Jak odstraňovat potíže s funkcí Sdílení připojení k Internetu

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje, jak odstranit potíže s funkcí Sdílení připojení k Internetu (ICS) v počítačích se systémem Windows 98 Druhé vydání.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Při použití funkce Sdílení připojení k Internetu mohou sdílet jedno připojení k Internetu dva nebo více počítačů. Před instalací nebo použitím funkce Sdílení připojení k Internetu se musíte obrátit na svého poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo si prostudovat jeho zásady podmínek použití a zjistit, zda máte povoleno sdílení připojení.


Další informace o funkci Sdílení připojení k Internetu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

234815 Popis Sdílení připojení k Internetu
Chcete-li nainstalovat funkci Sdílení připojení k Internetu, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a potom poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na položku Nástroje Internetu na kartě Instalace Windows a poté klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko Sdílení připojení k Internetu, klepněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.
 4. Postupujte podle pokynů ke spuštění Průvodce programem Sdílení připojení k Internetu.
POZNÁMKA: Funkci Sdílení připojení k Internetu instalujte pouze do počítače používaného pro připojení k Internetu. Tento počítač je označován jako hostitelský počítač. Ostatní počítače v místní síti (LAN), které používají hostitele pro připojení k Internetu, jsou nazývány klientské počítače.


Další informace o požadavcích funkce Sdílení připojení k Internetu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

230140 V místní síti (LAN) je požadován pouze jeden hostitel funkce Sdílení připojení k Internetu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
POZNÁMKA: Pojem telefonní adaptér je v tomto článku používán pro označení modemu. Tento pojem může také označovat zařízení ISDN (Integrated Services Digital Network) nebo ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).

Konfigurace hostitele

Chcete-li odstranit potíže s funkcí Sdílení připojení k Internetu, ověřte, zda jsou v hostitelském počítači po instalaci funkce Sdílení připojení k Internetu nainstalovány správné součásti. Zkontrolujte následující dvě součásti v panelu vlastností sítě (adaptér je telefonní adaptér nebo síťový adaptér):

 • TCP/IP(Shared)->adaptér
 • TCP/IP(Home)->adaptér
Chcete-li zkontrolovat součásti v panelu vlastností sítě, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Síť.
 2. Na kartě Konfigurace si prohlédněte pole Jsou nainstalovány následující součásti sítě a ověřte, zda jsou uvedeny obě součásti TCP/IP(Shared) a TCP/IP(Home).
Jestliže se některá ze součástí zobrazí v panelu vlastností sítě bez reference (Home) a (Shared), funkce Sdílení připojení k Internetu není správně nainstalována a nepracuje správně. K odstranění tohoto problému bude pravděpodobně nutné odebrat funkci Sdílení připojení k Internetu a poté ji přeinstalovat.


Další informace týkající se položek funkce Sdílení připojení k Internetu v panelu vlastností sítě naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

236465 Popis zobrazení funkce Sdílení připojení k Internetu v panelu vlastností sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Součástí TCP/IP(Shared) by měl být adaptér používaný pro připojení k Internetu a součástí TCP/IP(Home) by měl být adaptér používaný pro připojení do místní sítě (LAN). Jestliže v poli Jsou nainstalovány následující součásti sítě není uvedena součást TCP/IP(Shared), hostitelské a klientské počítače se nemohou připojit k Internetu. Jestliže v poli Jsou nainstalovány následující součásti sítě není uvedena součást TCP/IP(Home), je možné, že se hostitelské a klientské počítače nebudou moci vzájemně připojit v místní síti (LAN).


POZNÁMKA: Pokud víte, který adaptér používáte pro připojení k Internetu a který pro připojení k místní síti (LAN), můžete přeskočit následující část Určení adaptéru protokolu TCP/IP(Shared) a adaptéru protokolu TCP/IP(Home).

Určení adaptéru protokolu TCP/IP(Shared) a adaptéru protokolu TCP/IP(Home)

 • Standardní telefonické připojení k síti

  V případě standardního telefonického připojení k síti by měl být v panelu vlastností sítě uveden telefonní adaptér společnosti Microsoft. Chcete-li určit, zda je pro připojení k Internetu používáno telefonní připojení, zkontrolujte ikonu poskytovatele služeb Internetu ve složce Telefonické připojení sítě. Chcete-li zobrazit složku Telefonické připojení sítě, poklepejte na položku Tento počítač a potom poklepejte na složku Telefonické připojení sítě.


  V případě standardního telefonického připojení k síti by měly být v panelu vlastností sítě pro hostitelský počítač uvedeny následující součásti:

  • TCP/IP(Shared)->Telefonní adaptér
  • TCP/IP(Home)->Síťový adaptér
  • Vytáčené připojení k Internetu prostřednictvím aplikací jiných výrobců

  Chcete-li určit, zda pro připojení k Internetu používáte aplikaci pro vytáčené připojení jiného výrobce, zkontrolujte, zda se na panelu vlastností sítě nachází telefonní adaptér vytáčeného připojení jiného výrobce. Aby funkce ICS pracovala správně s aplikací pro vytáčené připojení jiného výrobce, musí software vytáčeného připojení používat 32bitový telefonní adaptér. Někteří poskytovatelé služeb Internetu, například společnost America Online (AOL), používají vlastní aplikace pro vytáčené připojení k Internetu.


  V případě připojení prostřednictvím aplikace pro vytáčené připojení jiného výrobce by v panelu vlastností sítě u hostitelského počítače měly být uvedeny následující součásti (adaptér vytáčeného připojení jiného výrobce je název adaptéru vytáčeného připojení jiného výrobce; dále je uveden název síťového adaptéru):

  • TCP/IP(Shared)->adaptér vytáčeného připojení jiného výrobce
  • TCP/IP(Home)->síťový adaptér

  Další informace o použití aplikací pro vytáčené připojení jiných výrobců s funkcí Sdílení připojení k Internetu naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  230233 Jak používat službu AOL s funkcí Sdílení připojení k Internetu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  229978 Funkce Sdílení připojení k Internetu nemůže automaticky vytočit telefonická připojení k Internetu jiných výrobců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé služeb Internetu zaznamenávají pro zařízení používající síťový adaptér adresu adaptéru, která je často označována jako adresa MAC síťového adaptéru. Poskytovatel služeb Internetu vám může povolit připojení k Internetu pouze prostřednictvím tohoto specifického síťového adaptéru. Jestliže chcete použít jiný síťový adaptér, pravděpodobně budete muset požádat o další pomoc poskytovatele služeb Internetu.
 • Jednosměrná zařízení

  V případě jednosměrných zařízení, jako například jednosměrných kabelových modemů, musíte mít připojení ke zdroji pro odesílání dat a připojení ke zdroji pro příjem dat. Funkce ICS v tomto typu konfigurace nefunguje správně.Další informace o jednosměrných adaptérech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  231648 Funkce Sdílení připojení k Internetu nefunguje s jednosměrnými adaptéry (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Obousměrné kabelové modemy

  Obousměrný kabelový modem vyžaduje síťový adaptér v hostitelském počítači. Tato konfigurace vyžaduje, abyste v počítači měli nainstalovány dva síťové adaptéry, jeden pro kabelový modem a jeden pro místní síť (LAN).


  U připojení prostřednictvím kabelového modemu by v panelu vlastností sítě u hostitelského počítače měly být uvedeny následující součásti, přičemž zde součást TCP/IP(Shared) představuje síťový adaptér připojený ke kabelovému modemu a součást TCP/IP(Home) představuje síťový adaptér připojený k místní síti (LAN):
  • TCP/IP (Shared)->síťový adaptér1
  • TCP/IP (Home)->síťový adaptér2

 • Zařízení ADSL

  Externí zařízení ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vyžaduje, aby byl v hostitelském počítači nainstalován síťový adaptér. Tato konfigurace vyžaduje, aby v počítači byly nainstalovány dva síťové adaptéry, jeden pro kabelový modem a jeden pro místní síť (LAN).


  U připojení prostřednictvím externího zařízení ADSL by v panelu vlastností sítě u hostitelského počítače měly být uvedeny následující součásti, přičemž součást TCP/IP(Shared) představuje síťový adaptér připojený k zařízení ADSL a součást TCP/IP(Home) představuje síťový adaptér připojený k místní síti (LAN):

  • TCP/IP(Shared)->síťový adaptér1
  • TCP/IP(Home)->síťový adaptér2

  POZNÁMKA: Interní zařízení ADSL používá pro připojení k Internetu standardní telefonní adaptér. Interní zařízení ADSL by mělo fungovat stejně jako standardní telefonická připojení k síti. To může platit i pro externí zařízení ADSL, například ta, která se připojují prostřednictvím portů USB. Obvykle se zobrazí odkaz na protokol PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) nebo protokol PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM). Dále by se měla zobrazit součást TCP/IP (Shared), telefonní adaptér (uvedený výše) nebo připojení prostřednictvím modemu.

  Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  273587 Jak nakonfigurovat funkci Sdílení připojení k Internetu pro použití s připojeními DSL používajícími protokol PPPoE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  265728 Funkce Sdílení připojení k Internetu vyžaduje dva síťové adaptéry (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Zařízení ISDN
  V případě zařízení ISDN (Integrated Services Digital Network) používají interní i externí zařízení ISDN pro připojení k Internetu telefonní adaptér. Zařízení ISDN by mělo fungovat stejně jako standardní telefonická připojení k síti.

Použití souboru Icssetup.log

Chcete-li zjistit, které adaptéry Průvodce programem Sdílení připojení k Internetu identifikoval jako možný sdílený adaptér (Shared) a domácí adaptér (Home), zkontrolujte soubor Icssetup.log ve složce Windows. Průvodce programem Sdílení připojení k Internetu kontroluje možné adaptéry podle seznamů adaptérů v panelu vlastností sítě. Jestliže dojde k problému, ověřte, zda je každý z těchto adaptérů také uveden ve Správci zařízení v položce Síťové adaptéry.


POZNÁMKA: Průvodce programem Sdílení připojení k Internetu nikdy neidentifikuje telefonní adaptér jako domácí adaptér (Home).


Ukázkový soubor Icssetup.log

Internet Connection Sharing Setup Log: Wednesday Mar 17 1999

Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Dial-Up Adapter

Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

Build Adapter List - found: Internet Connection Sharing

Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a
candidate, known special purpose adapter

Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate

Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter

Find External Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter IS a candidate

Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter

Find External Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter

Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a candidate, known special purpose adapter

Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate

Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter

Loaded external adapter: Dial-Up Adapter

Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

Součásti TCP/IP(Home) a TCP/IP(Shared) se zobrazují u nesprávných adaptérů

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Připojení klepněte na tlačítko Sdílení.
 3. V seznamu Připojit k Internetu pomocí vyberte adaptér pro připojení k Internetu.
 4. V seznamu Připojit k domácí síti pomocí vyberte adaptér pro místní síť (LAN).
 5. Klepněte na tlačítko OK, klepněte na tlačítko OK ještě jednou a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže tlačítko Sdílení není k dispozici, může to být způsobeno nesprávnou verzí souborů Inetcpl.cpl a Inetcplc.dll. Další informace o tomto problému získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
236152 Po instalaci funkce Sdílení připojení k Internetu není k dispozici tlačítko Sdílení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
POZNÁMKA: Jestliže odeberete nebo přeinstalujete jakékoli součásti zobrazené v panelu vlastností sítě v hostitelském počítači, musíte také odebrat a přeinstalovat funkci ICS.

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pouze jedna součást TCP/IP je uvedena v panelu vlastností sítě

K tomuto problému může dojít, pokud je jeden nebo více klíčů registru poškozeno. Při řešení problému postupujte takto:

 1. V panelu vlastností sítě si zapište popis každého uvedeného adaptéru.
 2. V Editoru registru otevřete následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  <nnnn> je přírůstkové 4místné číslo. Číselná řada začíná číslem 0000.
 3. Odstraňte každý klíč, u kterého se položka DeviceDesc neshoduje s popisem jednoho z adaptérů uvedených v panelu vlastností sítě.


  Pokud existuje více klíčů pro stejný adaptér uvedený v panelu vlastností sítě, odstraňte každý z těchto klíčů a poté odeberte a přeinstalujte adaptér pomocí Správce zařízení. Chcete-li odebrat adaptér pomocí Správce zařízení, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Systém, klepněte na kartu Správce zařízení, poklepejte na položku Síťové adaptéry, klepněte na adaptér a poté klepněte na tlačítko Odebrat.POZNÁMKA: Je možné, že pro přeinstalaci adaptéru po jeho odebrání pomocí Správce zařízení budete potřebovat původní disk s ovladačem nebo původní software.

Součásti TCP/IP(Shared) a TCP/IP(Home) nejsou k dispozici

K tomuto problému může dojít, pokud je verze souboru Iphlpapi.dll nesprávná nebo je soubor poškozený.


Chcete-li tento problém vyřešit, extrahujte novou verzi souboru z disku CD-ROM se systémem Windows 98 Druhé vydání a potom odeberte a přeinstalujte funkci ICS. Chcete-li extrahovat soubor Iphlpapi.dll, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz sfc.exe a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na možnost Z instalační diskety extrahovat jeden soubor.
 3. Do pole Soubor, který chcete extrahovat zadejte soubor iphlpapi.dll a potom klepněte na tlačítko Spustit.
 4. Do pole Obnovit z zadejte písmeno jednotky a cestu ke složce zdrojového disku CD-ROM se systémem Windows 98 Druhé vydání.
 5. Do pole Uložit soubor do zadejte úplnou cestu ke složce \Windows\System (například C:\Windows\System) a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Chcete-li použít výchozí záložní složku, klepněte po zobrazení výzvy na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko OK a ukončete nástroj Kontrola systémových souborů.
 8. Odebrání a přeinstalace funkce Sdílení připojení k Internetu

Povolení služeb DHCP v hostitelském počítači

Bez správné adresy IP nebude klient schopen komunikovat s hostitelským počítačem. Pokud klientský počítač nezíská adresu IP od hostitele, služba DHCP bude pravděpodobně zakázána. Chcete-li povolit služby DHCP v hostitelském počítači, postupujte následovně:
 1. Na disku CD-ROM se systémem Windows 98 Druhé vydání otevřete složku Nástroje\MTSutil\ICS.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Dhcp_on.inf a potom na příkaz Nainstalovat.
 3. Restartujte systém Windows.

Konfigurace klienta

Konfigurace klienta pro službu DHCP

Chcete-li nakonfigurovat klientský počítač pro získání adresy IP od hostitelského počítače, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Síť.
 2. Klepněte na součást TCP/IP nainstalovanou pro síťový adaptér v místní síti (LAN).
 3. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Adresa IP klepněte na možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky.
 5. Na kartě Konfigurace WINS klepněte na přepínač Pro rozlišení WINS použít službu DHCP.
 6. Na kartě Brána odeberte všechny nainstalované brány.
 7. Na kartě Konfigurace DNS klepněte na možnost Zakázat používání serveru DNS.
 8. Klepněte na tlačítko OK, klepněte opět na tlačítkoOK a na tlačítko Ano po zobrazení výzvy k restartování počítače.
Pokud upřednostňujete ruční přiřazení údaje o adrese IP klienta nebo pokud máte pocit, že služba DHCP nepracuje správně, přečtěte si část nazvanou Přiřazení statické adresy IP níže v tomto článku.

Přiřazení statické adresy IP

Než budete moci přiřadit statickou adresu IP, budete potřebovat informace týkající se konfigurace serveru DNS od poskytovatele služeb Internetu. Nebo v hostitelském počítači klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz winipcfg a klepněte na tlačítko OK. Klepněte na položku ICShare Adapter, klepněte na tlačítko Více informací, poznamenejte si adresu serveru DNS a potom klepněte na tlačítko OK. Jakmile získáte nastavení serveru DNS, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Síť.
 2. Klepněte na součást TCP/IP nainstalovanou pro síťový adaptér v místní síti (LAN).
 3. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Adresa IP klepněte na možnost Zadat adresu IP ručně.
 5. Do pole Adresa IP zadejte adresu 192.168.0.x (kde x je číslo mezi 2 a 254).


  POZNÁMKA: Tato adresa IP by aktuálně neměla být používána jiným počítačem v místní síti (LAN).
 6. Do pole Maska podsítě zadejte adresu 255.255.255.0.
 7. Na kartě Konfigurace WINS klepněte na možnost Bez rozlišení WINS.
 8. Na kartě Brána zadejte do pole Nová brána adresu 192.168.0.1 a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 9. Na kartě Konfigurace DNS klepněte na možnost Povolit používání serveru DNS a do pole Hostitel zadejte název hostitelského počítače.


  POZNÁMKA: Pole Doména můžete nechat prázdné. Dále si povšimněte, že v názvu počítače se rozlišují velká a malá písmena.
 10. Do pole Pořadí hledání serveru DNS zadejte adresu IP hostitelského počítače (obvykle 192.168.0.1) a potom klepněte na tlačítko Přidat.POZNÁMKA: Pokud adresa IP hostitele nefunguje správně, zkuste použít adresu IP serveru DNS poskytovatele služeb Internetu.


 11. Klepněte na tlačítko OK, klepněte opět na tlačítkoOK a na tlačítko Ano po zobrazení výzvy k restartování počítače.
Další informace o přiřazení statické adresy IP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
230150 Konfigurace trvalé adresy IP pro síťová zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Hostitel se k Internetu připojí, klient však ne

Provedením následujících postupů u hostitelského počítače připojeného k Internetu otestujte připojení k místní síti (LAN) a k Internetu:
 • Použití nástroje Winipcfg

  Chcete-li pro ověření adresy IP použít nástroj Winipcfg, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz winipcfg a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. V poli Informace o adaptéru Ethernet vyberte síťový adaptér.
  3. Klepněte na tlačítko Uvolnit, na tlačítko Obnovit a potom na tlačítko OK.
  Pokud je adresa IP síťového adaptéru 192.168.0.x (kde x je číslo mezi 2 a 254), klient úspěšně získal od hostitele adresu IP.


  Pokud klient od hostitele adresu IP nezíská, je možné, že bude nutné povolit službu DHCP v hostitelském počítači nebo klientovi přiřadit statickou adresu IP ručně.


 • Testování adresy IP hostitele pomocí příkazu Ping

  Chcete-li použít příkaz Ping pro ověření funkčnosti protokolu TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol), postupujte následovně:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na položku Příkazový řádek MS-DOS.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ping 192.168.0.1 a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER, čímž se vrátíte do systému Windows.
  Pokud obdržíte odpověď, klientský počítač je schopen komunikovat s hostitelským počítačem v místní síti LAN prostřednictvím protokolu TCP/IP.


  Jestliže odpověď neobdržíte, vyřešte tento problém jako obecný problém s připojením k síti v systému Windows. Informace o řešení problémů s připojením k síti v systému Windows získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  192534 Odstraňování potíží s připojením k síti v systému Windows 95 a Windows 98 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Testování adresy IP v Internetu pomocí příkazu Ping

  Chcete-li otestovat adresu IP webu v Internetu pomocí příkazu ping, potřebujete nejdříve získat z hostitele adresu IP webu v Internetu. Chcete-li získat adresu IP webu, postupujte následovně:

  1. V hostitelském počítači klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na položku Příkazový řádek MS-DOS.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ping <název webu> (kde <název webu> je adresa URL (Uniform Resource Locator) webu) a potom stiskněte klávesu ENTER.POZNÁMKA: Je možné, že některé weby (jako například www.microsoft.com) nevrátí odpověď. V takovém případě vyzkoušejte jiný web.

  3. Pokud web odpověď vrátí, měli byste obdržet následující zprávu:
   pinging <název webu> [xxx.xxx.xxx.xxx]...
   <Název webu> je adresa URL (Uniform Resource Locator) webu a xxx.xxx.xxx.xxx je adresa IP webu.
  4. Poznamenejte si tuto adresu IP pro pozdější použití.
  Chcete-li po obdržení adresy IP webu v Internetu otestovat připojení TCP/IP v klientovi, postupujte následovně:

  1. V klientském počítači klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na položku Příkazový řádek MS-DOS.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ping xxx.xxx.xxx.xxx (kde xxx.xxx.xxx.xxx je adresa IP webu v Internetu) a potom stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER, čímž se vrátíte do systému Windows.
  Pokud obdržíte odpověď, klientský počítač je schopen komunikovat s Internetem v místní síti LAN prostřednictvím protokolu TCP/IP.


  Pokud odpověď neobdržíte, přečtěte si část Konfigurace hostitele uvedenou dříve v tomto článku. Naleznete zde informace o konfiguraci a odstranění potíží s hostitelským počítačem.


 • Testování názvu v Internetu pomocí příkazu Ping

  Pokud klientský počítač pomocí příkazu Ping úspěšně otestuje adresu IP webu, otestujte pomocí příkazu Ping konfiguraci DNS na základě názvu v Internetu. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na položku Příkazový řádek MS-DOS.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ping <název webu> (kde <název webu> je adresa URL (Uniform Resource Locator) webu) a potom stiskněte klávesu ENTER.


   POZNÁMKA: Je možné, že některé weby (jako například www.microsoft.com) nevrátí odpověď. V takovém případě vyzkoušejte jiný web.
  Pokud obdržíte odpověď, hostitelský a klientský počítač jsou nakonfigurovány a pracují správně. POZNÁMKA: Pokud prohlížeč stále nemůže otevřít web na základě názvu, zkontrolujte nastavení připojení prohlížeče a ujistěte se, zda je nakonfigurován pro připojení pomocí místní sítě (LAN) a zda nejsou nakonfigurovány žádné servery proxy.


 • Otevření adresy IP v prohlížeči

  Chcete-li prohlížeč otestovat pokusem o otevření webu pomocí adresy IP, postupujte následovně:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte řetězec http://xxx.xxx.xxx.xxx (kde xxx.xxx.xxx.xxx je adresa IP webu) a potom klepněte na tlačítko OK.
  Pokud se web zobrazí, prohlížeč funguje správně a může se jednat o problém s překladem názvů DNS (Domain Name Server).


  Další informace o konfiguraci serveru DNS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  229974 Chybové zprávy týkající se připojení při použití funkce Sdílení připojení k Internetu s úplným názvem domény (FQDN) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Pokud se web nezobrazí, může se jednat o problém s rozhraním Winsock v počítači.


  Informace o možných potížích s rozhraním Winsock získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  188952 Při použití aplikace Internet Explorer se zobrazí chybová zpráva, že došlo k vnitřní chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Poškozené klíče registru

K tomuto problému může dojít, pokud je poškozen jeden nebo více klíčů registru. Při řešení problému postupujte takto:
 1. V panelu vlastností sítě si poznamenejte popis každého z uvedených protokolů.
 2. V Editoru registru otevřete následující klíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  nnnn je přírůstkové 4místné číslo. Číselná řada začíná číslem 0000.


 3. Zkontrolujte počet podklíčů ve složce NetTrans a počet instancí protokolů nainstalovaných v konfiguraci sítě. Pro každou instanci nainstalovaného protokolu by měl existovat jeden podklíč.


  Pokud existuje více klíčů než protokolů uvedených v panelu vlastností sítě, odinstalujte funkci ICS, exportujte kopii klíče NetTrans a potom odstraňte klíč NetTrans z registru. Můžete tak z konfigurace sítě odebrat všechny součásti kromě nainstalovaných adaptérů.
 4. Chcete-li klíč NetTrans znovu vytvořit, poklepejte na panel Síť v Ovládacích panelech a potom na kartě Konfigurace klepněte na tlačítko Přidat. Klepněte na položku Klient, na tlačítko Přidat, na položku Klient sítě Microsoft a potom klepněte na tlačítko OK. Po návratu na obrazovku Konfigurace sítě zde bude přidán výchozí protokol a znovu vytvořen klíč registru NetTrans tak, aby každému nainstalovanému protokolu odpovídal jeden podklíč.
 5. Zkontrolujte opět registr a ujistěte se, zda pro každý nainstalovaný protokol existuje pouze jeden podklíč NetTrans. Pokud je tomu tak, přeinstalujte funkci ICS v hostiteli a zkontrolujte, zda byl problém odstraněn.
Vlastnosti

ID článku: 238135 - Poslední kontrola: 2. 12. 2005 - Revize: 1

Váš názor