Kapitola 6: Přizpůsobení programu Předčítání

Tato kapitola popisuje, jak přizpůsobit program Předčítání tak, aby odpovídal vašim potřebám, včetně změny způsobu spouštění programu, rozsahu zpětné vazby, kterou při psaní uslyšíte, nastavení, jestli se zeslabí zvuk jiných aplikací při spuštění Předčítání, a změny přiřazení příkazů Předčítání ke klávesovým zkratkám podle vašich preferencí. Tato kapitola poskytuje taky podrobnosti o používání softwaru jiných výrobců pro převod textu na řeč, aby se do programu Předčítání přidaly další hlasy.

V nastavení Předčítání je k dispozici většina možností. Stačí otevřít nastavení Předčítání na hlavním panelu, když je tato funkce zapnutá.

Nastavení se dělí do čtyř kategorií: obecné nastavení, nastavení navigace, nastavení hlasu a nastavení příkazů.


Obecné nastavení

 • Zapněte zástupce pro spuštění programu Předčítání. Předčítání můžete spouštět a zastavovat pomocí klávesy s logem Windows+Enter na klávesnici nebo tlačítka Windows+zesílení hlasitosti na dotykovém zařízení.
 • Zamknout klávesy programu Předčítání (Caps Lock): Nemusíte stisknout tlačítko Předčítání (Caps Lock) před každým příkazem. Když třeba budete chtít přejít na další odkaz, stiskněte L místo Caps Lock+L.
 • Slyšet při psaní názvy znaků: Znak se přečte hned, jak ho napíšete. Tato možnost se dá zapnout taky stisknutím Caps Lock+F12.
 • Slyšet při psaní slova: Napsaná slova se přečtou hned, jak je napíšete.
 • Číst nahlas chyby v programu Předčítání: Předčítání hlásí chyby jako „žádný další orientační bod“ nebo „žádná další položka“.
 • Zvýraznit kurzor: Kurzor je zvýrazněný modrým polem fokusu.
 • Přehrát zvukové signály: Předčítání přehrává zvuky, třeba když přepínáte mezi okny, otevřete nabídku Start nebo přecházíte dopředu nebo zpátky na různé položky.
 • Číst rady a tipy k položkám uživatelského rozhraní: Předčítání oznamuje, jak pracovat s položkami.
 • Snížit hlasitost ostatních aplikací: Hlasitost zvuku z jiných aplikací se sníží, abyste slyšeli Předčítání.
 • Zachovat oznámení. Oznámení můžou být zachovaná od 30 sekund do 10 minut.

Nastavení navigace

 • Číst a používat obrazovku pomocí myši: Když je tato možnost zapnutá, Předčítání čte, co je pod kurzorem. Pohyb myši ovládejte pomocí numerické klávesnice.
 • Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu: Znaky se zadají, když zvednete prst z dotykové klávesnice.
 • Kurzor programu Předčítání bude sledovat fokus klávesnice : Když je tato možnost zapnutá, Předčítání bude sledovat fokus klávesnice při použití klávesy Tab, kurzoru nebo jiných kláves pro navigaci.
 • Povolit, aby textový kurzor sledoval kurzor programu Předčítání: Když je tato možnost zapnutá, bude Předčítání přesouvat textový kurzor při navigaci na bázi zobrazení, jako jsou znaky nebo slova.
 • Vyberte režim pohybu kurzoru v programu Předčítání: K dispozici jsou dva režimy: normální a pokročilý. Normální režim Předčítání umožňuje přecházet mezi různými položkami, jako jsou odkazy, tabulky a další prvky. V pokročilém režimu můžete kurzorem Předčítání pohybovat programovým vyjádřením aplikace.

Nastavení hlasu

 • Rychlost: Řídí rychlost, kterou Předčítání mluví.
 • Hlasitost: Slouží k úpravě hlasitosti, kterou Předčítání mluví.
 • Výška hlasu: Umožňuje upravit výšku hlasu programu předčítání.
 • Vyberte jiný hlas. Vyberte z různých dostupných hlasů programu Předčítání ve vašem jazyce.

Rychlejší hlasy

Předčítání čte průměrně maximálně nebo přibližně 400 slov za minutu. Následující hlasy ale nabízejí rychlost přibližně 800 slov za minutu:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Další hlasy

Předčítání se dá používat se syntetizátory řeči založenými na normě SAPI 5. Hlasy se po instalaci zobrazí v seznamu hlasů, ze kterého si můžete vybrat.

Tady jsou některé možnosti dostupné od jiných poskytovatelů:

Nastavení příkazů

Přizpůsobení klávesových zkratek programu Předčítání pro zajištění vyšší kontroly a lepších možností používání:

Přizpůsobení klávesových zkratek pro Předčítání

 1. Zvolte příkaz k přizpůsobení.
 2. Vyberte Změnit klávesovou zkratku příkazu.
 3. V okně Zadat klávesovou zkratku zadejte klávesovou zkratku, kterou chcete používat. Použijte libovolnou kombinaci modifikačních kláves (Ctrl, Shift Alt, Caps Loc nebo klávesu s logem Windows) společně s nemodifikační klávesou. Funkční klávesy a klávesy na numerické klávesnici používejte bez modifikátorů.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení příkazů, vyberte Obnovit výchozí.


Další: Příloha A: Podporované jazyky v Předčítání

Zpátky na obsah

Vlastnosti

ID článku: 22818 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor