Kompletní průvodce Předčítáním

Platí pro: Windows 10

Předčítání je aplikace pro čtení obsahu obrazovky, která je součástí Windows 10, takže nemusíte nic stahovat ani instalovat. Tento průvodce popisuje, jak používat Předčítání ve Windows, abyste mohli začít používat aplikace, procházet web atd. 

Pod obsahem se nachází část o tom, co je v Předčítání nového.

Poznámka: Tento průvodce je k dispozici jako dokument aplikace Word a soubor PDF (pouze v angličtině). Můžete si stáhnout předchozí verzi tohoto průvodce v Braillově písmu (americká angličtina, zkratkopisné Braillovo písmo, grade 2, bez UEB). Pokud chcete získat další jazyky nebo formy písma, kontaktujte Answer Desk pro usnadnění přístupu.

Chcete se dozvědět, jak můžete pomocí Předčítání pracovat v aplikacích Office, jako je třeba Outlook a Word? Podívejte se na články na této stránce: Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek v aplikacích Office.

Obsah


Kapitola Co obsahuje
Kapitola 1: Představujeme Předčítání Přehled Předčítání, včetně toho, jak ho spustit a zastavit
Kapitola 2: Základy práce s Předčítáním Jak se pohybovat po obrazovce, jak hledat a spouštět aplikace, jak změnit, co Předčítání čte, a jak upravit rychlost a hlasitost řeči.
Kapitola 3: Práce s režimem procházení Jak používat režim procházení k navigaci v aplikacích, v e-mailu a na webu.
Kapitola 4: Čtení textu Jak číst a získávat informace o textu, jako je písmo, barva textu a interpunkce.
Kapitola 5: Procházení Návod k získání dalších informací o aplikaci nebo prohlížené stránce pomocí zobrazení Předčítání
Kapitola 6: Dotykové ovládání Předčítání Jak Předčítání ovládat dotykově, včetně základních gest.
Kapitola 7: Přizpůsobení Předčítání Jak změnit způsob spouštění Předčítání, jak určit rozsah zpětné vazby, kterou uslyšíte při psaní, jak změnit příkazy Předčítání a jak používat software pro převod textu na řeč od jiných výrobců.
Kapitola 8: Používání Předčítání s Braillovým písmem Jak používat Předčítání s obnovitelným zobrazením Braillova písma.
Příloha A: Podporované jazyky a hlasy Seznam podporovaných jazyků a dostupných hlasů pro převod textu na řeč v Předčítání.
Příloha B: Klávesové příkazy a dotyková gesta Předčítání Seznam klávesových příkazů a dotykových gest v Předčítání
Příloha C: Podporované braillské řádky Seznam braillských řádků podporovaných v Předčítání
Příloha D: Uživatelské příručky pro předchozí verze Předčítání Uživatelské příručky pro předchozí verze Předčítání

Novinky


Domovská stránka Předčítání

Při každém spuštění Předčítání přejdete na jeho domovskou stránku, kde na jednom místě najdete vše, co potřebujete, ať už chcete změnit nastavení Předčítání nebo se seznámit se základy používání Předčítání pomocí průvodce. Když domovskou stránku Předčítání minimalizujete, bude k dispozici na hlavním panelu, takže při používání kláves ALT + TAB k přecházení mezi položkami na obrazovce nebude muset procházet tuto stránku.

Čtení po větách

Předčítání teď dokáže přečíst další, aktuální a předchozí větu. Čtení po větách je k dispozici, kdykoli použijete klávesnici, dotykové ovládání nebo braillský řádek.

V programu Předčítání je také dostupné zobrazení „Věta”. Stisknutím kláves Předčítání + PAGE UP nebo Předčítání + PAGE DOWN se dostanete do zobrazení vět. Pak můžete stisknutím kláves Předčítání + ŠIPKA VLEVO přejít na předchozí větu a stisknutím kláves Předčítání + ŠIPKA VPRAVO můžete přejít na další větu.

Na braillském řádku můžete tyto nové příkazy používat stisknutím teček 2-3-4 nebo 2-3-4-7 v režimu zadávání příkazů. 

Nové úrovně podrobností

Předčítání poskytuje pět úrovní podrobností, které ovlivňují množství informací, které slyšíte, když Předčítání čte nějaký text, například obsah webové stránky, a při interakci s ovládacími prvky. Jednotlivé úrovně jsou zdokumentovány v Kapitole 4 včetně stručného popisu, jak je můžete používat.

Používání režimu procházení v oblíbeném prohlížeči

Režim procházení se automaticky zapne v prohlížečích Google Chrome a Microsoft Edge.

Standardní rozložení klávesnice

Přidali jsme nové standardní rozložení klávesnice, aby se vám Předčítání lépe používalo, jak se s ním budete učit pracovat. Aktualizované rozložení se více podobá rozložení klávesnice, se kterým jste se mohli setkat u jiných čteček obrazovky.

Když jsou v tomto průvodci zmíněny klávesové příkazy, jsou určeny pro nové standardní rozložení klávesnice. Některé nové příkazy zahrnují aktualizace příkazů Předčítání pro navigaci na stránkách, v odstavcích, řádcích, slovech a znacích. Přibyly také nové příkazy, například funkce Najít v programu Předčítání, seznam odkazů, seznam nadpisů a seznam orientačních bodů. U některých příkazů můžete odteď používat numerickou klávesnici.

Na všechny nové a aktualizované příkazy se můžete podívat v článku Příloha B: Klávesové příkazy a dotyková gesta Předčítání. Příkazy režimu procházení najdete v článku Kapitola 3: Práce s režimem procházení.

Poznámka: Ve výchozím nastavení bude klávesnice používat standardní rozložení. Pokud to chcete změnit, přejděte do Nastavení  > Usnadnění přístupu  > Předčítání a zvolte Starší rozložení. Do nastavení Předčítání se dostanete také tak, že stisknete klávesy klávesa s logem Windows  + CTRL + N. Nové příkazy Předčítání nebudou k dispozici ve starším rozložení klávesnice, pokud jsou klávesové zkratky pro starší příkazy v konfliktu s příkazy používanými v nových funkcích Předčítání.
Otevřít nastavení Předčítání
 

Klávesa Předčítání

Teď můžete zvolit, jakou modifikační klávesu chcete používat v příkazech Předčítání. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy CAPS LOCK a INSERT. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání. Klávesa Předčítání je v příkazech označována jednoduše jako „Předčítání“. Klávesu Předčítání si můžete změnit v nastavení Předčítání.

Aktualizované příkazy pro změnu zobrazení

Příkazy pro změnu zobrazení jsou teď namapované na klávesy Předčítání + Page Up a Page Down. Zobrazení můžete také změnit tak, že stisknete Předčítání + CTRL + Šipka nahoru a Šipka dolů.

Vylepšení režimu procházení

Změnily se příkazy primární a sekundární akce režimu procházení. Primární akci je možné provést stisknutím klávesy ENTER nebo MEZERNÍK. Sekundární akci můžete provést přidáním klávesy SHIFT při stisknutí těchto kláves (SHIFT + ENTER nebo SHIFT + MEZERNÍK). Tato změna platí bez ohledu na rozložení klávesnice, které vyberete.

Kromě toho bylo přidáno několik nových klávesových příkazů režimu procházení, které umožňují vybírat text. Další informace o nich najdete v Kapitole 3: Práce s režimem procházení.

Poskytnutí zpětné vazby


Vaše zpětná vazba nám pomůže Předčítání dál vylepšovat. Když je Předčítání zapnuté, otevřete stisknutím kláves Předčítání + ALT + F Centrum Feedback a poskytněte zpětnou vazbu k Předčítání. Komentáře můžete zadat také na webu Microsoft Accessibility User Voice. Pokud chcete navíc získat technickou podporu pro Předčítání nebo jiné technologie pro usnadnění od Microsoftu, kontaktujte Answer Desk společnosti Microsoft pro usnadnění přístupu.

Pokud chcete společnosti Microsoft poskytnout další diagnostická data a data o výkonu, otevřete stisknutím kombinace klávesa s logem Windows  + CTRL + N nastavení Předčítání, zapněte přepínač v části Pomoct zdokonalit Předčítání a pak Předčítání restartujte.
Otevřít nastavení Předčítání