Upozornění zabezpečení: Brána Windows Firewall je vypnutá

Diagnostika a automatické odstranění potíží

Poradce při potížích Diagnostika a automatická oprava potíží se službou Windows Firewall dokáže automaticky odstranit potíže popsané v tomto článku.Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží.

Další informace

Poradce při potížích Diagnostika a automatická oprava potíží se službou Windows Firewall dokáže automaticky odstranit potíže popsané v tomto článku. Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží.

Další informace


Použitý operační systém není bohužel nyní podporován Automatizovanou službou řešení potíží společnosti Microsoft.


Poznámka: Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor

Příznaky

V oznamovací oblasti hlavního panelu se zobrazí upozornění s informací o vypnutí brány Windows Firewall. V systémech Windows XP a Windows Vista se toto upozornění zobrazuje jako výstraha zabezpečení systému Windows, v systému Windows 7 jako zpráva Centra akcí.
Výstraha zabezpečení v systému Windows XPVýstraha zabezpečení v systému Windows VistaZpráva Centra akcí v systému Windows 7
Výstraha v systému Windows XP Výstraha v systému Windows Vista Výstraha v systému Windows 7
V systému Windows XP nebo Windows Vista dvojím kliknutím na výstrahu otevřete Centrum zabezpečení systému Windows. V Centru zabezpečení systému Windows je zobrazeno upozornění, že je brána Windows Firewall vypnutá. V systému Windows 7 klikněte na zprávu Centra akcí a pak klikněte na možnost Spustit Centrum akcí. V Centru akcí se zobrazí upozornění, že je brána Windows Firewall vypnutá.

Příčina

K těmto potížím může dojít v případě zastavení služby Windows Firewall.

Manuální oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit sami a pokud bylo jejich příčinou zastavení služby Windows Firewall, ručně zapněte bránu Windows Firewall.

Windows XP

 1. V Centru zabezpečení systému Windows klikněte na položku Doporučení v části Brána firewall.
 2. V dialogovém okně Doporučení klikněte na příkaz Povolit.

Windows Vista

V Centru zabezpečení systému Windows klikněte na příkaz Zapnout nyní v části Brána firewall.

Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.

Windows 7

V Centru akcí klikněte na příkaz Zapnout nyní u položky Síťová brána firewall v části Zabezpečení.

Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor

Odstranění těchto potíží pomocí balíčku MATS

 1. Balíček MATS prohledá počítač a zjistí, zda jsou splněny následující požadavky:
  • V počítači je spuštěn systém Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7.
  • Výchozím programem brány firewall je služba Windows Firewall.
  • Služba Windows Firewall není spuštěná.

 2. Balíček MATS spustí službu Windows Firewall.
 3. Ověřte, zda se služba Windows Firewall úspěšně spustila.

Další problémy odstraněné balíčkem MATS

2292301 V systému Windows nelze získat přístup ke sdíleným souborům nebo tiskárnám
2271812 V Centru zabezpečení nelze vypnout službu Windows Firewall
2289618 Prostřednictvím funkce Vzdálená pomoc nelze nabídnout pomoc
Vlastnosti

ID článku: 2288085 - Poslední kontrola: 29. 2. 2012 - Revize: 1

Váš názor