Při použití programu Windows Media Player dochází k chybě při otevírání souboru

Příznaky

Zadáte-li název souboru, který chcete přehrát v programu Windows Media Player, může se zobrazit jedna či více následujících chybových zpráv:

Soubor nelze otevřít. (Chyba=80040216)
Nelze otevřít soubor 'http://název_serveru/cesta/název_souboru.asf'. Zkontrolujte správnost zadané cesty a názvu souboru a akci opakujte. (Chyba=80070002)
Nelze otevřít soubor '\\server\adresář\název_souboru'. Zkontrolujte správnost zadané cesty a názvu souboru a akci opakujte. (Chyba=80070035)
Nelze otevřít soubor '\\server\název_souboru.' Zkontrolujte správnost zadané cesty a názvu souboru a akci opakujte. (Chyba=80070043)
Nelze otevřít soubor 'protokol://server/adresář/název_souboru'. Zkontrolujte správnost zadané cesty a názvu souboru a akci opakujte. (Chyba=80070005)
Zadaná cesta není platná. (Chyba=800700A1)
Server nebo proxy server nebyl nalezen. (Chyba=800C0005)
Protokol není známý a nebyly zadány žádné odpovídající zapojitelné protokoly. (Chyba=800C000D)
Zadaný typ datového proudu nebyl rozpoznán. (Chyba=C00D07E2)
Zadaný soubor nelze v systému najít. (Chyba=C00D001A)
K danému umístění nebo souboru nemáte přístup. (Chyba 80070005)

Příčina

Program Windows Media Player nemůže nalézt zadaný název souboru. Název souboru byl pravděpodobně nesprávně zadán nebo není správná cesta k souboru. Existuje mnoho různých způsobů, jak vytvořit cestu k souboru. Použitá metoda závisí na způsobu, jakým se snažíte k multimediálnímu obsahu získat přístup. Následují příklady správné syntaxe pro běžné metody získávání přístupu k multimediálním souborům.

Další informace

Přehrání multimediálního souboru umístěného v počítači

Písmeno_jednotky:\Název_adresáře\Název_souboru

Písmeno_jednotky je písmeno přidružené k disku, na kterém je umístěn multimediální soubor (obvykle C:\). Adresář je libovolná složka, ve které je umístěn multimediální soubor. Mezi jednotlivými názvy adresářů jsou používána zpětná lomítka a za písmenem jednotky následuje dvojtečka. Název_souboru je název multimediálního souboru. Písmeno_jednotky a Název_souboru jsou požadované části cesty. Název_adresáře je volitelný, závisí na tom, kde je multimediální obsah umístěn.


Přehrání multimediálního souboru umístěného na webu

Protokol://Název_domény/Název_adresáře/Název_souboru

Protokol je sada formátů a postupů umožňující počítačům vyměňovat si informace. Mezi protokoly používané programem Windows Media Player patří protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a protokol MMS (Microsoft Media Server Protocol). Název_adresáře je volitelný, závisí na tom, kde jsou na webu multimediální soubory umístěny. Název_souboru je název multimediálního souboru. Za protokolem následuje dvojtečka a dvě dopředná lomítka. Dopředné lomítko je použito také mezi jednotlivými názvy složek a také před názvem souboru. Protokol, Název_domény a Název_souboru jsou požadované části cesty. Název_adresáře je volitelný, závisí na tom, kde je multimediální obsah umístěn.


Přehrání multimediálního souboru umístěného v místní síti

\\Název_serveru\Název_sdílené_položky\Název_souboru

Název_serveru je název počítače v místní síti, kde je umístěn multimediální soubor. Název_sdílené_položky je název sdílené složky umístěné na serveru, ve které je umístěn multimediální soubor. Název_souboru je název multimediálního souboru. Před položkou Název_serveru jsou umístěna dvě zpětná lomítka a mezi jednotlivými názvy složek a také názvem souboru je umístěno jedno zpětné lomítko. Název_serveru, Název_sdílené_položky a Název_souboru jsou požadované části cesty.


Přehrání multimediálního souboru umístěného v síti pomocí protokolu

Protokol://Název_serveru/Název_sdílené_položky/Název_souboru

Protokol je sada formátů a postupů umožňující počítačům vyměňovat si informace. Mezi protokoly používané programem Windows Media Player patří protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a protokol MMS (Microsoft Media Server Protocol). Název_serveru je název počítače v síti, ve kterém je umístěn multimediální soubor. Název_sdílené_položky je název sdílené složky umístěné na serveru, ve které je umístěn multimediální soubor. Název_souboru je název multimediálního souboru. Za protokolem následuje dvojtečka a dvě dopředná lomítka. Dopředné lomítko je použito také mezi jednotlivými názvy složek a také před názvem souboru. Protokol, Název_serveru, Název_sdílené_položky a Název_souboru jsou požadované části cesty.

Řešení

Zkontrolujte, že jsou název souboru a cesta k souboru správně zadány a akci opakujte. Pokud se chybová zpráva zobrazí po klepnutí na odkaz na webové stránce, získejte informace o aktualizovaném odkazu od poskytovatele obsahu.Chybová zpráva se může také zobrazit, pokud přehráváte soubor ASX a soubor ASX odkazuje na cestu, která neexistuje (pravděpodobně kvůli přeuspořádání obsahu na hostitelském webu). Cesta k souboru ASX je správná. Problémem je, že není správná cesta vložená v souboru ASX. Opětovným zadáním cesty k souboru ASX tento problém nevyřešíte.
Vlastnosti

ID článku: 234292 - Poslední kontrola: 14. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor