Pomocí příkazů NET STOP a NET START Vynutit opakované načtení registru služby IIS


Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé upgradovali na Internetovou informační službu (IIS) verze 7.0 běžící na systému Microsoft Windows Server 2008. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Shrnutí


Pokud provedete změny registru, které ovlivňují službu IIS a závislých služeb, musí zastavit a restartovat tyto služby za účelem zajištění jejich opakované načtení registru. Jako alternativu k zastavení a spuštění služby pomocí apletu služby v Ovládacích panelech můžete použít příkazy NET STOP a NET START.

Další informace


Zastavení IISADMIN a závislých služeb

Chcete-li zastavit všechny služby související se službou IIS, zadejte NET STOP IISADMIN /Y na příkazovém řádku. To bude zastavit službu Správa služby IIS a všechny závislé služby. Následuje příklad výstupu, který se zobrazí po vydání tohoto příkazu (závislé služby, které jsou uvedeny ve vašem počítači mohou lišit):
The following services are dependent on the IIS Admin Service service.Stopping the IIS Admin Service service will also stop these services.   FTP Publishing Service   Microsoft NNTP Service   Microsoft SMTP Service   World Wide Web Publishing Service 
Zobrazí se, že je zpráva zobrazena jako každá služba byla úspěšně zastavena.

Spuštění služby související se službou IIS

Pomocí příkazu NET START restartovat služby související se službou IIS, které používáte. Například webová služba restartovat, zadejte NET START W3SVC.

Určení názvů služeb

Chcete-li zjistit názvy služeb, spusťte Editor registru (typ Regedit.exe nebo Regedt32.exe) a přejděte na následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
V části služby je uveden název služby, která pracuje s příkazy NET STOP a NET START. Poznámka: Pro každou službu je také hodnotu DisplayName je název uveden v apletu služby v Ovládacích panelech a zpráv zobrazených po spuštění příkazů NET STOP a NET START. Tyto názvy zobrazení však nelze použít jako parametr s příkazy NET STOP a NET START.

Společné služby související se službou IIS

Název službyZobrazovaný název
IISADMINSlužba správy služby IIS
MSFTPSVCSlužba publikování FTP
NNTPSVCSlužba Microsoft NNTP Service
SmtpsvcSlužba Microsoft SMTP Service
W3svcSlužba publikování na webu
(c) Microsoft Corporation 2000, všechna práva vyhrazena. Příspěvky Jan Zollman, Microsoft Corporation.