Příloha B: Klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání

Tato příloha uvádí všechny klávesové příkazy a dotyková gesta podporovaná v programu Předčítání ve Windows 10 Anniversary Update.

Pokud chcete zobrazit seznam všech ostatních klávesových zkratek ve Windows, přejděte na téma Klávesové zkratky ve Windows.

Pokud chcete zobrazit seznam všech ostatních klávesových zkratek v aplikacích Windows, přejděte na téma Klávesové zkratky v aplikacích.

Klávesové příkazy v programu Předčítání

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows  +EnterSpuštění nebo ukončení Předčítání
Caps Lock+EscUkončení Předčítání
Caps Lock+MSpuštění čtení
CtrlUkončení čtení
Caps Lock+MezerníkSpuštění režimu procházení
Caps Lock+Šipka vpravoPřechod na další položku
Caps Lock+Šipka vlevoPřechod na předchozí položku
Caps Lock+Šipka nahoru nebo dolůZměna zobrazení
Caps Lock+F1Zobrazení seznamu příkazů Předčítání
Caps Lock+F2Zobrazení příkazů pro aktuální položku
Caps Lock+EnterProvedení primární akce
Caps Lock+Shift+EnterOtevření režimu hledání
Caps Lock+AZměna režimu podrobností
Caps Lock+Ctrl+Plus (+)Vyšší míra podrobností
Caps Lock+Ctrl+Minus (-)Nižší míra podrobností
Caps Lock+Alt+Plus (+) nebo Minus (-)Změna režimu interpunkce
Caps Lock+Y
Přechod na začátek textu
Caps Lock+ZZamknutí klávesy Předčítání (Caps Lock), abyste ji nemuseli stisknout u každé klávesové zkratky
Caps Lock+XIgnorování další použité klávesové zkratky programem Předčítání
Caps Lock+F12Vypnutí nebo zapnutí čtení úhozů kláves
Caps Lock+VOpakování fráze
Caps Lock+Page up nebo Page downZvýšení nebo snížení hlasitosti
Caps Lock+plus (+) nebo minus (-)Zvýšení nebo snížení rychlosti čtení
Caps Lock+D
Přečtení položky
Caps Lock+FPřečtení rozšířených informací o položce
Caps Lock+SPřečtení položky hláskovaně
Caps Lock+WPřečtení okna
Caps Lock+RPřečtení všech položek v obsahové oblasti
Caps Lock+Num LockZapnutí nebo vypnutí režimu myši
Caps Lock+QPřechod na poslední položku v obsahové oblasti
Caps Lock+GPřesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému
Caps Lock+TPřesunutí kurzoru Předčítání na ukazatel
Caps Lock+vlnovka (~)Nastavení fokusu na položku
Caps Lock+BackspaceNávrat o jednu položku
Caps Lock+InsertPřechod na odkazovanou položku
Caps Lock+F10Přečtení záhlaví aktuálního řádku
Caps Lock+F9Přečtení záhlaví aktuálního sloupce
Caps Lock+F8Přečtení aktuálního řádku
Caps Lock+F7Přečtení aktuálního sloupce
Caps Lock+F5Přečtení umístění aktuálního řádku a sloupce
Caps Lock+F6Přechod na buňku tabulky
Caps Lock+Shift+F6Přechod na obsah buňky
Caps Lock+F3Přechod na další buňku v aktuálním řádku
Caps Lock+Shift+F3Přechod na předchozí buňku v aktuálním řádku
Caps Lock+F4Přechod na další buňku v aktuálním sloupci
Caps Lock+Shift+F4Přechod na předchozí buňku v aktuálním sloupci
Caps Lock+] (pravá hranatá závorka)Přečtení textu od začátku až ke kurzoru
Caps Lock+0 (nula)Přečtení atributů textu
Caps Lock+HPřečtení dokumentu
Caps Lock+Ctrl+UPřečtení aktuální stránky
Caps Lock+UPřečtení další stránky
Caps Lock+Shift+UPřečtení předchozí stránky
Caps Lock+Ctrl+IPřečtení aktuálního odstavce
Caps Lock+IPřečtení dalšího odstavce
Caps Lock+Shift+IPřečtení předchozího odstavce
Caps Lock+Ctrl+OPřečtení aktuálního řádku
Caps Lock+OPřečtení dalšího řádku
Caps Lock+Shift+OPřečtení předchozího řádku
Caps Lock+Ctrl+PPřečtení aktuálního slova
Caps Lock+PPřečtení dalšího slova
Caps Lock+Shift+PPřečtení předchozího slova
Caps Lock+Ctrl + [ (levá hranatá závorka)Přečtení aktuálního znaku
Caps Lock+[ (levá hranatá závorka)Přečtení dalšího znaku
Caps Lock+ Shift + [ (levá hranatá závorka)Přečtení předchozího znaku
Caps Lock+YPřechod na začátek textu
Caps Lock+BPřechod na konec textu
Caps Lock+JPřechod na další nadpis
Caps Lock+Shift+JPřechod na předchozí nadpis
Caps Lock+KPřechod na následující tabulku
Caps Lock+Shift+KPřechod na předchozí tabulku
Caps Lock+LPřechod na další odkaz
Caps Lock+Shift+LPřechod na předchozí odkaz
Caps Lock+C    
Přečtení aktuálního data a času
Stisknutí klávesy Caps Lock dvakrát rychle za sebouZapnutí nebo vypnutí funkce Caps Lock
Caps Lock+EPoskytnutí záporné zpětné vazby
Caps Lock+Shift+EPoskytnutí kladné zpětné vazby
Stisknutí kláves Caps Lock+E dvakrát rychle za sebouOtevření dialogu zpětné vazby
Caps Lock+Ctrl+Šipka nahoruPřechod na nadřízenou položku (jenom, když aplikace poskytuje strukturální navigaci)
Caps Lock+Ctrl+Šipka vpravoPřechod na další položku na stejné úrovni (jenom, když aplikace poskytuje strukturální navigaci)
CTRL+Caps Lock+Šipka vlevoPřechod na předchozí položku na stejné úrovni (jenom, když aplikace poskytuje strukturální navigaci)
Caps Lock+Ctrl+Šipka vlevoPřechod na první podřízenou položku (jenom, když aplikace poskytuje strukturální navigaci)
Caps Lock+N
Přechod na hlavní orientační bod


Klávesové příkazy v režimu procházení

Stisknutá klávesaAkce
Šipka nahoru a Šipka dolůPřechod na další nebo předchozí řádek textu v aplikaci nebo na webové stránce
Šipka vpravo a Šipka vlevoPřechod na další nebo předchozí znak v aplikaci nebo na webové stránce
MezerníkAktivace položky, kterou chcete použít, jako je tlačítko nebo textové pole
EnterPokud je tato možnost podporovaná, provede sekundární akci u položky
Ctrl+Šipka vlevo a Ctrl+Šipka vpravoPřechod na další nebo předchozí slovo
Ctrl+Šipka nahoru a Ctrl+Šipka dolůPřechod na další nebo předchozí odstavec
H nebo Shift+H a Alt+Šipka dolů nebo Alt+Šipka nahoruPřechod na další nebo předchozí nadpis
T nebo Shift+TPřechod na další nebo předchozí tabulku
P nebo Shift+PPřechod na další nebo předchozí odstavec
K nebo Shift+K a Alt+Šipka vpravo nebo Alt+Šipka vlevoPřechod na další nebo předchozí odkaz
D nebo Shift+DPřechod na další nebo předchozí orientační bod
Ctrl+Alt+Šipka vlevo nebo Šipka vpravoPřechod na další nebo předchozí buňku v řádku
Ctrl+Alt+Šipka nahoru nebo Šipka dolůPřechod na další nebo předchozí buňku ve sloupci
Caps Lock+F5Oznámení umístění v tabulce
Caps Lock+F9Oznámení záhlaví sloupce
Caps Lock+F10 Oznámení záhlaví řádku
Caps Lock+F7Přečtení aktuálního sloupce tabulky od začátku do konce
Caps Lock+F8Přečtení aktuálního řádku tabulky od začátku do konce


Dotyková gesta předčítání

Použití gesta Akce
Dotyk nebo přetažení jedním prstemPřečtení textu, na kterém je položený prst
Dvojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce druhým prstemAktivace primární akce
Trojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a poklepání kamkoli na obrazovce druhým prstemAktivace sekundární akce
Podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce dvěma prstyZahájení přetahování nebo zvláštní možnosti kláves
Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstemPřechod na další nebo předchozí položku
Rychlý pohyb nahoru nebo dolů jedním prstemZměna zobrazení
Klepnutí jednou dvěma prstyZastavení předčítání programem Předčítání
Jedno klepnutí třemi prstyZměna režimu podrobností
Jedno klepnutí čtyřmi prstyZobrazení příkazů programu Předčítání pro aktuální položku
Poklepání dvěma prstyZobrazení místní nabídky
Poklepání třemi prstyPřečtení atributů textu
Poklepání čtyřmi prstyOtevření režimu hledání
Klepnutí třikrát čtyřmi prstyZobrazení všech příkazů programu Předčítání
Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prstyPosunutí
Potáhnutí doleva nebo doprava třemi prstyPosunutí tabulátoru dopředu nebo zpátky
Potažení nahoru třemi prstyPřečtení aktuálního okna
Potažení dolů třemi prstySpuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání
Potáhnutí nahoru nebo dolů čtyřmi prstyZapnutí nebo vypnutí sémantického přiblížení, když se podporuje
Potáhnutí doleva nebo doprava čtyřmi prstyPřesunutí kurzoru Předčítání na začátek nebo konec lekce


Další: Příloha C: Hlasy TTS

Zpátky na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22806 - Poslední kontrola: 6. 10. 2016 - Revize: 4

Váš názor