Postup při povolení funkce Sdílení připojení k Internetu u síťového připojení v systému Windows 2000

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314066 .

Souhrn

Díky funkci Sdílení připojení k Internetu (ICS) síťových a telefonických připojení lze připojit domácí nebo malou kancelářskou síť k Internetu pomocí systému Windows. Pomocí telefonického připojení můžete k Internetu připojit například domácí síť. Povolíte-li funkci ICS v počítači s telefonickým připojením, zajistíte služby překládání síťových adres, adresování a rozlišování názvů u všech počítačů v domácí síti.

Další informace

Povolení funkce ICS u síťového připojení:
  1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Síťová a telefonická připojení.
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na připojení, které chcete sdílet, a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu Sdílení a zaškrtněte políčko Povolit sdílení připojení k Internetu pro toto připojení.
  4. Pokud je připojení, jehož sdílení nastavujete, telefonické a chcete toto připojení vytáčet automaticky při každém pokusu jiného počítače v domácí síti o přístup k externím prostředkům, zaškrtněte políčko Povolit vyžádaná volání.
Poznámka: Funkci ICS v systému Windows může povolit pouze uživatel s právy správce.

Důležité: Tuto funkci byste neměli používat v počítači se spuštěným serverem DNS či DHCP ani v řadiči domény systému Windows. Po povolení funkce ICS je síťovému adaptéru připojenému k domácí nebo malé kancelářské síti přidělena nová konfigurace statické adresy IP. Existující připojení TCP/IP v počítači sdílejícím připojení k Internetu budou ztracena a bude třeba je znovu vytvořit.

Poznámky ke konfiguraci a použití

Funkce ICS je určena pro použití v malých nebo domácích kancelářích, kde je konfigurace sítě a připojení k Internetu řízeno počítačem se systémem Windows, ve kterém je nastaveno sdílené připojení. Předpokládá se, že tento počítač představuje pro danou síť jediné připojení k Internetu, jedinou bránu do Internetu, a že nastavuje všechny interní síťové adresy.

Po povolení funkce ICS nelze měnit výchozí konfiguraci sítě. Konfigurace zahrnuje položky, jako je rozsah přidělovaných privátních adres IP (alokátor DHCP), povolení nebo zákaz služby DNS, konfigurace rozsahu veřejných adres IP nebo konfigurace příchozích mapování.

Pokud uživatelé pracující v domácí kanceláři potřebují získat přístup k podnikové síti připojené k Internetu prostřednictvím serveru tunelového propojení a pokud k podnikové síti získávají přístup ze sítě sdílející připojení k Internetu, je třeba pro tyto uživatele vytvořit připojení k virtuální privátní síti (VPN), která zajistí tunelové propojení mezi počítačem v síti sdílející připojení k Internetu a podnikovým serverem tunelového propojení v Internetu. Připojení VPN je ověřené a zabezpečené a vytvořením tunelového propojení zajišťuje přidělení správných adres IP a adres serverů DNS a WINS pro podnikovou síť.

U programů a služeb, které mají správně pracovat v Internetu, je ve většině případů nutné nastavit správnou konfiguraci. Pokud například chtějí uživatelé domácí sítě hrát hru s jinými uživateli Internetu, je třeba u dané hry nakonfigurovat připojení, u kterého je povolena funkce ICS. Služby, které poskytujete, je nutné nakonfigurovat tak, aby k nim uživatelé Internetu měli přístup. Máte-li například v domácí síti umístěn webový server a chcete uživatelům Internetu umožnit připojení k tomuto serveru, je nutné nakonfigurovat službu webového serveru.
Vlastnosti

ID článku: 237254 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor