Kapitola 4: Čtení textu

Tato kapitola vysvětluje, jak číst text pomocí programu Předčítání a jak získat informace o textu, například o písmu, barvě a interpunkci.

Existuje několik způsobů, jak číst text pomocí Předčítání. Tím prvním a nejjednodušším je použít k navigaci v textu klávesy se šipkami, například pokud pracujete s dokumentem v textovém editoru, jako je třeba Microsoft Word.

Pro čtení textu můžete použít taky režim procházení. Když chcete zapnout režim procházení, stiskněte Caps Lock+Mezerník. Pak můžete pomocí šipek nahoru a dolů číst po řádcích a pomocí šipek doleva a doprava po znacích. Další informace o režimu procházení najdete v části Kapitola 3: Práce s režimem procházení.

Pokud chcete mít větší kontrolu nad čteným textem, Předčítání poskytuje řadu příkazů pro čtení textu, které vám pomůžou procházet a číst text na webových stránkách a v aplikacích.

 • Když chcete číst celý dokument nebo webovou stránku od začátku, stiskněte Caps Lock+H.
 • Když chcete číst dokument od začátku po aktuální pozici kurzoru, stiskněte klávesy Caps Lock+pravá hranatá závorka (]).
 • Když chcete pokračovat ve čtení z aktuální polohy v dokumentu nebo webu, stiskněte Caps Lock+M.
 • Když chcete přesunout kurzor na začátek dokumentu nebo webové stránky, stiskněte Caps Lock+Y.
 • Když chcete přesunout kurzor na konec dokumentu nebo webové stránky, stiskněte Caps Lock+B.

Práce s odstavci, řádky, slovy a znaky

Program Předčítání umožňuje číst text podle stránek, odstavců, řádků, slov a znaků.

Čtení podle stránek

 • Když chcete přečíst aktuální stránku, stiskněte Caps Lock+Ctrl+U.
 • Když chcete přečíst další stránku, stiskněte Caps Lock+U.
 • Když chcete přečíst předchozí stránku, stiskněte Caps Lock+Shift+U.

Čtení podle odstavců

 • Když chcete přečíst aktuální odstavec, stiskněte Caps Lock+Ctrl+I.
 • Když chcete přečíst další odstavec, stiskněte Caps Lock+I.
 • Když chcete přečíst předchozí odstavec, stiskněte Caps Lock+Shift+I.

Čtení podle řádků textu

 • Když chcete přečíst aktuální řádek, stiskněte Caps Lock+Ctrl+O.
 • Když chcete přečíst další řádek, stiskněte Caps Lock+O.
 • Když chcete přečíst předchozí řádek, stiskněte Caps Lock+Shift+O.

Čtení podle slov

 • Když chcete přečíst aktuální slovo, stiskněte Caps Lock+Ctrl+P.
 • Když chcete přečíst další slovo, stiskněte Caps Lock+P.
 • Když chcete přečíst předchozí slovo, stiskněte Caps Lock+Shift+P.

Čtení podle znaků

 • Když chcete přečíst aktuální znak, stiskněte klávesy Caps Lock+Ctrl+levá hranatá závorka ([).
 • Když chcete přečíst další znak, stiskněte klávesy Caps Lock+levá hranatá závorka ([).
 • Když chcete přečíst další znak, stiskněte klávesy Caps Lock+Shift+levá hranatá závorka ([).

Jak získat další podrobnosti o textu

Předčítání poskytuje různé úrovně podrobných informací o charakteristikách textu. Když chcete změnit úroveň podrobností, stiskněte opakovaně Caps Lock+A, dokud nezazní požadovaná úroveň.

 • Úroveň podrobností 0. Uslyšíte jen text.
 • Úroveň podrobností 1. Uslyšíte základní informace, například úrovně nadpisů a chyby v dokumentech, jako třeba v pravopisu a gramatice.
 • Úroveň podrobností 2. Uslyšíte formátování, které se často vyskytuje na webových stránkách a v e-mailu, třeba styly odrážek, tučný text, podtržení, text kurzívou, dolní index, horní index a barvy.
 • Úroveň podrobností 3. Uslyšíte další poznámky, jako třeba záhlaví a zápatí dokumentů.
 • Úroveň podrobností 4. Uslyšíte rozšířené formátování, jako je název a velikost písma a další styly seznamů.
 • Úroveň podrobností 5. Uslyšíte informace o rozložené a animacích, například druh animace, jestli odstavec začíná odsazením nebo ne a další.

Čtení interpunkce

Předčítání vám nabízí kontrolu nad tím, kolik interpunkce uslyšíte při čtení textu. Stiskněte opakovaně Caps Lock+ Alt+znaménko plus (+) nebo Caps Lock+ Alt+znaménko minus (-), dokud neuslyšíte režim interpunkce, který chcete použít: Výchozí, Matematika, Některé, Většina nebo Vše.

 • Výchozí. Uslyšíte malou nebo žádnou část interpunkce. Položky, jako jsou čárky a tečky, naznačí přirozené pauzy.
 • Matematika. Uslyšíte většinu matematických symbolů.
 • Některé. Uslyšíte většinu konverzační interpunkce, třeba čárky a tečky.
 • Většina. Uslyšíte další symboly, jako jsou závorky.
 • Vše. Uslyšíte veškerou interpunkci včetně všech speciálních symbolů.


Další: Kapitola 5: Dotykové ovládání Předčítání

Zpátky na obsah

Vlastnosti

ID článku: 22799 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 7

Váš názor