Záznam postupu za účelem reprodukce problému

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Nástroj Záznam postupu (ve Windows 7 nazvaný Záznam postupu při potížích), je program, který vám pomůže vyřešit problém s vaším zařízením tak, že zaznamená přesný postup toho, jak jste k problému došli. Tento záznam pak můžete odeslat pracovníkům odborné podpory, kterým to pomůže problém diagnostikovat.


Záznam a uložení postupu na počítači

 1. Pokud chcete spustit nástroj Záznam postupu, klikněte na tlačítko Start a pak vyberte Příslušenství Windows > Záznam postupu (ve Windows 10) nebo Příslušenství > Záznam postupu při potížích (ve Windows 7 nebo Windows 8.1).
 2. Klikněte na Zahájit záznam.
 3. Proveďte postup, při kterém jste došli k problému, který se snažíte diagnostikovat. Záznam můžete kdykoli pozastavit nebo obnovit.
 4. (Volitelné) Během nahrávání klikněte na Přidat komentář, pomocí myši vyberte část obrazovky, kterou chcete okomentovat, zadejte komentář a klikněte na OK.
 5. Až skončíte, klikněte na Ukončit záznam.
 6. Zkontrolujte záznam postupu, který jste provedli, a ujistěte se, že zobrazuje vše, co zobrazit chcete. Klikněte na Uložit, zadejte název souboru .zip, vyberte, kam se má soubor uložit a klikněte na Uložit. Nyní můžete tento soubor .zip odeslat jako přílohu člověku, který vám pomáhá řešit problém s vaším počítačem. Prohlížet se dá v libovolném webovém prohlížeči.

Úprava nastavení

 1. V nástroji Záznam postupu klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Nápověda a vyberte Nastavení.
 2. Můžete změnit následující:
   • Výstupní soubor. Pokud nechcete zadávat umístění a název souboru pokaždé, když budete ukládat soubor, klikněte na Procházet a nastavte výchozí umístění a název souboru.
   • Povolit vytváření snímků obrazovky. Pokud nechcete pořizovat snímky obrazovky (například pokud jsou na vaší obrazovce osobní údaje, které nechcete sdílet), vyberte možnost Ne. Aplikace bude nadále zaznamenávat textový popis vašeho postupu.
   • Počet posledních snímků obrazovek, které mají být ukládány. Výchozí hodnota je 25 snímků, pokud jich potřebujete zaznamenat více, zvyšte toto číslo.