Informace o pásu karet systému Office for Mac 2011 a jeho funkcích

Souhrn

Pás karet představuje primární náhradu nabídek a panelů nástrojů v systému Microsoft Office for Mac 2011. Je součástí nového uživatelského rozhraní (UI) systému Office for Mac, které je zaměřeno na výsledky a navrženo pro snadnou navigaci. Pás se skládá z jednotlivých karet, na nichž se zobrazují příkazy, které jsou pro jednotlivé oblasti úkolů v každé aplikaci nejrelevantnější. Skupina karet obsahuje příkazy pro různé typy aktivit, jako je vkládání objektů (např. obrázků a tabulek), úpravy rozložení stránek, práce s odkazy, vytváření pošty nebo revidování dokumentů. Karta Home obsahuje řadu nejpoužívanějších funkcí, které vám pomohou při použití tohoto nového uživatelského rozhraní okamžitě zajistit produktivitu. Další informace

Pás karet umožňuje rychle vyhledat příkazy potřebné k dokončení úkolu. Jednotlivé příkazy jsou uspořádány do logických skupin, které jsou seskupeny na kartách. Každá karta odpovídá určitému typu aktivity, např. zadávání textu nebo rozložení stránky. Některé karty se zobrazují pouze v případě, že jsou potřeba – zvyšuje se tak přehlednost obrazovky. 

Pás karet nelze odstranit ani nahradit panely nástrojů a nabídkami z dřívějších verzí systému Microsoft Office. Můžete jej však minimalizovat a uvolnit tak místo na obrazovce. Chcete-li minimalizovat (nebo maximalizovat) pás karet v aplikaci, klikněte na příkaz Ribbon (Pás karet) v nabídce View (Zobrazit). Pokud určitý příkaz nebo funkci nemůžete v pásu karet najít, použijte k vyhledání příslušné položky nápovědu k dané aplikaci.

Chcete-li vypnout pás včetně karet, přejděte na následující web společnosti Microsoft:


Další informace o pásu karet naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:


Vlastnosti

ID článku: 2395505 - Poslední kontrola: 16. 12. 2011 - Revize: 1

Váš názor