Kapitola 5: Dotykové ovládání Předčítání

Tato kapitola poskytuje podrobnosti o tom, jak používat program Předčítání s dotykovými gesty na podporovaných desktopových počítačích s Windows, a popisuje některá základní dotyková gesta ve Windows.

Spuštění a zastavení Předčítání

Pokud chcete Předčítání spustit na zařízení s Windows, které nemá klávesnici, stiskněte na zařízení současně tlačítko Start a tlačítko zesílení hlasitosti. Dalším stisknutím těchto tlačítek Předčítání vypnete.

Dotyková gesta

K práci s programem Předčítání a svým zařízením můžete používat gesta.

Pokud chcete prozkoumat a poslechnout si, jaké jsou na obrazovce položky, potáhněte prstem po obrazovce. Když uslyšíte položku, kterou chcete použít, poklepejte na obrazovku jedním prstem. Tím položku aktivujete. Pokud chcete procházet položky na obrazovce, rychle posouvejte doleva a doprava jedním prstem.

Jestli chcete přecházet po znacích, slovech, řádcích nebo odkazech, přejděte rychle nahoru nebo dolů, aby se změnilo zobrazení programu Předčítání. Když chcete, aby program Předčítání vyslovil jednotlivá písmena slova, pohybujte prstem rychle nahoru, až uslyšíte slovo „znaky“. Potom rychlými pohyby doleva a doprava procházejte slovo písmeno po písmenu.

Následující seznam uvádí důležitá gesta, která vám pomůžou začít:

  • Pokud chcete změnit zobrazení programu Předčítání, rychle přejeďte jedním prstem nahoru a dolů.
  • Pokud chcete procházet, rychle přejděte nahoru, dolů, doleva nebo doprava dvěma prsty.
  • Pokud chcete zobrazit místní nabídky, poklepejte dvěma prsty.
  • Pokud chcete změnit podrobnosti, jednou klepněte třemi prsty.
  • Pokud chcete nepřetržitě číst z aktuální pozice, potáhněte dolů třemi prsty. 
  • Pokud chcete posouvat tabulátor dopředu nebo zpátky, rychle přejeďte doleva nebo doprava třemi prsty.
  • Pokud chcete zobrazit seznam příkazů programu Předčítání, třikrát klepněte čtyřmi prsty.

Úplný seznam dotykových gest najdete v Příloze B: Klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání.

Další dotyková gesta pro Windows

Následující gesta jsou k dispozici taky ve Windows 10:

  • Pokud chcete otevřít Centrum akcí, potáhněte prstem z pravé strany obrazovky.
  • Pokud chcete otevřít zobrazení úloh, abyste mohli přepínat mezi aplikacemi a víc plochami, potáhněte prstem z levé strany obrazovky.

Zadávání dotykem

Když jste v oblasti pro úpravy, třeba v textovém poli, v dolní části obrazovky se zobrazí dotyková klávesnice a program Předčítání přehraje zvuk, který označuje, že se objevila klávesnice. Pokud chcete zadat text, poklepejte na znaky, které chcete zadat.

Jestli chcete text zadat rychleji, změňte nastavení programu Předčítání, aby se znaky zadaly hned, jak z nich zvednete prst. Jestli chcete tuto možnost vypnout, vyberte tlačítko Start , potom vyberte Nastavení , vyberte Usnadnění přístupu nakonec Předčítání. Použijte přepínač pod Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu z klávesnice a zapněte nastavení.


Další: Kapitola 6: Přizpůsobení programu Předčítání

Zpátky na obsah

Vlastnosti

ID článku: 22812 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor