Sada Office Professional Plus přejde do režimu omezené funkčnosti

Příznaky

Pokud spustíte aplikaci sady Microsoft Office Professional Plus, zobrazí se zpráva upozornění, že tato aplikace přešla nebo může přejít do režimu omezené funkčnosti.

Příčina

K těmto potížím dochází, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek:
 • Počítač není zajištěn nebo byl odebrán z účtu pro předplatné.
 • Zajištění uživatele bylo zrušeno.
 • Čas systémových hodin se příliš liší od času hodin služby Předplatné systému Office.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte podle potřeby jednu nebo více následujících metod:

Metoda 1: Pokud počítač není zajištěn nebo byl odebrán z účtu pro předplatné

Správce účtu předplatného musí pomocí portálu služeb Office 365 vytvořit heslo a ID služeb Microsoft Online Services. Potom správce musí spuštěním příkazu OSAUI.exe /F a následným zadáním ID a hesla služeb Microsoft Online Services, která vytvořil správce účtu předplatného, resetovat sadu Office Professional Plus. Při resetování sady Office Professional Plus postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání zadejte text cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe /F"
Metoda 2: Pokud bylo zajištění uživatele zrušeno

Jakmile je agent OSA (Office Subscription Agent) upozorněn na zrušení zajištění uživatele, přestane poskytovat stav licence a také se přestane cyklicky dotazovat služeb OSS (Office Subscription Services). Proto agent OSA nezjistí, zda došlo k opětovnému zajištění uživatele.

Po opětovném zajištění uživatele spusťte agenta OSA pomocí příkazu OSAUI.exe /K. Počkejte několik minut, až budete vyzváni, zadejte heslo a ID služeb Microsoft Online Services a pak spusťte některou z aplikací systému Office, například aplikaci Microsoft Word. 
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání zadejte text cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe /K"

  Pokud tento postup nefunguje, ukončete všechny aplikace systému Office a pak spusťte příkaz OSAUI.exe /F.
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe /F"

Metoda 3:
Ověření nastavení systémových hodin

Ověřte správnost nastavení data, času, časového pásma a letního času a pak spusťte příkaz OSAUI.exe /K. Při resetování sady Office Professional Plus pomocí příkazu OSAUI.exe /K postupujte takto:

 1. Ověřte, zda je správné nastavení data a času systému.
  K ověření správnosti nastavení systémových hodin použijte web http://www.timeanddate.com.
 2. Ověřte správnost nastavení časového pásma.
 3. Ověřte, zda je správně nakonfigurován letní čas.
 4. Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání zadejte text cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe /K"
Vlastnosti

ID článku: 2390460 - Poslední kontrola: 21. 7. 2011 - Revize: 1

Váš názor