Kapitola 7: Přizpůsobení Předčítání

Platí pro: Windows 10

Tato kapitola popisuje, jak přizpůsobit aplikaci Předčítání tak, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám, včetně změny způsobu spouštění Předčítání, rozsahu zpětné vazby, kterou uslyšíte při psaní, nastavení, jestli se při spuštění Předčítání zeslabí zvuk jiných aplikací, a změny přiřazení příkazů Předčítání ke klávesovým zkratkám podle vašich preferencí. Tato kapitola poskytuje také podrobné informace o tom, jak do Předčítání přidat další hlasy pomocí softwaru pro převod textu na řeč od jiných výrobců.

Většinu těchto možností najdete v nastaveních Předčítání po stisknutí klávesové zkratky klávesa s logem Windows  + Ctrl + N. Některé možnosti jsou ve starších nastaveních, která si zobrazíte stisknutím klávesové zkratky Alt + Tab po spuštění Předčítání a výběru okna Nastavení Předčítání.

Obecné nastavení (použití Předčítání)

 • Zapněte zástupce pro spuštění programu Předčítání. Předčítání můžete spouštět a zastavovat pomocí klávesy s logem Windows  + Ctrl + Enter na klávesnici nebo tlačítka Windows + tlačítka pro zesílení hlasitosti na dotykovém zařízení.

Zvolení, kdy se má Předčítání spouštět

 • Spustit Předčítání po přihlášení. Předčítání se automaticky spustí po přihlášení k počítači.
 • Spustit Předčítání před přihlášením pro všechny. Předčítání se spustí na počítači před tím, než se někdo přihlásí.

Synchronizace nastavení

Vyberte tlačítko Před přihlášením použít aktuální nastavení, pokud chcete, aby vaše nastavení Předčítání používali všichni uživatelé počítače. Tuto možnost doporučujeme, pokud chcete používat sériový braillský řádek.

Přizpůsobit hlas programu Předčítání

 • Zvolte hlas. Vyberte si z různých dostupných hlasů Předčítání ve vašem jazyce. Předčítání čte průměrně rychlostí maximálně 400 slov za minutu. Hlasy Microsoft David, Microsoft Zira a Microsoft Mark v angličtině však mají rychlost přibližně 800 slov za minutu.
 • Zjistěte, jak přidat další hlasy. Předčítání se dá používat se syntetizátory řeči založenými na normě SAPI 5. Hlasy se po instalaci zobrazí v seznamu hlasů, ze kterého si můžete vybrat. Mezi poskytovatele třetích stran patří Harpo Software, CereProc, NextUp, Elloquence a Vocalizer Expressive. Další informace o přidávání hlasů viz Příloha A: Podporované jazyky a hlasy.
 • Rychlost. Řídí rychlost, kterou Předčítání mluví.
 • Výška hlasu. Umožňuje upravit výšku hlasu Předčítání.
 • Hlasitost: Slouží k úpravě hlasitosti, kterou Předčítání mluví.
 • Vybrat výstupní zvukové zařízení pro Předčítání. Předčítání umožňuje vybrat výchozí zvukové zařízení.
 • Zdůraznit formátovaný text. Hlas Předčítání bude klást větší důraz na naformátovaný text.
 • Zapnout intonační pauzy. Intonační pauzy jsou pauzy pro interpunkci, aby mluvené slovo znělo přirozeněji. Tato možnost je k dispozici pouze pro některé hlasy.
 • Snížit hlasitost ostatních aplikací. Hlasitost zvuku z jiných aplikací se sníží, abyste lépe slyšeli Předčítání.

Změnit množství obsahu, které uslyšíte

 • Slyšet při psaní názvy znaků. Znak se přečte hned, jak ho napíšete. Toto nastavení je možné také přepínat stisknutím kombinace Předčítání + 2.
 • Slyšet při psaní slova. Napsaná slova se přečtou hned, jak je napíšete.
 • Číst nahlas chyby v Předčítání. Předčítání hlásí chyby jako „žádný další orientační bod“ nebo „žádná další položka“.
 • Přehrávat zvuková vodítka. Při akcích, jako je například provedení některého příkazu Předčítání, nebo v případě, že jsou k dispozici návrhy, přehraje Předčítání zvuk.
 • Přehrávat tipy k interakci. Předčítání oznamuje, jak pracovat s ovládacími prvky, jako jsou tlačítka.
 • Změnit úroveň podrobností, které Předčítání poskytuje o textu. Možnosti: Jen text, Záhlaví a chyby, Základní formátování, Další poznámky, Rozšířené formátování, Informace o rozložení a animacích.
 • Změnit úroveň podrobností kontextu, které Předčítání poskytuje pro tlačítka a další ovládací prvky. Možnosti: Žádný kontext, Jen zvuky, Bezprostřední kontext, Název a typ bezprostředního kontextu, Úplný kontext nového ovládacího prvku a Úplný kontext starých i nových ovládacích prvků.
 • Umožňuje upravit pořadí čtení kontextu pro tlačítka a jiné ovládací prvky. Vyberte, jestli má Předčítání číst kontext před nebo po aktuální položce. Můžete také použít následující klávesové zkratky:
  • Pokud chcete kdykoli slyšet aktuální kontext, stiskněte Předčítání + lomítko (/).
  • Pokud chcete změnit úroveň kontextu, který se bude číst, stiskněte Předčítání + Alt + lomítko (/).
  • Pokud chcete změnit, jestli se kontext bude číst před nebo po aktuální položce, stiskněte Předčítání + Ctrl + lomítko (/).

Zvolit nastavení klávesnice

 • Vyberte rozložení klávesnice. Standardní rozložení klávesnice Předčítání se více podobá rozložení klávesnice, se kterým jste se mohli setkat u jiných čteček obrazovky. Pokud chcete používat původní rozložení klávesnice Předčítání, vyberte starší verzi klávesnice. Další informace o příkazech pro jednotlivé klávesnice najdete v tématu Příloha B: Rozložení klávesnice a dotyková gesta Předčítání.
 • Vybrat modifikační klávesu pro Předčítání. Můžete vybrat, jestli chcete v příkazech Předčítání používat Caps Lock nebo Insert nebo obě klávesy. Ve výchozím nastavení se jako klávesa Předčítání používají klávesy Caps Lock a Insert. Obě tyto klávesy můžete použít v libovolném příkazu, který používá klávesu Předčítání.
 • Zamknout klávesy Předčítání. Nemusíte stisknout klávesu Předčítání (Caps Lock nebo Insert) před každým příkazem. Například pokud chcete přečíst následující slovo, stiskněte L namísto klávesové zkratky Předčítání + L. Klávesu Předčítání můžete uzamknout i stisknutím klávesové zkratky Předčítání + Z.
 • Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu. Znaky se zadají, když zvednete prst z dotykové klávesnice.

Přizpůsobení klávesových zkratek pro Předčítání

Přizpůsobení klávesových zkratek Předčítání pro lepší ovládání a snadné používání:

 1. Zvolte příkaz k přizpůsobení.
 2. Vyberte Změnit klávesovou zkratku příkazu.
 3. V okně Zadat klávesovou zkratku zadejte klávesovou zkratku, kterou chcete na klávesnici používat. Použijte libovolnou kombinaci modifikačních kláves (Ctrl, Shift Alt, Caps Loc nebo klávesu s logem Windows) společně s nemodifikační klávesou. Funkční klávesy a klávesy na numerické klávesnici používejte bez modifikátorů.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení příkazů, vyberte Obnovit výchozí. Pokud chcete najít toto nastavení, stiskněte klávesovou zkratku Alt + Tab po spuštění Předčítání, vyberte okno Nastavení Předčítání a zvolte Příkazy.

Použít kurzor programu Předčítání

 • Zobrazovat kurzor Předčítání na obrazovce. Kurzor Předčítání je zvýrazněný modrým polem fokusu.
 • Povolit, aby textový kurzor sledoval kurzor Předčítání. Když je tato možnost zapnutá, bude Předčítání přesouvat textový kurzor při navigaci na bázi zobrazení, jako jsou znaky nebo slova.
 • Kurzor Předčítání sleduje fokus klávesnice. Když je toto nastavení zapnuté, bude kurzor Předčítání synchronizovaný s kurzorem systému, pokud to bude možné.
 • Čtěte a používejte obrazovku pomocí myši. Když je tato možnost zapnutá, Předčítání čte, co je pod kurzorem. Ovládat pohyb myši na obrazovce pomocí numerické klávesnice.
 • Vyberte režim pohybu kurzoru v Předčítání. K dispozici jsou dva režimy: normální a pokročilý. Normální režim Předčítání umožňuje přecházet mezi různými položkami, jako jsou odkazy, tabulky a další prvky. V pokročilém režimu můžete kurzorem Předčítání pohybovat programovým vyjádřením aplikace. Pokud chcete najít toto nastavení, stiskněte klávesovou zkratku Alt + Tab po spuštění Předčítání, vyberte okno Nastavení Předčítání a zvolte Navigace.

Použít Braillovo písmo (Preview)

Pokud chcete s Předčítáním používat braillský řádek, vyberte tlačítko Stáhnout a nainstalovat Braillovo písmo. Další informace viz Příloha C: Podporované braillské řádky.

Pomoct zdokonalit Předčítání

Zapněte přepínací tlačítko, pokud chcete odesílat diagnostická data a data o výkonu při používání Předčítání. Pokud chcete poslat zpětnou vazbu k programu Předčítání, stiskněte Předčítání + Alt + F.

 

Další: Kapitola 8: Používání Předčítání s Braillovým písmem

Zpátky na Obsah