Potíže s vypínáním systému Windows 98 Druhé vydání

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

Tento článek popisuje odstraňování potíží s vypínáním a restartováním systému Windows 98 Druhé vydání.


Tento článek obsahuje následující témata:

Další informace

Pokud se systém Windows 98 Druhé vydání správně nevypíná, může také po zobrazení následující zprávy po určitou dobu přestat reagovat:
Počkejte prosím, probíhá vypínání systému.
V jiném případě se může zobrazit prázdná obrazovka s blikajícím kurzorem, nebo se počítač namísto vypnutí restartuje.

Doplněk vypínání systému Windows 98 Druhé vydání

Společnost Microsoft uvedla Doplněk vypínání systému Windows 98 Druhé vydání, který opravuje potíže s vypínáním počítačů s určitými konfiguracemi hardwaru a softwaru a používajícími systém Windows 98 Druhé vydání. Mezi tyto potíže patří restartování počítače namísto vypnutí či zablokování počítače při vypínání.


Společnost Microsoft doporučuje postupovat při odstraňování těchto potíží podle pokynů v tomto článku. Pokud takto nebudou potíže odstraněny, nainstalujte tuto aktualizaci.
Další informace o možnostech získání Doplňku vypínání systému Windows 98 Druhé vydání naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

239887 Jak získat Doplněk vypínání systému Windows 98 Druhé vydání
Poznámka
: Po instalaci doplňku není již k dispozici možnost
Zakázat rychlé vypínání
na kartě
Upřesnit
v programu Msconfig.exe.


Odstraňování potíží

Další informace o odstraňování potíží s vypínáním systému Windows 98 Druhé vydání naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
202633 Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows 98

Běžné příčiny potíží s vypínáním

Potíže s vypínáním systému Windows 98 Druhé vydání mohou být způsobeny následujícími příčinami:
 • Povolená možnost Rychlé vypínání
 • Poškozený zvukový soubor přehrávaný při vypínání systému
 • Chybné ukončení rezidentního či jiné programu
 • Nekompatibilní, poškozený či kolidující ovladač zařízení
 • Nekompatibilní nastavení Vylepšeného řízení spotřeby (Advanced Power Management, APM) či rozhraní Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
 • Nekompatibilní nastavení systému Basic Input/Output System (BIOS)
 • Nesprávně nakonfigurovaný nebo poškozený hardware
 • Grafická karta nemá přiřazený kanál IRQ pro reálný režim
Poznámka
: Systém Windows 98 Druhé vydání obsahuje nejnovější aktualizace rozhraní ACPI a funkcí OnNow a APM. Programový kód funkce Rychlé vypínání implementované v první verzi systému Windows 98 byl z důvodu podpory těchto nových funkcí odebrán.


I když systém Windows 98 Druhé vydání obsahuje množství nových ovladačů, ne všichni výrobci hardwaru mohli aktualizovat ovladače pro svá zařízení. Některé počítače či zařízení mohou pro podporu systému Windows 98 Druhé vydání požadovat aktualizaci systému BIOS či ovladače.


Známé potíže

Řízení IRQ

Tato možnost umožňuje několika zařízením PCI sdílet stejný kanál IRQ. Pokud není systém BIOS plně kompatibilní, může tato možnost způsobovat potíže při vypínání počítače, a to i tehdy, když žádná zařízení kanál IRQ nesdílí. Pokud chcete řízení IRQ sběrnice PCI zakázat, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , dále klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Systém
  .
 2. Na kartě
  Správce zařízení
  klepněte na položku
  Systémová zařízení
  .
 3. Poklepáním rozbalte položku
  PCI Bus
  a poté zrušte zaškrtnutí políčka
  Používat řízení IRQ
  na kartě
  Řízení IRQ
  .
 4. Klepněte na tlačítko
  OK
  , poté znovu klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 5. Po restartování počítače se pokuste znovu vypnout počítač.
Pokud se počítač vypne bez potíží, musíte změnit nastavení systému BIOS nebo si opatřit jeho aktualizaci. Další informace vám poskytne výrobce systému BIOS.

Návrat z úsporného režimu při vyzvánění nebo příchodu dat ze sítě LAN

Některé potíže s vypínáním počítače je možné odstranit zakázáním funkce "Návrat z úsporného režimu při vyzvánění nebo příchodu dat ze sítě LAN" v systému BIOS počítače. Další informace vám poskytne výrobce vašeho počítače nebo systému BIOS.

Plug and Play BIOS

V některých případech nemusí systémy BIOS a Windows při vypínání počítače správně komunikovat. Systém Windows 98 Druhé vydání můžete nastavit tak, aby ignoroval systém Plug and Play BIOS a komunikoval přímo s hardwarem.


Poznámka
: Tento krok používejte pouze pro testovací účely. Zakázání systému Plug and Play BIOS může způsobit, že některá zařízení nebudou fungovat.


Při nastavování systému Windows tak, aby nepoužíval systém Plug and Play BIOS, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Restartujte počítač a stiskněte a podržte klávesu Ctrl. Zobrazí se
  spouštěcí
  nabídka.
 2. Zvolte možnost
  Jen systém MS-DOS
  .
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  cd \windows\system
 4. Přejmenujte soubor Bios.vxd na Bios.old.
 5. Restartujte počítač.
 6. Po restartování počítače se znovu pokuste vypnout počítač.
Pokud je možné počítač bez potíží vypínat, je pravděpodobně částečnou příčinou potíží systém BIOS. Obraťte se na výrobce základní desky nebo systému BIOS se žádostí o aktualizaci.


Další informace o systému BIOS počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

299697 Obecný popis systému BIOS (Basic Input/Output System)

NVRAM/ESCD

Způsob komunikace systémů BIOS a Windows v průběhu spouštění a vypínání je řízen určitými nastaveními. Vyzkoušejte, jestli se zakázáním funkce aktualizací NVRAM/ESCD odstraní potíže při vypínání. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , dále klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Systém
  .
 2. Na kartě
  Správce zařízení
  poklepejte na položku
  Systémová zařízení
  .
 3. Klepněte na položku
  Plug and Play BIOS
  a poté zaškrtněte políčko
  Zakázat aktualizace NVRAM / ESCD
  na kartě
  Nastavení
  .
 4. Klepněte na tlačítko
  OK
  , poté znovu klepněte na tlačítko
  OK
  a poté restartujte počítač.
 5. Po restartování počítače se pokuste znovu vypnout počítač.

V registru je povolená funkce Rychlé vypínání

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být vyřešeny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Nástroj Konfigurace systému obsahuje možnost pro zakázání funkce Rychlé vypínání. Pokud tato možnost není v systému Windows 98 Druhé vydání nastavena, může se počítač namísto vypínání restartovat. Pro odstranění těchto potíží změňte v následujícím klíči registru hodnotu FastReboot z 1 na 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
Poznámka
: Po instalaci doplňku není již k dispozici možnost
Zakázat rychlé vypínání
na kartě
Upřesnit
v programu Msconfig.exe.

Antivirový program

Pokud používáte antivirový program, který je nastavený na kontrolu disketové jednotky při vypínání počítače, může počítač přestat reagovat.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

231666 Antivirový program způsobuje, že počítač při vypínání přestává reagovat

Nahrazení souboru Configmg.vxd

Společnosti Microsoft je známo, že někteří zákazníci při pokusech o odstranění potíží s vypínáním systému nahradili soubor Configmg.vxd ze systému Windows 98 Druhé vydání jeho verzí pocházející ze systému Windows 98. Společnost Microsoft důrazně doporučuje tuto záměnu neprovádět, protože se jedná o netestovaný zásah, který může vést ke kritickým chybám či selháním hardwaru. Doplněk vypínání systému Windows 98 Druhé vydání rozpoznává, jestli je nainstalována správná verze souboru Configmg.vxd a případně jej nahradí aktuální verzí.
Funkce prováděné v průběhu vypínání

Při vypínání provádí systém Windows 98 Druhé vydání řadu funkcí, mezi které patří:
 • Dokončení zápisů na disk
 • Vyprázdnění diskové mezipaměti
 • Spuštění programového kódu Close Window pro ukončení všech spuštěných programů
 • Převedení všech ovladačů pro chráněný režim do reálného režimu


Pokud tyto články nepopisují vaše potíže s vypínáním počítače, navštivte následující webovou stránku společnosti Microsoft, kde naleznete další články týkající se vypínání systému Windows 98:

Vlastnosti

ID článku: 238096 - Poslední kontrola: 12. 5. 2007 - Revize: 1

Váš názor