Pokud uživatel serveru Exchange Server 2007 odešle e-mailovou zprávu příjemci, zobrazí se oznámení o nedoručení 550 5.1.3

Příznaky

Uživatel serveru Exchange Server 2007 se pokouší odeslat e-mailovou zprávu příjemci, jehož adresa SMTP má tvar user.@contoso.com nebo user..lastname@contoso.com. V tomto případě e-mailová zpráva není doručena. Uživateli se rovněž zobrazí následující oznámení o nedoručení:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Poznámka: Uživatel rovněž nemůže od tohoto typu adresy SMTP přijímat e-mailové zprávy.

Příčina

K těmto potížím dochází, protože tyto adresy SMTP neodpovídají specifikaci RFC.

Řešení

Tyto potíže lze odstranit instalací následující kumulativní aktualizace:
2407025 Popis kumulativní aktualizace 2 pro Exchange Server 2007 Service Pack 3
Po dokončení instalace této aktualizace je třeba přidat do souboru Edgetransport.exe.config novou položku a povolit tak na serveru tuto aktualizaci. Postupujte takto:
  1. Na serveru se systémem Exchange 2007 se spuštěnou rolí Přenos rozbočovače spusťte Průzkumníka Windows a vyhledejte soubor EdgeTransport.exe.config. Tento soubor je umístěn v podadresáři Bin adresáře Exchange Server. Příklad umístění souboru: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Vytvořte záložní kopii souboru EdgeTransport.exe.config file a přejmenujte ji na EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Otevřete soubor EdgeTransport.exe.config a do sekce <appSettings> přidejte následující řádek:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Uložte soubor.
  5. Restartujte službu Přenos serveru Exchange.
Poznámky:
  • Jakmile nainstalujete tuto aktualizaci a přidáte položku do souboru Edgetransport.exe.config, formát adresy odesilatele, která neodpovídá specifikaci RFC, se změní na "user.”@contoso.com. Tato změna formátu umožní odpovídat na tyto e-mailové zprávy.
  • Tato aktualizace neumožňuje odesílat nové e-mailové zprávy na adresy nevyhovující specifikaci RFC. K tomuto účelu je třeba vložit místní část e-mailové adresy do uvozovek (např. "user.”@contoso.com). Některé servery nerozpoznávají, že adresa SMTP "user.”@contoso.com je adresou user.@contoso.com. V takovém případě se znovu může zobrazit oznámení o nedoručení.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Další informace o specifikaci RFC naleznete na následujícím webu IETF:
Vlastnosti

ID článku: 2282570 - Poslední kontrola: 12. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor