Nezbytné prvky pro instalaci aplikace Internet Explorer 9

Souhrn

Při instalaci aplikace Windows Internet Explorer 9 se také jako součást procesu nainstaluje další software a komponenty. Jsou nezbytné pro fungování aplikace a jejich detaily se liší v závislosti na operačním systému v počítači. Pokud některé z těchto položek nejdou nainstalovat automaticky, instalační proces aplikace Internet Explorer 9 se nedokončí. V tom případě je nutné požadovaný software a komponenty popsané dále v tomto článku nainstalovat ručně.

Co byste měli zvážit před ruční instalací

Je nutné, aby neprobíhala instalace žádných aktualizací a aby počítač nečekal na restartování.
Je nutné, aby neprobíhala instalace žádných aktualizací a aby počítač nečekal na restartování.

Je nutné, aby v počítači neběžela předprodejní verze Windows.
Je nutné, aby v počítači neběžela předprodejní verze Windows.


Ruční instalace nezbytných komponent aplikace Internet Explorer 9

Pokud jsou vyloučeny potíže s automatickou instalací, o jejichž řešení jsme vás požádali v předchozí části, přejděte k ruční instalaci nezbytného softwaru a komponent. Postupujte jednou z následujících metod v závislosti na tom, který operační systém používáte.

Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Windows Vista nebo Windows Server 2008

Známé problémy

Při pokusu o instalaci aplikace Internet Explorer 9 se může zobrazit chybová zpráva. Potíže při instalaci mohou mít různé příčiny. Další informace o řešení těchto potíží naleznete v článku Postup při řešení potíží s instalací aplikace Internet Explorer 9.
Vlastnosti

ID článku: 2399238 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor