávesnice, se kterým jste se mohli setkat u jiných čteček obrazovky.

Některé nové příkazy zahrnují aktualizace příkazů Předčítání pro navigaci na stránkách, v odstavcích, řádcích, slovech a znacích. Přibyly také nové příkazy, například funkce Najít v programu Předčítání, seznam odkazů, seznam nadpisů a seznam orientačních bodů. U některých příkazů můžete odteď používat numerickou klávesnici.

Na všechny nové a aktualizované příkazy se můžete podívat v tématu Příloha B: Klávesové příkazy a dotyková gesta Předčítání. Příkazy režimu procházení najdete v tématu Kapitola 3: Práce s režimem procházení.

Klávesa Předčítání

Teď můžete zvolit, jakou modifikační klávesu chcete používat v příkazech Předčítání. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy CAPS LOCK a INSERT. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání. Klávesa Předčítání je v příkazech označována jednoduše jako „Předčítání“. Klávesu Předčítání si můžete změnit v nastavení Předčítání.

Aktualizované příkazy pro změnu zobrazení

Příkazy pro změnu zobrazení jsou teď namapované na klávesy Předčítání + Page Up a Page Down. Zobrazení můžete také změnit tak, že stisknete Předčítání + CTRL + Šipka nahoru a Šipka dolů.

Vylepšení režimu procházení

Změnily se příkazy primární a sekundární akce režimu procházení. Primární akci je možné provést stisknutím klávesy ENTER nebo MEZERNÍK. Sekundární akci můžete provést přidáním klávesy SHIFT při stisknutí těchto kláves (SHIFT + ENTER nebo SHIFT + MEZERNÍK). Tato změna platí bez ohledu na rozložení klávesnice, které vyberete.

Kromě toho bylo přidáno několik nových klávesových příkazů režimu procházení, které umožňují vybírat text. Další informace o nich najdete v Kapitole 3: Práce s režimem procházení.

Čtení obsahu dialogových oken

Předčítání odteď automaticky čte text v horní části většiny dialogových oken, když se zobrazí. Když například zavřete aplikaci bez uložení obsahu, přečte Předčítání dialogové okno s dotazem, jestli chcete obsah uložit.

Používání Předčítání pomocí Rychlého zprovoznění

Rychlé zprovoznění je funkce ve Windows, která vás naučí základy používání Předčítání. Spustí se automaticky při spuštění Předčítání. Pokud chcete, aby se Rychlé zprovoznění přestalo automaticky spouštět, zaškrtněte políčko vedle položky Tuto příručku už příště nezobrazovat. Rychlé zprovoznění si kdykoli zobrazíte zvolením odkazu Naučit se základy Předčítání pomocí rychlého startu v nastavení Předčítání.

Poskytnutí zpětné vazby


Vaše zpětná vazba nám pomůže Předčítání dál vylepšovat. Když je Předčítání zapnuté, otevřete stisknutím kombinace kláves Předčítání + ALT + F Centrum Feedback a poskytněte zpětnou vazbu k Předčítání. Komentáře můžete zadat také na webu Microsoft Accessibility User Voice. Pokud chcete navíc získat technickou podporu pro Předčítání nebo jiné technologie pro usnadnění od Microsoftu, kontaktujte Answer Desk společnosti Microsoft pro usnadnění přístupu.
 
Pokud chcete společnosti Microsoft poskytnout další diagnostická data a data o výkonu, otevřete stisknutím kombinace kláves klávesa s logem Windows  + CTRL + N nastavení Předčítání, zapněte přepínač v části Pomoct zdokonalit Předčítání a pak Předčítání restartujte.