Popis Sdílení připojení k Internetu

Souhrn

Tento článek popisuje program Sdílení připojení k Internetu (Internet Connection Sharing, ICS). Tento článek je pouze informativní, a proto neobsahuje informace o odstraňování potíží.


Pokud hledáte informace o odstraňování potíží s programem ICS, zkuste nové hledání s následujícími klíčovými slovy:
 • internet a sdílení a připojení
 • telefonické připojení sítě a modem a isp (pokud se tato slova týkají vašeho dotazu či potíží)
Pro efektivnější hledání ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base používejte klíčová slova související s vaším dotazem. Další informace o efektivnějším hledání ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base použitím klíčových slov naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

242450 Jak vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí klíčových slov

Další informace

Program ICS poskytuje počítačům propojených v počítačové síti možnost sdílení jediného připojení k Internetu.


Pokud máte více počítačů, můžete pomocí programu ICS umožnit všem uživatelům v místní síti LAN provádět současně nezávislé operace. Jeden uživatel může například odesílat a přijímat e-mailové zprávy, zatímco jiný uživatel stahuje soubor a další prochází webové stránky. Můžete také přistupovat ke svému e-mailovému účtu v zaměstnání, aniž by k němu mohli přistupovat jiní uživatelé ve vaší místní síti. Můžete používat různé webové programy (například stahování aktualizací) nebo program Microsoft NetMeeting či jiný videokonferenční program.

Možnosti sdílení připojení k Internetu

 • Několik uživatelů může pomocí jediného telefonického připojení a místní sítě sdílet přístup k Internetu.
 • Připojená zařízení mohou pomocí služeb Domain Name System (DNS) a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pro překlad internetových názvů získat jednotnou transparentní konfiguraci.
 • Připojit se může každé zařízení podporující protokol IP. Mezi ně patří klienti se staršími systémy Windows, se systémy jinými než Windows, systémy Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 2000 bez nutnosti dalšího softwaru.
 • Připojená zařízení a software podporují množství protokolů. Bez další konfigurace můžete například přes Internet hrát hry či přistupovat k firemní síti pomocí protokolů Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) a Virtual Private Networking (VPN).

Podpora systému Windows pro sdílení připojení

Pro umožnění sdílení připojení k Internetu musí jeden počítač v síti používat systém Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 či Windows Millennium Edition (ME) s nainstalovaným programem ICS. Ostatní počítače poté přistupují do Internetu přes počítač s programem ICS.


Poznámka
: Program ICS je integrovanou funkcí systémů Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 a Windows ME a není samostatnou součástí, kterou by bylo možné stáhnout a doinstalovat.

Součásti programu ICS

 • DHCP Allocator - Zjednodušená služba DHCP přidělující adresy IP, bránu a názvový server v místní síti
 • DNS Proxy - Služba překládající pro místní klienty síťové názvy a odesílající na ně dotazy
 • Network Address Translation (NAT) - Mapuje sadu soukromých adres na sadu veřejných adres. Služba NAT sleduje v odcházejících paketech adresy IP soukromých zdrojů a veřejných cílů. Mění informace o adresách IP a dynamicky upravuje požadované informace v hlavičkách IP.
 • Automatické vytáčení - Automaticky vytáčí připojení.
 • Rozhraní API - Poskytuje konfigurační, stavové a ovládací prvky pro vytáčení připojení v programech.

Instalace sítě s programem ICS

Vaše síť s programem ICS je typem sítě, která závisí na jediném počítači nazvaném brána. Přes tento počítač se všechna zařízení podporující sadu protokolů TCP/IP připojují k Internetu.


Hardware a software požadovaný k instalaci domácí sítě:
 • Primární počítač nazývaný brána, který poskytuje připojení k Internetu. Tento počítač musí používat systém Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 či Windows ME a program ICS.
 • Jeden nebo více počítačů se systémem Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 či jiný klientský software podporující sadu protokolů TCP-IP
 • Zařízení umožňující připojení k Internetu
 • Pro každý počítač zařízení umožňující připojení k síti
 • Kabeláž a rozbočovače v závislosti na typu používaného připojení
 • Jeden modem (nebo linku ISDN či ADSL) pro celou síť
 • Prohlížeč Internetu a ovladače TCP/IP nainstalované v každém zařízení používajícím sdílené připojení
Povolit program Sdílení připojení k Internetu můžete v systému Windows 98 Druhé vydání či Windows ME pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , dále klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Přidat nebo odebrat programy
  .
 2. Na kartě
  Instalace Windows
  poklepejte na položku
  Nástroje Internetu
  .
 3. Zaškrtněte políčko
  Sdílení přístupu k Internetu
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 4. Klepněte na tlačítko
  OK
  a poté postupujte podle pokynů Průvodce sdílením připojení k Internetu na obrazovce.

Další informace o programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

234863 Obsah souboru Icsrm.txt systému Microsoft Windows 98 Druhé vydání


Další informace o programu ICS a odstraňování potíží naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

238135 Jak odstraňovat potíže se sdílením připojení k Internetu


Další informace o odstraňování potíží s automatickým vytáčením připojení v programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

236445 Program ICS nevytáčí automaticky připojení k Internetu


Další informace o zakázání programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

230112 Jak zakázat Sdílení připojení k Internetu


Další informace o potížích s restartováním počítače před dokončením Průvodce sdílením připojení k Internetu a o odinstalaci či přeinstalaci programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

227172 Počítač se restartuje před dokončením Průvodce sdílením připojení k Internetu


Další informace o potížích s instalací programu ICS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

229829 Sdílení připojení k Internetu není správně nainstalováno


Další informace o požadavcích na instalaci programu ICS a sady protokolů TCP/IP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

230070 Protokol TCP/IP musí být vázaný na všechny adaptéry, které připojují hostitelský počítač programu ICS k místní síti LAN
Vlastnosti

ID článku: 234815 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor