MS10-102: Chyba zabezpečení ve technologii Hyper-V by mohla umožnit odmítnutí služby

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS10-102. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě , nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Další informace o této aktualizaci zabezpečení

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

Níže jsou uvedeny známé problémy, s nimiž se mohou zákazníci setkat při odinstalaci této aktualizace zabezpečení.

Poznámka: Odinstalaci této aktualizace zabezpečení zákazníkům nedoporučujeme, protože tím mohou vystavit systém chybě zabezpečení popsané v tomto článku.


 • Odinstalace této aktualizace zabezpečení vyžaduje další restartování počítače, protože přepínač virtuální sítě společnosti Microsoft se po prvním restartování nespustí. V procesu odinstalace se nezobrazuje výzva k dalšímu restartování. Restart musí správce sítě spustit ručně. Bez tohoto dalšího restartování se může stát, že se síťové služby v hostitelském a hostovaném operačním systému nespustí. I když může hostovaný počítač umožňovat vzdálenou správu prostřednictvím služby Vzdálená plocha, důrazně doporučujeme hostitele znovu restartovat, abyste se ujistili, že je přepínač virtuální sítě spuštěn. K diagnostice těchto potíží slouží tyto položky:
  • Správce úloh ukazuje, že počítač nemá přístup k síti. Správce úloh nezobrazuje žádný přístup k síti
  • Správce virtuálních sítí nástroje Hyper-V zobrazí následující chybovou zprávu:
   Při vytváření výčtu síťových přepínačů počítače došlo k chybě. Zkontrolujte, zda je nainstalována služba pro správu sítí technologie Hyper-V a zda pracuje správně.

   Může se stát, že k provedení tohoto úkolu nebudete mít oprávnění.
   Chybová zpráva Správce virtuálních sítí nástroje Hyper-V
  • V protokolu událostí sítě technologie Hyper-V bude zaznamenána následující událost chyby:
   ID události: 14108
   Nelze otevřít popisovač k přepnutí ovladače, chyba = 21477942402
   Do protokolu událostí sítě nástroje Hyper-V je zaznamenáno ID události 14108

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Aktualizace Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory milníku RTM týkají pouze systému Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008

Informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Vlastnosti

ID článku: 2345316 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor