Kapitola 2: Základy práce s Předčítáním

Tato kapitola vysvětluje navigaci pomocí klávesnice v programu Předčítání. Jde o pohyb po obrazovce, hledání a spouštění aplikací a změny nastavení, co má Předčítání číst. Vysvětluje taky základní podrobnosti o nastavení rychlosti řeči Předčítání, hlasitosti a postupu při zastavení řeči.

Základní navigace pomocí klávesnice ve Windows

Klávesa Tab, kurzorové a funkční klávesy

Klávesa Tab nebo kurzorové klávesy (klávesy se šipkami) ve Windows slouží k procházení aplikací a webových stránek. Některé klávesnice taky mají funkční klávesy umístěné nad číselnými klávesami v horní části klávesnice. V některých aplikacích je možné funkční klávesy používat k navigaci. Na některých klávesnicích jsou některé funkční klávesy naprogramované tak, aby prováděly akce související s hardwarem, jako je nastavení hlasitosti. Pokud má vaše klávesnice klávesu Fn (funkční), musíte v případě, že chcete používat funkční klávesu pro jiné akce, současně stisknout klávesu Fn a funkční klávesu.

Klávesa Caps Lock

Když je zapnutý program Předčítání, stiskněte klávesu Caps Lock (klávesa programu Předčítání) spolu s ostatními klávesami, abyste mohli procházet položky na obrazovce a pracovat s nimi.

V nastavení programu Předčítání můžete zamknout jeho klávesu, abyste nemuseli stisknout klávesu Caps Lock pro každý příkaz. Když je program Předčítání zapnutý, otevřete jeho nastavení na hlavním panelu, vyberte Obecné a potom vyberte Zamknout klávesy programu Předčítání, aby je nebylo nutné stisknout před každým příkazem (Caps Lock).

Klávesové zkratky Windows

Systém Windows a aplikace pro Windows obsahují klávesové zkratky, které můžete používat společně s příkazy pro Předčítání. Například stisknutím klávesy s logem Windows  otevřete nabídku Start. Nebo pokud chcete otevřít Centrum akcí, stiskněte klávesu s logem Windows  + A.

Seznam klávesových zkratek, které můžete používat ve Windows, najdete v tématu Klávesové zkratky ve Windows.

Seznam klávesových zkratek v aplikacích pro Windows najdete v tématu Klávesové zkratky v aplikacích.

Zobrazení programu Předčítání

Pokud nechcete používat jenom základní klávesové příkazy s využitím klávesy Tab, kurzoru a funkčních kláves, použijte zobrazení programu Předčítání.

Zobrazení programu Předčítání umožňují změnit způsob, jakým tento program naviguje v aplikacích a na webových stránkách. Patří mezi ně: položky, znaky, slova, řádky, odstavce, odkazy, záhlaví, tabulky, orientační body a návrhy.

Když spustíte program Předčítání, jsou výchozím zobrazením Položky. Položka může být cokoli: tlačítko v aplikaci, odkaz nebo text na webové stránce. Pokud se chcete posouvat po položkách, stiskněte kombinaci Caps Lock + Šipka vlevo nebo Caps Lock + Šipka vpravo. Když najdete položku, kterou chcete aktivovat, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock + Enter. Pokud má Předčítání přečíst aktuální položku, stiskněte Caps Lock + D. Pokud má Předčítání zopakovat poslední slova, stiskněte Caps lock + V.

Pokud chcete změnit zobrazení programu Předčítání, stiskněte klávesy Caps Lock + Šipka nahoru nebo Caps Lock + Šipka dolů.


Návrhy

Návrhy jsou k dispozici, když v některých aplikacích nebo částech Windows zadáte informace do textového pole. Například se návrhy zobrazují při psaní textu do vyhledávacího pole po stisknutí klávesy s logem Windows. Když je k dispozici návrh, Předčítání to signalizuje přehráním zvuku a hlasové zprávy.

Když je návrh k dispozici, stiskněte Caps Lock + Šipka dolů pro přechod do zobrazení Návrhy a potom Caps Lock + Šipka vlevo nebo Caps Lock + Šipka vpravo pro přechod na návrh. Návrh vyberete stisknutím kláves Caps Lock + Enter. Nebo procházejte návrhy pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů a stisknutím klávesy Enter daný návrh vyberte.

Orientační body

Orientační body jsou skupiny položek, které jsou k dispozici v některých aplikacích a na webových stránkách. Ve Windows 10 mají orientační body taky aplikace pro Windows Store a aplikace Počasí. Orientační body jsou taky v některých funkcích Windows, jako je nabídka Start. Pokud chcete zjistit, jestli je orientační bod k dispozici, stiskněte Caps Lock + Šipka nahoru, čímž přepnete do zobrazení orientačních bodů, a potom se můžete pomocí Caps Lock + Šipka vlevo nebo Caps Lock + Šipka vpravo mezi nimi pohybovat.

Procházení aplikací a webových stránek

Hledání a spouštění aplikací

Pokud chcete ve Windows 10 rychle najít nějakou aplikaci, stiskněte na klávesnici klávesu s logem Windows , čímž otevřete nabídku Start a umístíte fokus do vyhledávacího pole. Zadejte název aplikace, kterou hledáte, a otevřete ji stisknutím klávesy Enter.

Přepínání mezi aplikacemi

Pokud chcete přepínat mezi aplikacemi spuštěnými v počítači, přidržte klávesu Alt a pak stiskněte klávesu Tab. Při přepínání mezi spuštěnými aplikacemi vyslovuje Předčítání jejich názvy. Jakmile najdete aplikaci, kterou chcete použít, uvolněte obě klávesy.

Pokud budete chtít v libovolném okamžiku zjistit, která aplikace nebo část Windows má fokus, stiskněte Caps Lock + W, aby se přečetl název a obsah příslušného okna.

Rychle prozkoumání obsahu v režimu procházení

Při otevření aplikace nebo webové stránky můžete získat rychlý přehled pomocí režimu procházení, což je režim pro čtení a navigaci v programu Předčítání. Když chcete zapnout režim procházení, stiskněte Caps Lock+Mezerník. Potom se pomocí následujících příkazů můžete pohybovat podle nadpisů, orientačních bodů nebo odkazů.

 Stisknutá klávesa Akce
 H nebo Shift+H a Alt+Šipka dolů nebo Alt+Šipka nahoru Přechod na další nebo předchozí nadpis
 D nebo Shift+D Přechod na další nebo předchozí orientační bod
 K nebo Shift+K a Alt+Šipka vpravo nebo Alt+Šipka vlevo Přechod na další nebo předchozí odkaz


Pokud si chcete obsah přečíst podrobněji, přecházejte pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů na další nebo předchozí řádek textu. Alternativou je stisknutí Caps Lock + M, po kterém začne Předčítání číst souvisle od aktuálního místa.

Další informace o použití režimu procházení, včetně seznamu dalších příkazů, obsahuje Kapitola 3: Práce s režimem procházení.

Další informace o čtení textu obsahuje Kapitola 4: Čtení textu.

Změna rychlosti a hlasitosti řeči

Hlasitost nebo rychlost programu Předčítání můžete změnit. Pokud chcete změnit hlasitost programu Předčítání, stisknutím kláves Caps Lock + Page Up hlasitost zvyšte a stisknutím kláves Caps Lock + Page down ji snižte.

Pokud chcete změnit rychlost, jakou program Předčítání mluví, stiskněte klávesy Caps Lock + Plus (+) a Caps Lock + Minus (-).

Zastavení předčítání programem Předčítání

Pokud budete kdykoli chtít čtení programem Předčítání zastavit, stiskněte klávesu Ctrl nebo zvolte jiný příkaz.

Poskytnutí zpětné vazby

Vaše zpětná vazba nám pomůže program Předčítání dál vylepšovat. Pokud chcete napsat zpětnou vazbu, stiskněte Caps Lock+E+E (E stiskněte dvakrát) a zadejte komentáře k programu Předčítání. Stisknutím Caps Lock+E nám dejte vědět, co se vám na tom, co aktuálně děláte, nezdá. Taky můžete nechat komentáře na webu Microsoft Accessibility User Voice. Pokud chcete navíc získat technickou podporu pro program Předčítání nebo jiné pomocné technologie od Microsoftu, kontaktujte Microsoft Disability Answer Desk.


Další: Kapitola 3: Práce s režimem procházení

Zpátky na obsah

Vlastnosti

ID článku: 22808 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor