Nelze přesunout nebo přejmenovat složku Documents and Settings

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Pokud se v systému Windows pokusíte přejmenovat nebo přesunout složku Documents and Settings, zobrazí se následující chybová zpráva.
Documents and Settings je systémová složka Windows, která je nezbytná pro správnou funkci systému. Nelze ji přesunout ani přejmenovat.

Příčina

Toto chování je záměrné.

Řešení

Chcete-li během instalace zadat jinou složku místo složky Documents and Settings, postupujte následujícím způsobem.
 1. Při spuštění souboru Winnt.exe či Winnt32.exe použijte přepínač /UNATTEND a do souboru Unattend.txt přidejte následující položku (z:\název_složky je požadovaný název složky včetně příslušné cesty):
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\název_složky
 2. Nainstalujte systém Windows. Cesta uvedená v souboru Unattend.txt bude použita namísto výchozí složky Documents and Settings.
Další informace o bezobslužné instalaci systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

183245 Změny v příkazu Winnt[32].exe na příkazovém řádku pro bezobslužnou instalaci systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Poznámka: V následující části jsou uvedeny informace o konfiguraci, kterou společnost Microsoft nepodporuje. Tyto informace jsou uvedeny pouze k informativnímu účelu. Společnost Microsoft neručí za správnou funkci této konfigurace.


Upozornění: Společnost Microsoft důrazně doporučuje nepřejmenovávat žádné systémové složky. Následkem přejmenování systémových složek by mohlo dojít k závažné poruše systému nebo nestabilitě počítače. Před pokusem o provedení tohoto postupu byste měli systém zálohovat.


Chcete-li přejmenovat či přesunout složku Documents and Settings, použijte příslušnou metodu.

Data specifická pro uživatele

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Poznámka: Při použití této metody nebudou přemístěny hlavní součásti systému Windows. Tuto metodu použijte v případě, že chcete přesunout pouze data specifická pro uživatele.


Chcete-li po instalaci systému Windows pro určitého uživatele zadat místo složky Documents and Settings jinou složku, použijte následující postup:
 1. Zjistěte cestu k profilu uživatele. Existují dva způsoby zjištění cesty k profilu. Pomocí čísla SID uživatele nebo nastavení uživatelské cesty. Vhodnější metodou je použití čísla SID uživatele.
  • Metoda použití čísla SID uživatele
   1. Získejte číslo SID. Použijte k tomu nástroj GETSID ze sady Windows Server Resource Kit. Použijte syntaxi podobnou syntaxi v následujícím příkladu:
    GETSID \\SERVER1 uživatelské_jméno \\SERVER1 uživatelské_jméno
    .
   2. Po získání čísla SID použijte nástroj Regedit.exe nebo Regedt32.exe a vyberte dané číslo SID uživatele v následujícím klíči registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
    .
  • Nastavení uživatelské cesty
   1. Přihlaste se k počítači jako uživatel a na příkazovém řádku zadejte příkaz SET. Poznamenejte si nastavení položky USERPROFILE a zavřete okno příkazového řádku.
   2. Přihlaste se jako správce počítače.
   3. Pomocí Editoru registru přidejte nastavení položky USERPROFILE do následujícího klíče registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Klepněte na klíč registru a potom v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
   5. Do pole Najít zadejte hodnotu nastavení USERPROFILE a potom klepněte na tlačítko Najít další.
 2. Změňte hodnotu ProfileImagePath v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList hodnotu ProfilesDirectory tak, aby odpovídala nové požadované cestě.
 3. Ukončete Editor registru a přihlaste se jako uživatel. Na příkazovém řádku zadejte příkaz SET pro kontrolu, zda byla cesta změněna.

Celá složka

Poznámka: Při použití této metody budou přemístěny hlavní součásti systému Windows. Tuto metodu použijte pouze v případě, že požadujete, aby byla složka Documents and Settings přesunuta nebo přejmenována, a nemůžete název změnit během instalace pomocí souboru Unattend.txt.


Chcete-li zadat jinou složku místo celé složky Documents and Settings (včetně hlavních součástí systému), použijte následující postup:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Vytvořte novou složku.
 3. Otevřete aktuální složku Documents and Settings.
 4. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a pak na kartu Zobrazení.
 5. V seznamu Upřesnit nastavení vyberte přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky a zrušte zaškrtnutí políček Skrýt příponu souborů známých typů a Skrýt chráněné soubory operačního systému.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Přetažením zkopírujte všechny složky (kromě složky aktuálně přihlášeného uživatele) do nové složky.
 8. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Systém a klepněte na kartu Uživatelské profily.
 9. Zkopírujte profil aktuálního uživatele do nové složky.
 10. Klepněte na tlačítko OK, zavřete Ovládací panely, odhlaste se a potom se opět přihlaste k počítači jako správce.
 11. V Editoru registru klepněte v nabídce Upravit na příkaz Najít.
 12. Zadejte text documents and settings a klepněte na tlačítko Najít.
 13. U každého klíče registru a hodnoty obsahující původní cestu nahraďte údaje hodnoty novou cestou nebo přejmenujte danou hodnotu či klíč registru na novou cestu.Poznámka: Tuto změnu je nutné provést u každého výskytu v registru, jinak pravděpodobně nebude možné počítač spustit. Je naprosto nezbytné, abyste aktualizaci s použitím nové cesty provedli u všech klíčů a hodnot registru.

 14. Restartujte počítač.
 15. Nyní můžete původní složku Documents and Settings bezpečně odebrat.
Poznámka: Při vyhledávání „Documents and Settings“ v registru bude nalezena řetězcová hodnota v následujícím podklíči: HKLM\system\controlset001\control\hivelist.. Tato řetězcová hodnota je \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Tuto řetězcovou hodnotu neměňte. Po dokončení vyhledávání „Documents and Settings“ vyhledejte také variantu pro krátké názvy souborů: „Docume~1“. Změňte cestu u těchto výsledků hledání.
Vlastnosti

ID článku: 236621 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor