Sestava výkonu serveru SBS 2003 udává, že není spuštěna automatická služba

Příznaky

Sestava výkonu nebo zpráva o stavu serveru od konzoly serveru SBS 2003 zaslaná e-mailem může udávat, že není spuštěna služba Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, přestože je u ní nastaveno automatické spuštění.

Služba NGEN


Příčina

K této situaci může dojít případě, že je na serveru SBS 2003 nainstalován balíček Microsoft .NET Framework v4.0.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka:
Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, postupujte takto:
  1. Vyhledejte soubor C:\inetpub\monitoring\web.config a vytvořte jeho záložní kopii.
  2. Otevřete soubor C:\inetpub\monitoring\web.config pro úpravy v programu Poznámkový blok.
  3. Vyhledejte v souboru řádek SERVICES_TO_IGNORE. Řádek bude vypadat takto:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Do tohoto řádku přidejte text ;clr_optimization_v4.0.30319_32, který je odkazem na službu Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Uložte soubor C:\inetpub\monitoring\web.config a aktualizujte sestavu výkonu konzoly serveru SBS.

Další informace

Nespuštění služby Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, přestože je nastavena na automatické spuštění, je v případě této služby normální. Pokud nemá služba žádné úkoly, automaticky se ukončí.
Vlastnosti

ID článku: 2290390 - Poslední kontrola: 14. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor