Příloha B: Klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání

Platí pro: Windows 10

Tato příloha uvádí seznam klávesových příkazů a dotykových gest dostupných v nejnovější verzi Windows. 

Pokud chcete zobrazit seznam všech ostatních klávesových zkratek ve Windows, přejděte na téma Klávesové zkratky ve Windows. Pokud si chcete prohlédnout seznam všech ostatních klávesových zkratek v aplikacích pro Windows, podívejte se na článek Klávesové zkratky v aplikacích.

Klávesa Předčítání

Můžete zvolit, jakou modifikační klávesu chcete používat v příkazech Předčítání. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy Caps Lock a Insert. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání. Klávesa Předčítání je v příkazech označována jednoduše jako „Předčítání“. Klávesu Předčítání můžete změnit v nastavení Předčítání.

Poznámka: Pokud používáte japonskou klávesnici se 106 klávesami, jsou výchozími klávesami Předčítání klávesy Insert a NonConvert.

Klávesové příkazy v programu Předčítání


Předčítání má dvě možná rozložení klávesnice: standardní a starší. Příkazy pro každé z nich jsou uvedeny níže. Příkazy režimu procházení najdete v kapitole 3: Práce s režimem procházení.

Poznámka: Příkazy, které obsahují znaménko plus (+) nebo minus (-), odkazují na fyzickou klávesu a nevyžadují klávesu Shift jako modifikátor. Pokud to není výslovně požadované, není nutné před klávesou „rovná se“ stisknout klávesu Shift, abyste napsali znaménko plus, jak to děláte obvykle. Při použití příkazu k nastavení hlasitosti Předčítání jako příkladu je tedy správným příkazem Předčítání + Ctrl + rovná se (=), a nikoli Předčítání + Ctrl + Shift + rovná se (=).

 

Standardní rozložení klávesnice

Obecné příkazy

Stisknuté klávesy Akce
Klávesa s logem Windows + Ctrl + Enter Spuštění nebo ukončení Předčítání
Předčítání + Esc Ukončení Předčítání
Předčítání + 1 Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.
Předčítání + Šipka vpravo Přechod na další položku
Předčítání + Šipka vlevo Přechod na předchozí položku
Předčítání + Šipka nahoru
Ctrl + Předčítání + Šipka nahoru
Předčítání + Šipka dolů
Ctrl + Předčítání + Šipka dolů
Změna zobrazení
Předčítání + F1 Zobrazení seznamu příkazů
Předčítání + F2 Zobrazení příkazů pro aktuální položku
Předčítání + Enter Provedení primární akce
Předčítání + Ctrl + Enter Přepnutí režimu vyhledávání
Předčítání + F12 Přečtení aktuálního data a času
Předčítání + Ctrl + D Popsání obrázku pomocí online služby nebo zjištění zdrojové webové stránky u odkazu
 
Předčítání + S Získání shrnutí webové stránky
 
Předčítání+ S (dvakrát rychle) Zobrazení dialogu se shrnutím webové stránky a oblíbenými odkazy
Předčítání + Alt + F Poskytnout zpětnou vazbu k Předčítání
Předčítání + Z Zamknout klávesu programu Předčítání
Předčítání + Ctrl + F12 Zapnout nebo vypnout vývojářský režim
Předčítání + 3 Předání kláves aplikaci
Předčítání + Alt + M Přepnutí režimu myši
Předčítání + H Zapnutí nebo vypnutí čtení záhlaví sloupců v Outlooku

 

Úprava nastavení řeči

Stisknuté klávesy Akce
Ctrl + Předčítání + Plus (+)
Ctrl + Předčítání + Plus (numerická klávesnice)
Zesílení hlasu
Ctrl + Předčítání + Minus (-)
Ctrl + Předčítání + Minus (numerická klávesnice)
Zeslabení hlasu
Předčítání + Plus (+) Zrychlení hlasu
Předčítání + Minus (-) Zpomalení hlasu
Alt + Předčítání + Minus (numerická klávesnice)
Alt + Předčítání + Minus (-)
Alt + Předčítání + Plus (numerická klávesnice)
Alt + Předčítání + Plus (+)
Změna režimu čtení interpunkce
Předčítání + V Zvýšení režimu podrobností
Shift + Předčítání + V Snížení režimu podrobností
Předčítání + 2 Přepnutí na čtení znaků
Předčítání + Lomítko (/) Přečtení kontextu
Alt + Předčítání + Lomítko (/) Nastavení podrobnosti čtení kontextu
Ctrl + Předčítání + Lomítko (/) Změna pořadí čtení kontextu

 

Čtení a práce s textem

Stisknuté klávesy Akce
Ctrl Zastavení čtení
Předčítání + TAB
Předčítání + 5 (numerická klávesnice)
Přečtení položky
Předčítání + dvakrát rychle stisknout TAB
Předčítání + dvakrát rychle stisknout 5 (numerická klávesnice)
Předčítání + dvakrát rychle stisknout K
Předčítání + Ctrl + dvakrát rychle stisknout 5 (numerická klávesnice)
Přečtení položky hláskovaně
Předčítání + 0 Upřesnění čtení položky
Předčítání + T Přečtení záhlaví okna
Předčítání + W Přečtení okna
Předčítání + X Opakování fráze
Předčítání + R Čtení od kurzoru
Ctrl + Předčítání + R
Předčítání + Šipka dolů
Spuštění čtení dokumentu
Předčítání + C Přečtení dokumentu
Shift + Předčítání + J
Předčítání + Alt + Home
Přečtení textu od začátku až ke kurzoru
Ctrl + Předčítání + U Přečtení předchozí stránky
Ctrl + Předčítání + I Přečtení aktuální stránky
Ctrl + Předčítání + O Přečtení další stránky
Ctrl + Předčítání + J Přečtení předchozího odstavce
Ctrl + Předčítání + K Přečtení aktuálního odstavce
Ctrl + Předčítání + L Přečtení dalšího odstavce
Předčítání + Ctrl + M Přečtení předchozí věty
Předčítání + Ctrl + Čárka (,) Přečtení aktuální věty
Předčítání + Ctrl + Tečka (.) Přečtení další věty
Předčítání + U Přečtení předchozího řádku
Předčítání + I
Předčítání + Šipka nahoru
Přečtení aktuálního řádku
Předčítání + O Přečtení dalšího řádku
Shift + Předčítání + P
Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo
Přečtení předchozího slova
Ctrl + Předčítání + P
Ctrl + Předčítání + 5 (numerická klávesnice)
Přečtení aktuálního slova
Předčítání + P
Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo
Přečtení dalšího slova
Shift + Předčítání + Levá hranatá závorka Přečtení předchozího znaku
Předčítání + Čárka (,)
5 (numerická klávesnice)
Přečtení aktuálního znaku
Předčítání + Tečka (.) Přečtení dalšího znaku
Předčítání + F Přečtení další skupiny informací o formátování
Shift + Předčítání + F Přečtení předchozí skupiny informací o formátování
Předčítání + B
Ctrl + Předčítání + Home
Přechod na začátek textu
Předčítání + E
Ctrl + Předčítání + End
Přechod na konec textu
Předčítání + Shift + Šipka dolů Přečtení výběru
Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů Hláskování výběru

 

Procházení tabulek

Stisknuté klávesy Akce
Ctrl + Alt + Home Přechod na první buňku tabulky
Ctrl + Alt + End Přechod na poslední buňku tabulky
Ctrl + Alt + šipka vpravo Přechod na další buňku na řádku
Ctrl + Alt + šipka vlevo Přechod na předchozí buňku na řádku
Ctrl + Alt + Šipka dolů Přechod na další buňku ve sloupci
Ctrl + Alt + Šipka nahoru Přechod na předchozí buňku ve sloupci
Ctrl + Shift + Alt + Šipka vlevo Přečtení záhlaví aktuálního řádku
Ctrl + Shift + Alt + Šipka nahoru Přečtení záhlaví aktuálního sloupce
Ctrl + Shift + Alt + Šipka vpravo Přečtení aktuálního řádku
Ctrl + Shift + Alt + Šipka dolů Přečtení aktuálního sloupce
Ctrl + Shift + Alt + Lomítko (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (numerická klávesnice)
Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází
Ctrl + Alt + Page Up Přechod na buňku tabulky
Ctrl + Alt + Page Down Přechod na obsah buňky

 

Příkazy fokusu Předčítání

Stisknuté klávesy Akce
Předčítání + Home Přechod k první položce v okně
Předčítání + End Přechod k poslední položce v okně
Předčítání + Backspace Návrat o jednu položku
Předčítání + N Přechod na hlavní orientační bod
Předčítání + Levá hranatá závorka ([)
Předčítání + Minus (numerická klávesnice)
Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému
Předčítání + Jednoduchá uvozovka (')
Předčítání + Plus (numerická klávesnice)
Nastavení fokusu na položku
Předčítání + A Přechod na odkazovanou položku
Shift + Předčítání + A Přeskočení na anotovaný obsah
Alt + Předčítání + Šipka nahoru Přechod na nadřazenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Alt + Předčítání + Šipka vpravo Přechod na další položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Alt + Předčítání + Šipka vlevo Přejít na předchozí položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Alt + Předčítání + Šipka dolů Přechod na první podřízenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Předčítání + F7 Seznam odkazů
Předčítání + F5 Seznam orientačních bodů
Předčítání + F6 Seznam nadpisů
Předčítání + Ctrl + F Funkce Najít v Předčítání
Předčítání + F3 Pokračovat v hledání směrem dopředu
Předčítání + Shift + F3 Pokračovat v hledání směrem dozadu

 

Příkazy na numerické klávesnici

Stisknuté klávesy Akce
Předčítání + Home Přechod k první položce v okně
Předčítání + End Přechod k poslední položce v okně
Předčítání + Alt + Home Přečtení textu od začátku až ke kurzoru
Ctrl + Předčítání + Home Přechod na začátek textu
Ctrl + Předčítání + End Přechod na konec textu
Předčítání + Šipka vlevo Přechod na předchozí položku
Předčítání + Šipka vpravo Přechod na další položku
Předčítání + 5 (numerická klávesnice) Přečtení položky
Předčítání + dvakrát rychle stisknout 5 (numerická klávesnice)
Předčítání + Ctrl + dvakrát rychle stisknout 5 (numerická klávesnice)
Přečtení položky hláskovaně
Předčítání + Šipka nahoru Přečtení aktuálního řádku
Předčítání + Šipka dolů Spuštění čtení dokumentu
Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo Přečtení předchozího slova
Ctrl + Předčítání + 5 (numerická klávesnice) Přečtení aktuálního slova
Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo Přečtení dalšího slova
5 (numerická klávesnice) Přečtení aktuálního znaku
Předčítání + Šipka nahoru
Ctrl + Předčítání + Šipka nahoru
Změna zobrazení
Předčítání + Minus (numerická klávesnice) Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému
Předčítání + Plus (numerická klávesnice) Nastavení fokusu na položku
Ctrl + Předčítání + Plus (numerická klávesnice) Zesílení hlasu
Ctrl + Předčítání + Minus (numerická klávesnice) Zeslabení hlasu
Alt + Předčítání + Plus
Alt + Předčítání + Minus
Změna režimu čtení interpunkce
Předčítání + Enter Provedení primární akce
Předčítání + Shift + Enter Přepnutí režimu vyhledávání

 

Starší rozložení klávesnice

Obecné příkazy

Stisknuté klávesy Akce
Klávesa s logem Windows + Ctrl + N Otevření nastavení Předčítání
Klávesa s logem Windows + Ctrl + Enter Spuštění nebo ukončení Předčítání
Předčítání + Esc Zastavení Předčítání
Předčítání + 1 Umožňuje přepnout nastavení, jestli bude probíhat učení se na základě vstupu.
Předčítání + Šipka vpravo Přechod na další položku
Předčítání + Šipka vlevo Přechod na předchozí položku
Předčítání + Šipka nahoru nebo dolů Změna zobrazení
Předčítání + F1 Zobrazení seznamu příkazů
Předčítání + F2 Zobrazení příkazů pro aktuální položku
Předčítání + Enter Provedení primární akce
Předčítání + Shift + Enter Přepnutí režimu vyhledávání
Předčítání + C Přečtení aktuálního data a času
Předčítání + Shift + D Popsání obrázku pomocí online služby
Předčítání + E
Předčítání + Alt + F
Poskytnout zpětnou vazbu k Předčítání
Předčítání + Z Zamknout klávesu programu Předčítání
Předčítání + Shift + F12 Zapnout nebo vypnout vývojářský režim
Předčítání + X Předání kláves aplikaci
Předčítání + Num Lock Zapnutí nebo vypnutí režimu myši
Stisknutí klávesy Caps Lock dvakrát rychle za sebou Zapnutí nebo vypnutí funkce Caps Lock

 

Úprava nastavení řeči

Stisknuté klávesy Akce
Předčítání + Šipka nahoru Zesílení hlasu
Předčítání + Šipka dolů Zeslabení hlasu
Předčítání + Plus (+)
Předčítání + Plus (numerická klávesnice)
Zrychlení hlasu
Předčítání + Minus (-)
Předčítání + Minus (numerická klávesnice)
Zpomalení hlasu
Předčítání + Alt + symbol Plus (+)
Předčítání + Alt + symbol Minus (-)
Předčítání + Alt + Plus (numerická klávesnice)
Předčítání + Alt + Minus (numerická klávesnice)
Změna režimu čtení interpunkce
Předčítání + A
Předčítání + Ctrl + Plus (+)
Předčítání + Ctrl + Plus (numerická klávesnice)
Zvýšení režimu podrobností
Předčítání + Ctrl + Minus (-)
Předčítání + Ctrl + Minus (numerická klávesnice)
Snížení režimu podrobností
Předčítání + F12 Přepnutí na čtení znaků
Předčítání + Lomítko (/) Přečtení kontextu
Alt + Předčítání + Lomítko (/) Změna nastavení, kolik kontextu se přečte (úroveň podrobností)
Ctrl + Předčítání + Lomítko (/) Změna pořadí čtení kontextu

 

Čtení a práce s textem

Stisknuté klávesy Akce
Ctrl Zastavení čtení
Předčítání + D Přečtení položky
Předčítání + S Přečtení položky hláskovaně
Předčítání + 0 (nula) Upřesnění čtení položky
Předčítání + T Přečtení záhlaví okna
Předčítání + W Přečtení okna
Předčítání + V Opakování fráze
Předčítání + R Čtení od kurzoru
Shift + Předčítání + Levá hranatá závorka Spuštění čtení dokumentu
Předčítání + H Přečtení dokumentu
Předčítání + Levá hranatá závorka (]) Přečtení textu od začátku až ke kurzoru
Předčítání + Shift + U Přečtení předchozí stránky
Předčítání + Ctrl + U Přečtení aktuální stránky
Předčítání + U Přečtení další stránky
Předčítání + Shift + I Přečtení předchozího odstavce
Předčítání + Ctrl + I Přečtení aktuálního odstavce
Předčítání + I Přečtení dalšího odstavce
Předčítání + Ctrl + M Přečtení předchozí věty
Předčítání + Ctrl + Čárka (,) Přečtení aktuální věty
Předčítání + Ctrl + Tečka (.) Přečtení další věty
Předčítání + Shift + O Přečtení předchozího řádku
Předčítání + Ctrl + O Přečtení aktuálního řádku
Předčítání + O Přečtení dalšího řádku
Předčítání + Shift + P Přečtení předchozího slova
Předčítání + Ctrl + P Přečtení aktuálního slova
Předčítání + P Přečtení dalšího slova
Předčítání + Shift + Levá hranatá závorka ([) Přečtení předchozího znaku
Předčítání + Ctrl + Levá hranatá závorka ([) Přečtení aktuálního znaku
Předčítání + Levá hranatá závorka ([) Přečtení dalšího znaku
Předčítání + F Přečtení další skupiny informací o formátování
Shift + Předčítání + F Přečtení předchozí skupiny informací o formátování
Předčítání + Y Přechod na začátek textu
Předčítání + B Přechod na konec textu
Shift + Předčítání + P Přechod na další nadpis
Předčítání + Shift + J Přechod na předchozí nadpis
Předčítání + P Přechod na další odkaz
Předčítání + Shift + L Přechod na předchozí odkaz
Předčítání + Shift + Šipka dolů Přečtení aktuálního výběru

 

Procházení tabulek

Stisknuté klávesy Akce
Předčítání + F3 Přechod na další buňku na řádku
Předčítání + Shift + F3 Přechod na předchozí buňku na řádku
Předčítání + F4 Přechod na další buňku ve sloupci
Předčítání + Shift + F4 Přechod na předchozí buňku ve sloupci
Předčítání + F10 Přečtení záhlaví aktuálního řádku
Předčítání + F9 Přečtení záhlaví aktuálního sloupce
Předčítání + F8 Přečtení aktuálního řádku
Předčítání + F7 Přečtení aktuálního sloupce
Předčítání + F5 Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází
Předčítání + F6 Přechod na buňku tabulky
Předčítání + Shift + F6 Přechod na obsah buňky
Ctrl + Předčítání + P Přechod na následující tabulku
Předčítání + Shift + K Přechod na předchozí tabulku

 

Příkazy fokusu Předčítání

Stisknuté klávesy Akce
Předčítání + Home Přechod k první položce v okně
Předčítání + End Přechod k poslední položce v okně
Předčítání + Backspace Návrat o jednu položku
Předčítání + N Přechod na hlavní orientační bod
Předčítání + G Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému
Předčítání + vlnovka (~) Nastavení fokusu na položku
Předčítání + Insert Přechod na odkazovanou položku
Předčítání + Shift + Insert Přeskočení na anotovaný obsah
Ctrl + Předčítání + Šipka nahoru Přechod na nadřazenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Ctrl + Předčítání + Šipka vpravo Přechod na další položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Ctrl + Předčítání + Šipka vlevo Přejít na předchozí položku stejné úrovně (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Ctrl + Předčítání + Šipka dolů Přechod na první podřízenou položku (pokud je dostupná strukturovaná navigace)
Předčítání + Q Přechod na poslední položku v obsahové oblasti

Dotyková gesta Předčítání


Použití gesta  Akce
Dotyk nebo přetažení jedním prstem Přečtení textu, na kterém je položený prst
Dvojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce druhým prstem Aktivace primární akce
Trojí klepnutí nebo podržení jedním prstem a poklepání kamkoli na obrazovce druhým prstem Aktivace sekundární akce
Podržení jedním prstem a klepnutí kamkoli na obrazovce dvěma prsty Zahájení přetahování nebo zvláštní možnosti kláves
Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem Přechod na další nebo předchozí položku
Rychlý pohyb nahoru nebo dolů jedním prstem Změna zobrazení
Klepnutí jednou dvěma prsty Zastavení čtení Předčítáním
Jedno klepnutí třemi prsty Změna režimu podrobností
Jedno klepnutí čtyřmi prsty Zobrazení příkazů programu Předčítání pro aktuální položku
Poklepání dvěma prsty Zobrazení místní nabídky
Poklepání třemi prsty Přečtení atributů textu
Poklepání čtyřmi prsty Otevření režimu hledání
Klepnutí třikrát čtyřmi prsty Zobrazení všech příkazů programu Předčítání
Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty Posouvání
Potáhnutí doleva nebo doprava třemi prsty Posunutí tabulátoru dopředu nebo zpátky
Potažení nahoru třemi prsty Přečtení aktuálního okna
Potažení dolů třemi prsty Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání
Potáhnutí nahoru nebo dolů čtyřmi prsty Zapnutí nebo vypnutí sémantického přiblížení, když se podporuje
Potáhnutí doleva nebo doprava čtyřmi prsty Přesunutí kurzoru Předčítání na začátek nebo konec lekce

 

Dále: Příloha C: Podporované braillské řádky

Zpátky na Obsah