Kapitola 3: Práce s režimem procházení

Platí pro: Windows 10

Tato kapitola popisuje režim navigace a čtení, který se označuje jako režim procházení. Režim procházení umožňuje navigovat v aplikacích, e-mailech a na webových stránkách pomocí šipkových kláves. Budete také moct používat běžné klávesové zkratky pro čtení textu a přechod přímo na nadpisy, odkazy, tabulky a orientační body

Základní informace o režimu procházení

Když chcete zapnout nebo vypnout režim procházení, stiskněte klávesy Předčítání + Mezerník.

Pokud je režim procházení zapnutý, umožňuje procházet aplikace a webové stránky pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů. Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku aktivujete položku, kterou chcete použít, jako je tlačítko v aplikaci, odkaz na webové stránce nebo textové pole.

Režim procházení se zapne automaticky, když k prohlížení webu použijete Microsoft Edge nebo Google Chrome. Také se automaticky zapne, když otevřete jakoukoli aplikaci pro Windows, ve které jste ho dříve zapnuli.

Pokud režim procházení u některé aplikace vypnete, zůstane v dané aplikaci vypnutý do té doby, než ho znovu zapnete. Režim procházení se automaticky vypne v textových polích pro úpravy, abyste mohli zadávat text. Opětovným stisknutím šipky nahoru nebo dolů textové pole pro úpravy opustíte a vrátíte se do režimu procházení.

Příkazy režimu procházení

Když je režim procházení zapnutý, můžete k procházení aplikací a webových stránek používat následující klávesy.

Poznámka: Pokud v režimu procházení slyšíte tiché přestávky, může to být způsobeno tím, že se Předčítání zastavuje na interpunkčních znaménkách. Pokud chcete, aby vás Předčítání informovalo o interpunkci, můžete podrobnost čtení interpunkce zvýšit stisknutím klávesové zkratky Předčítání + Alt + Plus (+) nebo Minus (-).

Stisknuté klávesy Akce
Předčítání + Mezerník Přepnutí režimu procházení
Enter
MEZERNÍK
Primární akce
SHIFT + ENTER
Shift + Mezerník
Sekundární akce
Home Přechod na první znak na řádku a jeho přečtení
End Přechod na poslední znak na řádku a jeho přečtení
P Přečtení dalšího odstavce
Shift + P Přečtení předchozího odstavce
Ctrl + Šipka dolů Přečtení dalšího řádku
Ctrl + Šipka nahoru Přečtení předchozího řádku
Ctrl + Šipka vpravo Přečtení dalšího slova
Ctrl + Šipka vlevo Přečtení předchozího slova
Šipka vpravo Přečtení dalšího znaku
Šipka vlevo Přečtení předchozího znaku
Ctrl + Home Přechod na první řádek textu a jeho přečtení
Ctrl + End Přechod na poslední řádek textu a jeho přečtení
Šipka dolů Přechod na další text nebo položku
Šipka nahoru Přechod na předchozí text nebo položku
1 Přeskočení na další nadpis na úrovni 1
Shift + 1 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 1
2 Přeskočení na další nadpis na úrovni 2
Shift + 2 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 2
3 Přeskočení na další nadpis na úrovni 3
Shift + 3 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 3
4 Přeskočení na další nadpis na úrovni 4
Shift + 4 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 4
5 Přeskočení na další nadpis na úrovni 5
Shift + 5 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 5
6 Přeskočení na další nadpis na úrovni 6
Shift + 6 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 6
7 Přeskočení na další nadpis na úrovni 7
Shift + 7 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 7
8 Přeskočení na další nadpis na úrovni 8
Shift + 8 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 8
9 Přeskočení na další nadpis na úrovni 9
Shift + 9 Přeskočení na předchozí nadpis na úrovni 9
B Přeskočení na další tlačítko
Shift + B Přeskočení na předchozí tlačítko
C Přeskočení na další pole se seznamem
Shift + C Přeskočení na předchozí pole se seznamem
D Přeskočení na další orientační bod
Shift + D Přeskočení na předchozí orientační bod
E Přeskočení na další textové pole
Shift + E Přeskočení na předchozí textové pole
F Přeskočení na další pole formuláře
Shift + F Přeskočení na předchozí pole formuláře
H Přechod na další nadpis
Shift + H Přechod na předchozí nadpis
I Přeskočení na další položku
Shift + I Přeskočení na předchozí položku
K Přechod na další odkaz
Shift + K Přechod na předchozí odkaz
R Přeskočení na další přepínač
Shift + R Přeskočení na předchozí přepínač
T Přechod na následující tabulku
SHIFT+T Přechod na předchozí tabulku
X Přeskočení na další zaškrtávací políčko
Shift + X Přeskočení na předchozí zaškrtávací políčko

 

Výběr textu v režimu procházení

Tyto příkazy používejte, když chcete zkopírovat text z oblastí s obsahem, například z webů nebo e-mailů.

Stisknuté klávesy Akce
Shift + Šipka vpravo Výběr aktuálního znaku
Shift + Šipka vpravo Výběr předchozího znaku
Ctrl + Shift + Šipka vpravo Výběr aktuálního slova
Ctrl + Shift + Šipka vlevo Výběr předchozího slova
Shift + Šipka dolů Výběr aktuálního řádku
Shift + Šipka nahoru Výběr předchozího řádku
Ctrl + Shift + Šipka dolů Výběr aktuálního odstavce
Ctrl + Shift + Šipka nahoru Výběr předchozího odstavce
SHIFT + HOME Výběr až k začátku řádku
SHIFT + END Výběr až do konce řádku
CTRL + SHIFT + HOME Výběr až k začátku dokumentu
CTRL + SHIFT + END Výběr až do konce dokumentu
Shift + Page down Výběr aktuální stránky
Shift + Page up Výběr předchozí stránky
F9 Označení začátku nebo konce bloku textu
F10 Výběr veškerého textu mezi značkou a aktuálním bodem
Ctrl + C Kopírování výběru
Ctrl + X Vyjmutí výběru
Ctrl + V Vložení výběru
Ctrl + A Výběr veškerého obsahu
Předčítání + Shift + Šipka dolů Přečtení výběru
Předčítání + Shift + dvakrát rychle Šipka dolů Hláskování výběru


Další: Kapitola 4: Čtení textu

Zpátky na Obsah